...

Znaczenie ćwiczeń u osób z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego

Włączenie treningu aerobowego do standardowej rehabilitacji pacjentów, u których zdiagnozowano stwardnienie rozsiane może w znaczący sposób poprawić jakość ich życia oraz pozwala na zachowanie większej sprawności. Pomimo tego, iż SM jest chorobą nieuleczalna, to przy zastosowaniu odpowiednich ćwiczeń, możliwe jest spowolnienie jej postępu.

Stwardnienie rozsiane (MS, ang.multiple sclerosis) to postępująca choroba o podłożu neurologicznym. W jej przebiegu obserwuje się złożony proces immunologiczno-zapalny, którego skutkiem jest demielinizacja. W efekcie dochodzi do uszkodzenia aksonów, przy czym chodzi tu głównie o komórki nerwowe występujące w istocie białej. MS jest nieuleczalne, dlatego pacjenci po rozpoznaniu choroby przeżywają zazwyczaj od 25 do 35 lat. Charakterystyczne dla stwardnienia rozsianego są tzw. okresy zaostrzenia i remisji choroby, podczas których pacjent czuje się przez jakiś czas znacznie gorzej lub lepiej.

Choroba ta najczęściej dotyczy ludzi młodych. Polska jest krajem, w którym współczynnik zachorowalności na stwardnienie rozsiane jest stosunkowo wysoki, gdyż wynosi 110-120 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Jest to również jedna z głównych przyczyn niepełnosprawności osób młodych. Po upływie 15 lat od zdiagnozowania choroby u 60% pacjentów zachowane zostają zdolności do samodzielnego poruszania się, 20% porusza się na wózku inwalidzkim, a 20% jest całkowicie unieruchomionych. Szacuje się, że tylko w 30% przypadków choroba nie skutkuje trwałą niepełnosprawnością.

Jednym z najczęstszych objawów zgłaszanych przez chorych na MS jest przewlekłe uczucie zmęczenia. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych sondaży, w których ok. 80% pacjentów zadeklarowało, iż najbardziej dokuczliwy jest dla nich ciągły brak energii. Według naukowców zmęczenie towarzyszące osobom cierpiącym z powodu stwardnienia rozsianego jest inne niż to, które odczuwane jest przez osoby zdrowe. Różnica polega głównie na tym, że w pierwszym przypadku czas trwania takiego stanu jest długi i zazwyczaj nie mija po odpoczynku, a nawet po śnie. Wykazano również, że częstość pojawiania się takiego uczucia jest wyższa u osób, u których w przebiegu choroby dochodzi do zaburzeń czucia, do objawów móżdżkowych oraz piramidowych, a także do znacznego ograniczenia sprawności.

Aby przeciwdziałać nawracającemu uczuciu zmęczenia, warto jest wykonywać trening aerobowy (AT, ang. aerobic training). Udowodniono jego niebywały wpływ na funkcjonowanie OUN. W przeprowadzonych badaniach wykazano również, że AT daje znacznie lepsze rezultaty niż trening bez ćwiczeń aerobowych (non-AT). Próbą kliniczną objęto 53 pacjentów z rozpoznanym MS. Uzyskane wyniki sugerują, że zastosowana technika rehabilitacji poprawiła jakość życia pacjentów, ich samopoczucie oraz ułatwiła im wykonywanie codziennych czynności. W treningu tym stosuje się głównie ćwiczenia kończyn dolnych na ergometrze. Umożliwiają one bowiem wzmocnienie mięśni oraz wpływają pozytywnie na zdolność do poruszania się.

Stwardnienie rozsiane jest chorobą nieuleczalną, która w znacznym stopniu utrudnia życie pacjentów na nią cierpiących. W przeprowadzonych przez naukowców z Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Miejskiego Centrum Medycznego w Łodzi badaniach wiadać jednak wyraźnie, że rodzaj wykonywanych ćwiczeń ma duże znaczenie w przypadku utrzymania sprawności oraz w odczuwanej jakości życia. Ćwiczenia aerobowe są w tym przypadku doskonałą alternatywą dla osób obciążonych stwardnieniem rozsianym, aby pomimo choroby, funkcjonować normalnie.

Bibliografia

  1. Niwald M., Redlicka J., Miller E., The effects of aerobic training on the functional status, quality of life, the level of fatigue and disability in patients with multiple sclerosis – a preliminary report, Aktual. Neuro., 2017;
  2. Kerling A, Keweloh K, Tegtbur U. et al.: Effects of a short physical exercise intervention on patients with multiple sclerosis (MS). Int J Mol Sci 2015;.
  3. Krajewski S., Dobek A., Zawadka-Kunikowska M. et al., Zespół przewlekłego zmęczenia problem osób chorych na stwardnienie rozsiane. Hygeia Public Health 2014.

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: