...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: demencja

“BAN” dla choroby Alzheimera?

Choroba Alzheimera to jedna z najczęstszych przyczyn demencji. Dokładne przyczyny jej rozwoju wciąż nie są dokładnie poznane. Wiadomo jednak, że wiąże się ona z tworzeniem się w neuronach złogów beta-amyloidu oraz wzrostem poziomu nieprawidłowego białka tau. Czynniki te prowadzą do drastycznego wzrostu śmiertelności komórek nerwowych i pogorszenia zdolności poznawczych. Szacuje się, że do roku 2050 na całym świecie na tę chorobę cierpieć będzie nawet 100 milionów osób. Mimo to wciąż nie udało się znaleźć naprawdę

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Aktywność fizyczna przeciwko demencji

Regularna aktywność fizyczna jest jednym z filarów zdrowego stylu życia, pozwalającego zachować dobrą kondycję nie tylko fizyczną, ale również umysłową i psychiczną. Zespół naukowy z Wisconsin School of Medicine and Public Health wykazał, że systematyczne ćwiczenia aerobowe są przydatne w profilaktyce choroby Alzheimera, a także mogą spowolnić jej postępowanie. “Nasze badania pokazują, że w populacji osób w średnim wieku, zagrożonych chorobą Alzheimera, u osób aktywnych występuje mniej zmian związanych z wiekiem w obrębie biomarkerów związanych

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Aktywność na świeżym powietrzu odmłodzi mózg

Wiadomo, że aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko rozwoju otępienia. Jednakże wciąż nie jest jasne, jak dużo czasu należy na nią poświęcić i jak powinna być ona intensywna, aby móc cieszyć się optymalnymi efektami. Znaczna część osób starszych nie jest w stanie sprostać zaleceniom i przeznaczyć na aktywność fizyczną 150 minut w ciągu tygodnia. Naukowcy z Boston University School of Medicine postanowili sprawdzić, w jaki sposób aktywność fizyczna wpływa na zdrowie ośrodkowego układu nerwowego, w zależności od

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Alzheimer – czy da się łatwo zdiagnozować?

Choroba Alzheimera to najczęstsza z przyczyn demencji. Obecnie jest nieuleczalna, a rozwiązania terapeutyczne koncentrują się na ograniczaniu jej postępów. Działania te są tym skuteczniejsze, im szybciej się je wdroży. Tymczasem diagnostyka tego schorzenia wciąż jest trudna, szczególna w jego wczesnych fazach. Specjaliści z Wydziału Neurologii Geisel School of Medicine w Dartmouth próbują zmienić ten stan rzeczy. Naukowcy prowadzą badanie kliniczne, do udziału w którym zaprosili 25 pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera (grupa kontrolna liczyła tyle

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Aparat słuchowy przeciwko demencji

Wyniki przeprowadzonych w ostatnich latach badań wykazały, że jednym z czynników ryzyka rozwoju otępienia w starszym wieku jest utrata lub znaczne osłabienie słuchu. Zespół naukowców z University of Exeter i King’s College London przebadał w sumie 25 tysięcy osób w wieku 50 lat lub starszych. W ciągu dwóch lat uczestnicy badania przechodzili testy sprawdzające zdolności poznawcze. Rezultaty unaoczniły różnice występujące między osobami z niedosłuchem, które nosiły aparaty słuchowe lub nie. Ci, którzy zaliczali się do

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Bakterie a choroby neurodegeneracyjne

Skład mikroflory bakteryjnej oraz jej wpływ na zdrowie człowieka jest przedmiotem wielu badań naukowców z całego świata. Główny wpływ na to mają wielorakie interakcje pomiędzy układem odpornościowym, błoną śluzową jelit oraz stosowaną dietą. To, jakie bakterie zasiedlają nasz organizm jest w dużej mierze warunkowane materiałem genetycznym przekazywanym od rodziców oraz nawykami żywieniowymi. Jedno z takich badań przeprowadził właśnie zespół naukowców Uniwersytetu w Lund. W swoich doświadczeniach sprawdzali oni jak flora bakteryjna myszy wpływa na ryzyko

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Błonnik na poprawę funkcji poznawczych

W większości regionów świata mamy do czynienia ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Oznacza to, że w populacji ogólnej zwiększa się odsetek osób starszych. W rezultacie wzrasta częstość występowania schorzeń charakterystycznych dla wieku podeszłego, w tym zaburzeń funkcji poznawczych. Dlatego tak istotne jest, by jak najlepiej je poznać, a także opracować metody ich leczenia i zapobiegania im. Na przestrzeni ostatnich lat ukazało się wiele badań naukowych potwierdzających związek między składem mikrobioty jelitowej, a zdolnościami poznawczymi. Rodzaj

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Cholesterol a choroba Alzheimera

