...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: neuroplastyczność

Dla wszystkich

Co detoks robi z mózgiem?

Do najbardziej uzależniających substancji psychostymulujących zalicza się przede wszystkim nikotyna, zawarta w papierosach, oraz narkotyki, takie jak metaamfetamina i kokaina. Wyniki badań naukowych wykazały, iż każda z nich wpływa na inną sieć mózgu. Przypuszcza się, iż odstawienie tych substancji również wpływa na osobne sieci neuronowe. Dotychczas nie udało się bowiem ustalić wspólnego wzorca aktywności mózgu w trakcie detoksu. Pracuje nad tym zespół naukowców z trzech różnych uczelni w Kaliforni. Przeprowadził on badanie na myszach, którego

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Emocje zależne od bakterii

Mikroorganizmy zasiedlające ciało człowieka są tematem wielu badań. Kolejne odkrycia pozwalają ustalić, jak ważną rolę odgrywają bakterie w różnych obszarach życia. Obecnie wiadomo, że wpływają one na zdrowie, samopoczucie oraz kondycję fizyczną. W ostatnich próbach klinicznych naukowcy wykazali, że istnieje także silna zależność pomiędzy mikroflorą jelitową a strukturą i funkcjonowaniem mózgu. Jak tłumaczą, zmienność profilu bakteryjnego wpływa w sposób znaczący na różnice behawioralne ludzi. Wyniki badań przeprowadzonych przez zespół naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Jak mikrograwitacja wpływa na mózg

Wszelkie doświadczenia, które nas spotykają, wywierają wpływ zarówno na strukturę, jak i na działanie mózgu – to fenomen znany jako neuroplastyczność. Pobyt w kosmosie – środowisku diametralnie różnym od tego, jakie znamy na co dzień – także wywołuje zmiany fizjologiczne w organizmie. A ponieważ ludzie nieustannie poszerzają horyzont eksploracji pozaziemskich, zrozumienie jak pobyt w przestrzeni kosmicznej wpływa na ciało i mózg jest niesłychanie istotne. Wyniki wcześniejszych badań sugerują, że życie w stanie nieważkości modyfikuje plastyczne

Przeczytaj całość

Kolejny sukces naukowców z dziedziny neurologii

Wyniki ostatnich prac wykonanych przez grupę badawczą z medycznego Instytutu Scripps na Florydzie przedstawiają strukturę regulującą tworzenie się układu nerwowego. Naukowcom udało się wyjaśnić w jaki sposób kontrolowany jest kierunek oraz rozmiar powstających komórek nerwowych, a dokładniej ich wypustek. Naukowcy w swoich badaniach skupili się głównie na aksonach. Nazwą tą określa się wypustki, które uczestniczą w przewodzeniu impuls nerwowego z jednego neuronu do następnego. Aby komunikacja międzyneuronalna mogła mieć miejsce, komórki muszą być ze sobą w

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Komórki mikrogleju podskubują synapsy, by uczynić je silniejszymi

Mimo, iż mikroglej stanowi do 10% wszystkich komórek obecnych w mózgu, jego funkcje wciąż nie są do końca jasne. Wiadomo, że są to komórki układu odpornościowego, które reagują na pojawienie się w ośrodkowym układzie nerwowym obcych antygenów lub uszkodzenie tkanki, indukując odpowiedź immunologiczną. Ich nadmierna aktywacja wiąże się z występowaniem niekontrolowanych stanów zapalnych oraz rozwojem chorób neurodegeneracyjnych. Najnowsze badania wykonane w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) we Włoszech pozwoliły na ujawnienie ich zupełnie innej funkcji.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Muzyka zapobiega zaburzeniom poznawczym?

Ludzki mózg jest plastyczny. Oznacza to, że w ciągu życia ulega adaptacji pod wpływem zmieniających się warunków środowiskowych czy przebytych urazów. Jest również zdolny do tworzenia nowych połączeń nerwowych, które umożliwiają m.in. proces uczenia się i zapamiętywania. Właściwości te zmieniają się wraz z wiekiem. W procesie starzenia dochodzi do atrofii mózgu, czyli utraty istoty szarej, będącej skupiskiem ciał komórek nerwowych. W konsekwencji zdolności poznawcze ulegają stopniowemu pogorszeniu. Dotyczy to zwłaszcza pamięci roboczej, która odpowiada za

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Neuroplastyczne działanie czynników insulinopodobnych

Insulinopodobne czynniki wzrostu (ang. insulin-like growth factor, IGF) są białkami, które pełnią ważną rolę w regulacji wzrostu i różnicowania komórek. IGF-1 i IGF-2 to główne czynniki insulinopodobne wzrostu. Hormony te są produkowane zarówno w mózgu, jak i w innych tkankach organizmu, np. w wątrobie. Jak się okazuje, wpływają one na plastyczność neuronalną i synaptyczną. IGF-1 i IGF-2 biorą udział w podziałach komórek macierzystych i progenitorowych w mózgu. Dzięki tej właściwości czynniki insulinopodobne mogą promować neurogenezę

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowa rola starego hormonu

Cząsteczki krążące we krwi, w tym hormony, mogą przechodzić przez barierę krew-mózg i docierać do ośrodkowego układu nerwowego. Gdy już się tam znajdą, wywierają różnorodny wpływ na funkcjonowanie neuronów. Jednym z procesów, stymulowanym bądź hamowanym przez czynniki pochodzące z krwi, jest neurogeneza – proces powstawania nowych komórek nerwowych. W poprzednich badaniach uzyskano wyniki świadczące o pozytywnym wpływie acetylowanej greliny (AG, ang. acylated ghrelin) na plastyczność komórek nerwowych hipokampa. Z tego względu zespół naukowców pod przewodnictwem

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowe struktury w synapsach związane z uczeniem się

Wiadomo, że procesowi uczenia się towarzyszy reorganizacja połączeń synaptycznych. Jest ona związana z neuroprzekaźnitwem glutaminergicznym za pośrednictwom receptorów NMDA. Ich aktywacja skutkuje napływem do wnętrza neuronu jonów wapnia i akumulacją białek zagęszczenia postsynaptycznego (PSD, ang. postsynaptic densities). W przebiegu różnego rodzaju chorób i zaburzeń w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego w procesie tym pojawia się wiele nieprawidłowości. Obecnie niewiele wiadomo na temat molekularnego podłoża zjawiska neuroplastyczności, podobnie jak i o mechanizmie zmian zachodzących w tym czasie

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Otyłość a mózg

Na całym świecie nadwagę ma blisko 2 biliony ludzi, z czego ponad 650 milionów cierpi na otyłość. Nadmiar wagi wiąże się z licznymi negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia ciała i pracy mózgu. Kluczowa dla pracy mózgu jest jego neuroplastyczność – wrodzona zdolność do modyfikacji struktury połączeń między neuronami. Zespół naukowców z Uniwersytetu Południowej Australii przeprowadził serię badań, w których porównano reakcję na przezczaszkową stymulację mózgu polem magnetycznym (ang. transcranial magnetic stimulation, TMS) u osób otyłych i

Przeczytaj całość