...

Miesiąc: styczeń 2022

Czy da się leczyć przyczynowo chorobę Alzheimera?

Choroba Alzheimera to najczęściej występująca forma otępienia starczego. Szacuje się, że w 2020 roku cierpiało na nią ponad 55 milionów ludzi z całego świata. Wynika ona z nieodwracalnych zmian neurodegeneracyjnych mózgu, które prowadzą do zaburzeń pamięci, percepcji i osobowości, a

Czy stres sprawia, że starzejemy się szybciej?

Naukowcy niedawno opracowali nowy sposób pomiaru wieku biologicznego organizmu na podstawie zmian chemicznych zachodzących w DNA. Te zmiany, zwane “zegarami epigenetycznymi”, są naturalnym elementem starzenia się, jednak u różnych ludzi występują w różnym wieku. Wyniki badań naukowych potwierdziły, że stanowią

GABA a odbiór bodźców wizualnych w autyzmie

Osoby ze spektrum autyzmu przetwarzają informacje sensoryczne inaczej niż osoby “neurotypowe”, czyli nie posiadające zdiagnozowanych przypadłości neurologicznych. Te różnice mogą prowadzić do wrażliwości sensorycznej, która jest źródłem napięcia psychofizycznego, pojawiającego się u niektórych autystów. Jednak dotychczas nie ustalono neurologicznych czynników

Gra komputerowa nauczy czytać

Jakie zdolności poznawcze są niezbędne, aby nauczyć się czytać? Prawdopodobnie pierwsza, która przychodzi na myśl, to przekształcenie wyglądu liter na odpowiedni dźwięk. Jednak, jak podkreślają naukowcy z Genewy, potrzeba czegoś więcej, by nauczyć się czytać płynnie. Czytanie angażuje bowiem kilka

Serotonina, sen i psychoza

Choć receptory serotoniny 2A (5-HT2A) znajdują się w całym układzie nerwowym, najliczniej występują na powierzchni dendrytów neuronów piramidowych kory nowej. Nic więc dziwnego, że odgrywają istotną rolę w procesach percepcyjnych, poznawczych oraz w przebiegu psychozy. Co więcej, to ich aktywacja

Skuteczna terapia uzależnienia od alkoholu?

Notoryczne nadużywanie alkoholu – alkoholizm – powoduje ponad 5% chorób na świecie. Ponadto większość alkoholików jest oporna na obecnie dostępne leczenie farmakologiczne lub behawioralne. Ponad 70% osób uczęszczających na jakąkolwiek terapię wraca do nałogu w przeciągu roku. Pewną nadzieję na

W grupie raźniej? Nowa formuła badań nad psylocybiną

Psylocybina to psychoaktywna substancja, która oddziałuje na receptory serotoninergiczne ośrodkowego układu nerwowego. Jej przyjęcie powoduje głębokie, lecz przejściowe zmiany percepcji, które mogą znacznie zmniejszyć kliniczne objawy zaburzeń nastroju, takich jak depresja lub zespół stresu pourazowego. Do tej pory nie ustalono,

Zawód ma znaczenie

Od dawna wiadomo, że aktywność intelektualna i urozmaicony tryb życia są korzystne dla zdolności poznawczych – zwłaszcza u osób w starszym wieku. Niejednokrotnie udowodniono, że lepsze wykształcenie wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju otępienia. Najczęściej wykształcenie zdobywa się w młodym