Nowe badania opublikowane w Neurology sugerują, że wahania poziomu cholesterolu i trójglicerydów u osób w starszym wieku mogą stanowić czynnik ryzyka choroby Alzheimera. W badaniu wykorzystano dane medyczne 11 571 osób w wieku 60 lat lub starszych, u których nie zdiagnozowano wcześniej choroby Alzheimera lub demencji. Naukowcy zmierzyli stężenie cholesterolu całkowitego jego frakcji LDL i HDL oraz trójglicerydów u uczestników w co najmniej trzy różne dni w ciągu pięciu lat przed rozpoczęciem badania. W badaniu

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Choroba Alzheimera – lepiej zapobiegać niż leczyć

Choć na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci naukowcy dowiedzieli się wiele na temat genetyki choroby Alzheimera, początkowe mechanizmy prowadzące do jej rozwoju i procesów neurodegeneracyjnych wciąż są słabo poznane. Wiadomo, że istotny udział w nich mają agregaty amyloidu beta oraz białko tau o nieprawidłowej konformacji. Nie bez znaczenia jest też obecność określonego rodzaju apolipoproteiny E – białka transportującego substancje tłuszczowe, niezbędne do procesów naprawczych. Udowodniono, że występowanie jego typu ApoE4 związane jest z intensyfikacją odkładania się beta-amyloidu

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

COVID-19 a starzenie się mózgu

Choć opinia publiczna wydaje się znudzona tematem COVID-19, trudno udawać, że jest on nieaktualny. W wielu krajach mówi się o kolejnej fali zachorowań, choć obecna postać tej choroby nieco różni się od tej sprzed dwóch lat. Naukowcy nie ustają w wysiłkach, by jak najlepiej poznać COVID-19 i starają się ustalić jego krótko- i długofalowe skutki. Zespół badawczy z Houston Methodist przyglądali się temu, w jaki sposób choroba ta może wpływać na starzenie się mózgu. Wiadomo

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Cukier w walce z otyłością oraz chorobą Alzheimera

Wyniki badań opublikowanych przez naukowców z Uniwersytetu Yale pokazują, że u osób otyłych oraz u osób chorych na cukrzycę typu 2 (insulinoniezależną – NIDDM, ang. noninsulin – dependent diabetes mellitus) poziom glukozy w mózgu jest znacznie niższy w porównaniu do osób zdrowych. Jak twierdzą naukowcy, odkrycie to może pomóc w wyjaśnieniu pojawiających się u tych osób problemów z odżywianiem oraz zwiększonego ryzyka choroby Alzheimera. Jak dotąd świat nauki dysponował wiedzą, że u ludzi z NIDDM oraz

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Czy kawa i herbata wiążą się z udarem i demencją?

Podczas starzenia w organizmie zachodzi wiele niekorzystnych zmian, które zwiększają ryzyko wystąpienia chorób. Osoby starsze znacznie częściej niż młode dotyka udar oraz demencja. Udar może prowadzić do utraty sprawności fizycznej bądź umysłowej, a w najgorszym przypadku nawet do śmierci. Jest też jedną z przyczyn demencji, która opisywana jest jako postępujące obniżenie zdolności myślenia i zapamiętywania. Osoby po udarze lub z demencją stają się niesamodzielne i nie mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Naukowcy wciąż poszukują środków,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Czy uda się powstrzymać rozwój choroby Alzheimera?

Choroba Alzheimera jest jedną z najczęściej spotykanych postaci demencji starczej i chorobą neurodegeneracyjna, na którą cierpi najwięcej osób. W jej przebiegu dochodzi do odkładania się toksycznych blaszek beta-amyloidu w strukturach mózgu, które powstają w następstwie nieprawidłowej agregacji tego białka. Ich obecność jest z kolei przyczyną upośledzenia niektórych funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Pomimo stale rosnącej liczby pacjentów cierpiących z powodu tego schorzenia, jak dotąd nie udało się opracować skutecznej terapii leczenia. Większość dotychczasowych metod skupia się

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Demencja nie dla dwujęzycznych?

Posługiwanie się kilkoma językami ma wiele zalet. Nie tylko ułatwia komunikację i pozwala sprawniej przekazywać myśli oraz wiedzę, ale również przynosi szereg korzyści dla prawidłowej pracy mózgu. Aktywne używanie kilku języków może wywierać pozytywny wpływ na pamięć oraz funkcje wykonawcze, takie jak zdolność rozwiązywania problemów czy planowanie. Potwierdzono również, że ryzyko demencji jest wyższe w krajach, gdzie na ogół mówi się tylko w jednym języku. W tym kontekście dwujęzyczność i jej wpływ na funkcjonowanie mózgu

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Dentysta ochroni przed chorobą Alzheimera?

Choroba Alzheimera to jedna z najbardziej znanych i najczęściej występujących form demencji. Mimo ponad stu lat badań, jej pierwotna przyczyna wciąż pozostaje nieznana. Wiadomo, że w przebiegu tego schorzenia w komórkach mózgu powstają złogi beta-amyloidu, a neurony wytwarzające acetylocholinę obumierają. Wiadomo też, że bardzo ważną rolę odgrywa tu układ immunologiczny – to nadmierna aktywacja mikrogleju i astrocytów powoduje uszkodzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Najnowsze doniesienia naukowe mówią także o niebagatelnym wpływie stanu zębów i

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Druga twarz białka prekursorowego amyloidu

Pierwotna przyczyna rozpoczęcia się procesów prowadzących do rozwoju choroby Alzheimera wciąż pozostaje tajemnicą. Coraz więcej jednak wiadomo o tym, co dzieje się w mózgu jeszcze na długo przed pojawieniem się objawów klinicznych. Naukowcy wiedzą, że jedną z cząsteczek, które w głównej mierze przyczyniają do inicjacji procesów neurodegeneracyjnych, jest beta-amyloid. Powstaje on z białka prekursorowego (APP, ang. amyloid precursor protein), które może okazać się celem w nowoczesnej terapii. Do tej pory naukowcy zwracali uwagę przede wszystkim

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Dysfunkcja nerek przyczyną rozwoju demencji

Międzynarodowa grupa badawcza powiązała wysoki, toksyczny poziom mocznika w mózgu z rozwojem demencji. Naukowcy uważają, że zwiększone stężenie tej substancji w ośrodkowym układzie nerwowym jest podstawową przyczyną tego schorzenia. W wspólny projekt zaangażowani byli naukowcy z Uniwersytetu w Menchesterze, nowozelandzkiego Uniwersytetu w Auckland, Instytutu badawczego w Południowej Australii, z Uniwersytetu Harvarda oraz ze Szpitala w Bostonie. Badania te są kontynuacja przeprowadzonych wcześniej prób przez zespół Profesora Gartha Coopera, którzy już wtedy ustalili zależność pomiędzy chorobą

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Grupa krwi a ryzyko demencji

Grupa krwi jest niezmiernie ważna, gdy dana osoba chce oddać krew dla kogoś potrzebującego oraz, gdy sama potrzebuje jej transfuzji. Zgodność grupy krwi między dawcą a biorcą jest również istotna w przypadku przeszczepów. Jak się okazuje grupa krwi to także wyznacznik poziomu ryzyka zachorowalności na niektóre schorzenia. Od dawna wiadomo na przykład, że u osób z grupą krwi AB znacznie częściej dochodzi do rozwoju nowotworu, a także chorób serca, podczas gdy u osób z grupą

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Hormon od aktywności na Alzheimera

Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease, AD) to przewlekła, zwyrodnieniowa choroba mózgu przyczyniająca się do zaniku komórek nerwowych. Szacuje się, że do 2050 roku liczba chorych zwiększy się czterokrotnie. Jedną z charakterystycznych cech klinicznych AD jest obecność w mózgu złogów beta-amyloidu. Nie opracowano jak dotąd skutecznej metody, która działa bezpośrednio na patologiczne złogi, a obecne leczenie opiera się jedynie na spowolnieniu rozwoju schorzenia i łagodzeniu objawów. Badacze z Massachusetts General Hospital (MGH), którzy w swoich wcześniejszych

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Hormon sytości w walce z chorobą Alzheimera

Amerykańscy naukowcy z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka z Iowa State University jako kolejni dowiedli, że dieta ma kluczowe znaczenie dla zdrowia mózgu. U 287 ochotników zbadano w hipokampie poziomy tzw. hormonu sytości – cholecystokininy (CCK) i stwierdzono, że wzrost jego stężenia ujemnie koreluje z występowaniem łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI, ang. mild cognitive impairment), jak również ze zwiększonym prawdopodobieństwem zachorowania na chorobę Alzheimera (AD, ang. Alzheimer’s Disease). Do zbadania poziomu cholecystokininy w mózgach

Przeczytaj całość

Jak aktywność intelektualna chroni mózg?

Starzenie się jest naturalnym procesem, w trakcie którego we wszystkich komórkach organizmu dochodzi do powstania zmian degeneracyjnych. Uważa się, że proces starzenia się mózgu rozpoczyna się już około 30 roku życia i znacząco przyspiesza po ukończeniu 70 lat. Wraz z upływem czasu w mózgu obserwuje się postępujący proces neurodegeneracji, czyli zanikania struktur lub funkcji neuronów. Konsekwencją powstania tych nieodwracalnych zmian jest brak komunikacji między sąsiednimi neuronami i zaburzenia funkcji poznawczych. Zaburzenia te występują m.in. w

Przeczytaj całość