...

Kurkuma na pamięć

Jak podają wyniki badań, polifenolowy związek otrzymywany z ostryżu długiego, czyli kurkumina poprawia zdolności poznawcze, nastrój oraz pamięć u osób starszych. Ten efekt działania przyprawy jest najbardziej spektakularny u osób, u których występują objawy tzw. otępienia starczego.

Zespół badawczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles przeprowadził badania, w których sprawdził wpływ popularnej przyprawy, jaką jest kurkuma na pamięć oraz wydajność intelektualną osób cierpiących z powodu choroby Alzheimera, a także na funkcje kognitywne u osób zdrowych. Już wcześniejsze wyniki pokazały, że obecna w przyprawie kurkumina posiada właściwości przeciwzapalne i antyutleniające. Założenie to potwierdza również fakt, iż ludność zamieszkująca tereny Indii, w diecie której kurkumina jest podstawą niemal każdej potrawy, rzadziej zapadają na schorzenia neurologiczne wieku starczego.

W badaniach tych wzięło udział łącznie 40 osób w wieku od 50 do 90 lat, u których zauważono łagodne zaburzenia poznawcze. Uczestników podzielono losowo na dwie grupy: pierwszej z nich podawano placebo, drugiej natomiast 90 mg kurkuminy dwa razy dziennie, przez 18 miesięcy. U każdej z tych osób wykonano testy sprawdzające poziom funkcji poznawczych na początku próby, a także po upływie każdych 6 miesięcy. Dodatkowo, aby ustalić korelację, od uczestników pobierano okresowo próbki krwi i sprawdzano w niej zawartość kurkuminy. U 30 ochotników wykonano także emisyjną tomografię pozytonową, której wyniki pozwalały określić poziom amyloidu oraz białka tau w ich ośrodkowych układach nerwowych. Obie proteiny są markerami choroby Alzheimera oraz innych zmian neurodegeneracyjnych w mózgu. Badania przy użyciu tomografu przeprowadzono na początku doświadczenia oraz po upływie 18 miesięcy.

Otrzymane wyniki pokazały pozytywny wpływ kurkuminy na pamięć oraz wydajność intelektualną. Osoby, którym podawano tę substancję znacznie lepiej radziły sobie w testach umysłowych w porównaniu do uczestników przyjmujących placebo. Wzrost zdolności poznawczych u osób suplementujących kurkuminę wynosił aż 28%. Ponadto na skanach uzyskanych z tomografii odnotowano znacznie mniejszy poziom białka tau i płytek amyloidu w ośrodkowych układach u uczestników w grupie badawczej w porównaniu do osób z grupy kontrolnej.

Strukturami w mózgu, które w największym stopniu odpowiadają za zdolności poznawcze, pamięć i koncentrację są ciało migdałowate oraz podwzgórze. W tych obszarach białko tau i płytki amyloidu wyrządzają najwięcej szkód w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych. Właściwości antyutleniające kurkuminy pozwoliły przeciwdziałać kumulacji tych substancji oraz rozwoju schorzeń neurologicznych.

Przyjmowanie kurkuminy oprócz pozytywnego wpływu na układ nerwowy wiąże się również ze znikomymi efektami ubocznymi. W przeprowadzonym badaniu tylko u czterech osób odnotowano łagodne działanie niepożądane, takie jak nudności czy ból brzucha. Właściwość ta sprawia, że kurkumina jest doskonałym sposobem na zwiększenie wydajności intelektualnej.

Naukowcy planują przeprowadzenie kolejnych badań, które swoim zasięgiem obejmą większą liczbę osób. Jednym z następnych kierunków ich prac będzie sprawdzenie czy kurkumina wykazuje również działanie przeciwdepresyjne. Kolejne próby kliniczne maję także na celu określenie korelacji pomiędzy stosowaniem kurkuminy a genetycznie uwarunkowanym rozwojem choroby Alzheimera.

Jeden z autorów, prof. Parlow-Solomon powiedział: “Wyniki naszych badań pokazują, że przyjmowanie kurkuminy może pomóc wielu ludziom. Suplementacja tej substancji pozwoli na dłużej zachować sprawność umysłu oraz lepiej radzić sobie z zaburzeniami poznawczymi wynikającymi z upływu lat.”

Jak podają naukowcy suplementacja kurkuminy może być dobrym rozwiązaniem zwiększenia wydolności intelektualnej oraz poprawy pamięci. Ponadto, dzięki właściwościom antyutleniającym substancja ta może być dobrym sposobem profilaktyki chorób neurodegeneracyjnych.

Bibliografia

Gary W. i in., Memory and Brain Amyloid and Tau Effects of a Bioavailable Form of Curcumin in Non-Demented Adults: A Double-Blind, Placebo-Controlled 18-Month Trial, The American Journal of geriatric Psychiatry, 2017

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: