...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: muzyka

Dla wszystkich

Co muzykom w mózgu gra?

Wieloletni trening muzyczny wpływa na rozwój sieci neuronalnych mózgu. Profesjonalni muzycy stanowią modelową grupę badawczą dla naukowców, którzy analizują plastyczność mózgu zależną od doświadczenia. Część najwybitniejszych artystów muzycznych posiada również słuch absolutny. Do tej grupy należeli m.in. Wolfgang Amadeusz Mozart i Michael Jackson. Ta rzadka umiejętność polega na zapamiętywaniu wysokości dźwięków i rozpoznawania ich bez odwoływania się do dźwięku wzorcowego. To znaczy, że posiadacze słuchu absolutnego świetnie radzą sobie z odtworzeniem raz usłyszanej melodii oraz

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Dźwięki o niskiej częstotliwości warunkują poczucie rytmu

Dźwięki w zakresie bardzo niskich częstotliwości odgrywają kluczową rolę w poczuciu rytmu. Dowiedziono, że w czasie słuchania muzyki synchronizacji ulegają specyficzne czynności w określonym obszarze podkorowym mózgu oraz rytmiczna struktura dźwięku. To odkrycie pozwoliło wyjaśnić rolę dźwięków basowych w odniesieniu do sposobu poruszania się wraz z rytmem muzyki. “Istnieje coraz więcej dowodów na poparcie hipotezy, że selektywna synchronizacja dużych obszarów neuronalnych mózgowia z częstotliwością rytmu może wspierać percepcję, a w konsekwencji i ruch, wynikający z

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Muzyka i taniec w terapii demencji

Choć pamięć pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera odmawia posłuszeństwa, ich wspomnienia wciąż pozostają zachowane. Wyniki dotychczasowych badań naukowych wykazały, że strategia terapeutyczna polegająca na ponownym rozpoznawaniu naturalnych gestów może prowadzić do wrażeń zmysłowych, jest w stanie stymulować ukryte obszary pamięci. Wielokrotne powtarzanie danej czynności prowadzi bowiem do wytworzenia się poczucia jej znajomości. Ekspozycja na znane bodźce może zaś spontanicznie uruchomić odpowiednie czynności funkcjonalne, co skutecznie poprawia zdolność funkcjonowania w codziennym życiu. Naukowcy z University of

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Muzyka łagodzi obyczaje… i ból

Skuteczne leczenie bólu wciąż pozostaje wyzwaniem dla lekarzy i naukowców. Stosowanie dużych dawek silnych leków nie zawsze jest skuteczne, a często negatywnie wpływa na kondycję zdrowotną całego organizmu. Dlatego też prowadzone są badania nad alternatywnymi metodami terapii. Od dawna wiadomo, że słuchanie muzyki ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Naukowcy z University of Utah Health postanowili zbadać jej efekty w połączeniu z lekami przeciwbólowymi. “Wiemy, że leki działają i bez muzyki, ale

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Muzyka pomoże odzyskać pamięć?

Wielokrotnie już zostało udowodnione że słuchanie ulubionej muzyki znacząco wpływa na aktywność mózgu. Istnieją także doniesienia dotyczące skuteczności spersonalizowanych programów muzycznych w terapii otępienia spowodowanego rozwojem choroby Alzheimera. Psychologiczny i neurofizjologiczny mechanizm tego efektu nie jest obecnie znany, ale naukowcy przypuszczają, że wiąże się on z faktem, że nawet pacjenci z zaawansowaną demencją są w stanie bez większego trudu rozpoznać słuchaną muzykę, co świadczy o tym, że dotycząca jej pamięć nie zostaje upośledzona w przebiegu

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Muzyka poprawia zdolności poznawcze

Pomimo panującego przekonania, iż stymulowanie nienarodzonych dzieci muzyką klasyczną wpływa pozytywnie na ich zdolności poznawcze w późniejszym okresie, to jak dotąd mechanizm takiego działania nie był do końca wyjaśniony. Naukowcy już od dawna wiążą prenatalną ekspozycję na dźwięk z poprawą funkcji mózgu i od dawna starają się ustalić, który obszar ośrodkowego układu nerwowego jest za to odpowiedzialny i w jaki sposób muzyka ukierunkowuje rozwój mózgu. Rozwiązaniem tej zagadki są wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Muzyka zapobiega zaburzeniom poznawczym?

Ludzki mózg jest plastyczny. Oznacza to, że w ciągu życia ulega adaptacji pod wpływem zmieniających się warunków środowiskowych czy przebytych urazów. Jest również zdolny do tworzenia nowych połączeń nerwowych, które umożliwiają m.in. proces uczenia się i zapamiętywania. Właściwości te zmieniają się wraz z wiekiem. W procesie starzenia dochodzi do atrofii mózgu, czyli utraty istoty szarej, będącej skupiskiem ciał komórek nerwowych. W konsekwencji zdolności poznawcze ulegają stopniowemu pogorszeniu. Dotyczy to zwłaszcza pamięci roboczej, która odpowiada za

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nauka muzyki poprawia umiejętności językowe

Nie od dziś wiadomo, że słuchanie muzyki nie tylko może być bardzo przyjemne, ale także pomocne w wykonywaniu różnego rodzaju zadań wymagających sprawności intelektualnej. Powszechnie znany jest tzw. “efekt Mozarta”, który polegać ma na poprawie zdolności poznawczych wskutek słuchania dzieł tego kompozytora. Jak wykazały badania naukowe, jeszcze więcej korzyści niż w przypadku biernego słuchania, wynika z aktywnego uprawiania muzyki. Osoby grające na instrumentach uzyskują lepsze wyniki w testach dotyczących czytania ze zrozumieniem, szybkiego przetwarzania dźwięku

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Neurony od śpiewu

Zdolność do wytwarzania muzyki należy do cech typowych dla gatunku ludzkiego. Muzyka jest elementem wszystkich znanych człowiekowi kultur i różni się znacząco nawet od najbardziej zbliżonych jej analogów występujących u zwierząt z rzędu ssaków naczelnych. Według wyników badań z zakresu neuroobrazowania, neurony odpowiadające za odbieranie i przetwarzanie muzyki tworzą odrębną populację komórek nerwowych. Naukowcy z Uniwersytetu Columbia w jednym ze swoich wcześniejszych badań z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego potwierdzili te założenia. Wyniki ich eksperymentu udowodniły,

Przeczytaj całość

Perkusiści w służbie neuronauki

Dłonie są dla człowieka podstawowym elementem interakcji ruchowej z otoczeniem. Organizacja korowych obszarów kontrolujących ich ruchy jest asymetryczna. Z tego względu większość populacji jest w stanie jednocześnie wykonywać obiema rękami tylko proste czynności. Jedynie nieliczne osoby są w stanie mogą sprawnie wykonywać czynności złożone, podczas których każda dłoń porusza się w innym rytmie. Należą do nich profesjonalni perkusiści. Naukowcy z Ruhr-Universität Bochum postanowili sprawdzić, w jaki sposób zmienia się organizacja złożonych procesów ruchowych w mózgu

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Rytmiczne lemury

Muzyka otacza nas ze wszystkich stron. Lecz skąd pochodzi nasze zamiłowanie do słuchania i wytwarzania dźwięków? Aby to sprawdzić, biomuzykolodzy poszukują zdolności muzycznych u różnych gatunków dzikich zwierząt a następnie porównują je. Znalezione podobieństwa umożliwiają określenie, w jakim okresie ewolucji pojawiło się w nas upodobanie do wytwarzania i słuchania rytmicznych dźwięków. Równolegle naukowcy określają uniwersalne cechy ludzkiej muzyki i badają ich obecność w wokalizacjach innych zwierząt. Rytm jest jedną z tych uniwersalnych cech – występuje

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Sieć neuronowa słucha jak człowiek

Dźwięk jest źródłem wielu informacji o środowisku zewnętrznym, odbieranych przez ludzki mózg. Mechanizm przekształcania fali dźwiękowej na impuls nerwowy, który przekazywany jest do mózgu znany był od dawna, jednak mniej zrozumiały był do tej pory sposób, w jaki sygnał ten przetwarzany jest w korze słuchowej. Badania naukowców z MIT, prowadzone we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w Stanach Zjednoczonych, pozwoliły rzucić więcej światła na ten problem. W 1980 roku opracowano głębokie sieci neuronowe, które dały

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Terapeutyczny Mozart

Muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta cieszy się ogromną popularnością nieprzerwanie od ponad 200 lat. Już pod koniec ubiegłego wieku po raz pierwszy wysnuto hipotezę o tym, że utwory tego kompozytora mogą wywierać korzystny wpływ na zdrowie psychiczne. Od tego czasu przeprowadzono kilka badań na ten temat, jednakże liczba osób, które wzięły w nich udział nie stanowiła próby reprezentatywnej. W związku z tym wyniki tych badań przyjmowane były w świecie naukowym dość sceptycznie. O tzw. “efekcie Mozarta”

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Wpływ dopaminy na czerpanie przyjemności ze słuchania muzyki

Grupa hiszpańskich naukowców z University of Barcelona oraz innych jednostek naukowych w Barcelonie zbadali w jakim stopniu dopaminergiczna transmisja synaptyczna wpływa na stymulację szlaków nagrody, indukowanych przez słuchanie muzyki. Badacze farmakologicznie manipulowali transmisją dopaminergiczną podczas słuchania utworów muzycznych przez uczestników doświadczenia i wykazali ścisłą zależność pomiędzy poziomem tego neuroprzekaźnika, a odczuwaniem przyjemnych doznań związanych ze słuchaniem muzyki. Grupę badawczą stanowiło 27 zdrowych osób, którym doustnie podawano bezpośredni prekursor dopaminy – L-DOPA oraz antagonistę tego neuroprzekaźnika

Przeczytaj całość