...

Muzyka zapobiega zaburzeniom poznawczym?

Wyniki badań wykazały, że słuchanie lub granie muzyki może w pewnym stopniu zapobiec utracie komórek mózgu i poprawić zdolności poznawcze i seniorów.

Ludzki mózg jest plastyczny. Oznacza to, że w ciągu życia ulega adaptacji pod wpływem zmieniających się warunków środowiskowych czy przebytych urazów. Jest również zdolny do tworzenia nowych połączeń nerwowych, które umożliwiają m.in. proces uczenia się i zapamiętywania. Właściwości te zmieniają się wraz z wiekiem. W procesie starzenia dochodzi do atrofii mózgu, czyli utraty istoty szarej, będącej skupiskiem ciał komórek nerwowych. W konsekwencji zdolności poznawcze ulegają stopniowemu pogorszeniu. Dotyczy to zwłaszcza pamięci roboczej, która odpowiada za przechowywanie i przetwarzanie informacji. Udowodniono, że proces starzenia mózgu można w pewnym stopniu zmodyfikować i spowolnić jego przebieg. Potwierdza to najnowsze badanie przeprowadzone przez badaczy z Uniwersytetu w Genewie – słuchanie lub uprawianie muzyki może poprawiać funkcje poznawcze u osób starszych poprzez modyfikowanie objętości istoty szarej mózgu.

Badanie przeprowadzono na 132 zdrowych emerytach w wieku od 62 do 78 lat, którzy nie mieli żadnego doświadczenia muzycznego (w trakcie swojego życia nie uczęszczali na zajęcia muzyczne dłużej niż pół roku). Uczestników podzielono na 2 grupy. Grupa badawcza uczęszczała na zajęcia gry na pianinie, natomiast grupa kontrolna – na lekcje aktywnego słuchania muzyki, podczas których uczyli się rozpoznawać poszczególne instrumenty i gatunki muzyczne. Zajęcia trwały godzinę i odbywały się raz na tydzień przez okres 12 miesięcy. W ramach pracy domowej uczestnicy samodzielnie utrwalali nabyte umiejętności 5 razy w tygodniu przez co najmniej 30 minut.

Naukowcy badali uczestników na początku eksperymentu oraz po upływie 6, 12 i 18 miesięcy. Wykonywali testy psychometryczne i sprawdzali ich funkcje poznawcze. Dodatkowo przeprowadzali badania neuroobrazowe oraz morfologię krwi. Wyniki okazały się obiecujące.

“Po 6 miesiącach odkryliśmy podobne efekty obu interwencji muzycznych. Badania neuroobrazowe wykazały wzrost istoty szarej u wszystkich uczestników w czterech obszarach mózgu zaangażowanych w funkcjonowanie poznawcze na wysokim poziomie, w tym w obszarach móżdżku zaangażowanych w pamięć roboczą. Ich wydajność wzrosła o 6%, a wynik ten był bezpośrednio skorelowany z plastycznością móżdżku” – mówi doktor Clara James, współautorka badania i profesor Genewskiej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Po 6 miesiącach od zakończenia badania w obu grupach zaobserwowano wzrost objętości istoty szarej w obszarze jądra ogoniastego mózgu, wieczka Rolanda i konaru dolnego móżdżku. Do poprawy zdolności poznawczych przyczyniły się również inne czynniki, takie jak odpowiednia jakość snu, uczestnictwo w większej liczbie lekcji w trakcie badania oraz indywidualne ćwiczenia po lekcjach. Pomiędzy grupami zaobserwowano istotną różnicę w objętości istoty szarej w obszarze pierwszorzędowej kory słuchowej. W grupie kontrolnej doszło do spadku jej objętości, natomiast w grupie badawczej nie uległa ona zmianom. Dodatkowo u wszystkich uczestników zaobserwowano postępującą atrofię mózgu charakterystyczną dla wieku podeszłego.

“U wszystkich uczestników obecny był ogólny wzorzec atrofii mózgu. Z tego powodu nie możemy wywnioskować, że interwencje muzyczne odmładzają mózg. Ale na pewno zapobiegają starzeniu się jego określonych regionów” – mówi doktor Damien Marie, współautorka badania pracująca w Centrum Obrazowania Biomedycznego oraz w Genewskiej Szkole Nauk o Zdrowiu.

Słuchanie i praktykowanie muzyki może sprzyjać zachowaniu sprawności umysłowej i promować neuroplastyczność u osób w podeszłym wieku. Interwencje muzyczne powinny stać się elementem profilaktyki starzenia się. Kolejnym krokiem może być ocena potencjału tych działań u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, które są etapem pośrednim między fizjologicznym procesem starzenia a demencją, co stanowi obiecującą perspektywę na przyszłość.

Bibliografia

Damien M. et. al. Music interventions in 132 healthy older adults enhance cerebellar grey matter and auditory working memory, despite general brain atrophy. Neuroimage: Reports, June 2023

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: