...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: stwardnienie rozsiane

Dla wszystkich

Czy stwardnienie rozsiane można leczyć przeszczepem?

Stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy atakuje komórki budujące osłonki mielinowe. Skutkuje to zaburzeniami w przesyłaniu sygnałów między komórkami nerwowymi i utratą funkcji układu nerwowego, czego objawami są deficyty czuciowe, ruchowe i poznawcze. We wczesnych stadiach choroby oligodendrocyty uzupełniają ubytki mieliny. Z czasem jednak komórki te nie są w stanie naprawić uszkodzeń, a postęp choroby staje się nieodwracalny. Zespół z University of Rochester prowadzili badania dotyczące tych naturalnych mechanizmów naprawczych. Naukowcom udało

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Infekcje wirusowe mogą sprzyjać rozwojowi stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna, w której komórki układu odpornościowego atakują osłonki mielinowe otaczające aksony. Identyfikacja czynników, które się do tego przyczyniają jest bardzo ważnym zadaniem dla naukowców. Wyniki badań międzynarodowego zespołu pracującego na Uniwersytecie Genewskim w Szwajcarii pozwoliły postawić kolejny krok na drodze do ich poznania, a być może także do opracowania skutecznej terapii. Od dawna przypuszczano, że rozwój stwardnienia rozsianego może być związany z występowaniem infekcji, ale do tej pory nie udało się

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Jak prognozować przebieg stwardnienia rozsianego?

Stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna, na którą cierpi ok 2 mln osób na całym świecie. W jej przebiegu komórki układu odpornościowego atakują osłonkę mielinową, powodując jej uszkodzenie. Początkowo objawy mogą obejmować zaburzenia widzenia, problemy z siłą mięśni czy równowagą. W jej terapii stosuje się leki przeciwzapalne, które mają za zadanie wyciszyć układ odpornościowy. Strategia ta przynosi wielu chorym wymierne korzyści, niekiedy łącznie z całkowitym powrotem do zdrowia. Mimo to znaczna część pacjentów cierpi z powodu

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Jelitowy początek stwardnienia rozsianego?

Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba, w przebiegu której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej na skutek demielinizacji i rozpadu aksonów. Obecnie dominuje pogląd, iż jest to schorzenie autoimmunologiczne, w którym układ immunologiczny atakuje komórki nerwowe własnego organizmu. Mniejsza popularnością cieszą się inne hipotezy na temat przyczyn stwardnienia rozsianego, w tym zakładające metaboliczne podłoże procesów neurodegeneracyjnych, a także ich związek ze spożywaniem mleka, niedoborem witaminy D w dzieciństwie, przewlekłą mózgowo-rdzenową niewydolnością żylną lub z infekcjami wirusowymi,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowy kierunek w badaniach nad terapią stwardnienia rozsianego

Rola oligodendrocytów w ośrodkowym układzie nerwowym jest niezwykle ważna dla prawidłowego funkcjonowania neuronów. Komórki te tworzą bowiem osłonki mielinowe, które chronią aksony i zwiększają wydajność przesyłania impulsów nerwowych. Utrata osłonki mielinowej generuje liczne problemy i jest charakterystyczna przede wszystkim dla stwardnienia rozsianego. Oligodendrocyty powstają ze specyficznych komórek progenitorowych. Jednakże mechanizmy molekularne regulujące ich homeostazę w dorosłym mózgu wciąż są słabo poznane. Zespół naukowców z University of Buffalo zbadał zjawisko tzw. patologicznego spoczynku komórek progenitorowych oligodendrocytów.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowy lek na stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna. W jej przebiegu układ odpornościowy atakuje i niszczy mielinę, tworzącą osłonki wokół aksonów. Pozbawione osłonek włókna nerwowe nie są w stanie prawidłowo przesyłać sygnałów, co prowadzi do rozwoju objawów, takich jak niedowład kończyn, zaburzenia widzenia, czucia, koordynacji i równowagi. Naukowcy wciąż nie są pewni, dlaczego tak się dzieje. Mimo to prowadzone są liczne prace mające na celu znalezienie skutecznej metody terapii. Naukowcy z The Scripps Research Institute, ośrodka badawczego ze

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Odkryto gen odpowiedzialny za stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (MS, ang. multiple sclerosis) to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego. W jej przebiegu obserwuje się autoimmunologiczne niszczenie mieliny, co skutkuje obumieraniem komórek nerwowych. Z tego powodu jest to główna przyczyna niepełnosprawności w grupie wiekowej młodych dorosłych – pierwsze objawy pojawiają się najczęściej między 20. a 40. rokiem życia. Dokładne przyczyny jej rozwoju nie są obecnie znane, choć przypuszcza się, że skłonność do niej może być uwarunkowana genetycznie. Pierwszy z jej czynników ryzyka zidentyfikowano

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Zmodyfikowany flawonoid naprawi osłonkę mielinową

Proces zdrowienia po urazie mózgu obejmuje nie tylko odtworzenie neuronów, które zastąpią obumarłe komórki nerwowe. Równie istotne jest odbudowanie osłonki mielinowej, która otacza aksony, chroniąc je i usprawniając przekazywanie impulsów. Wsparcie tego procesu jest kluczowe także podczas leczenia niektórych chorób, takich jak stwardnienie rozsiane. Jednakże nieprawidłowości w dojrzewaniu oligodendrocytowych komórek progenitorowych, z których powstają oligodendrocyty wytwarzającę tę osłonkę, często prowadzą do zaburzeń mielinizacji. Naukowcy z Oregon Health & Science University od ponad dekady prowadzą badania

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Znaczenie ćwiczeń u osób z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane (MS, ang.multiple sclerosis) to postępująca choroba o podłożu neurologicznym. W jej przebiegu obserwuje się złożony proces immunologiczno-zapalny, którego skutkiem jest demielinizacja. W efekcie dochodzi do uszkodzenia aksonów, przy czym chodzi tu głównie o komórki nerwowe występujące w istocie białej. MS jest nieuleczalne, dlatego pacjenci po rozpoznaniu choroby przeżywają zazwyczaj od 25 do 35 lat. Charakterystyczne dla stwardnienia rozsianego są tzw. okresy zaostrzenia i remisji choroby, podczas których pacjent czuje się przez jakiś czas

Przeczytaj całość