...

Witamina B12 w walce z dziedziczną chorobą Parkinsona

Dowiedziono, że jedna z aktywnych form witaminy B12 zapobiega neurotoksyczności kinazy LRRK2, która ma związek z procesem dziedziczenia choroby Parkinsona. Odkrycie to może pomóc w opracowaniu nowych terapii w walce z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Grupa naukowców z różnych jednostek naukowych, pod kierownictwem badacza z Ikerbasque i jednocześnie dyrektora Instytutu Biofisika w Hiszpanii – Ibana Ubarretxena, dowiodła, że jedna z aktywnych form witaminy B12 (AdoCbl), działa jako inhibitor kinazy LRRK2 (ang. Leucine-Rich Repeat Kinase 2) w hodowli komórkowej i tkance mózgowej. Mutacje genu kodującego ten enzym odpowiadają za dziedziczenie choroby Parkinsona.

Choroba Parkinsona (PD, ang. Parkinson’s disease) jest jednym z najczęściej występujących przewlekłych zaburzeń neurodegeneracyjnych, które dotyka 1% światowej populacji ludzi, będących w wieku powyżej sześćdziesięciu lat. Schorzenie to charakteryzuje się zależną od wieku utratą neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej, jak również postępującym rozkładem ciał i neurytów Lewy’ego (DLB, ang. dementia with Lewy bodies).

Kilkanaście lat temu przeprowadzono badania, w których dowiedziono istnienie powiązania pomiędzy mutacją genu kodującego enzym LRRK2, a występowaniem PD, przez co hamowanie działania tej kinazy uznano za metodę zapobiegającą pojawieniu się dziedzicznej formy tego schorzenia. Dotychczas istniało tylko kilka inhibitorów aktywności enzymu LRRK2, jednak stosowanie wielu z nich powoduje jednocześnie szereg niepożądanych skutków ubocznych. Z obecnie przeprowadzonego badania wynika, że witamina B12 również stanowi inhibitor LRRK2.

“Badanie to stanowi ogromny krok naprzód, ponieważ B12 jest witaminą neuroprotekcyjną w modelach zwierzęcych i działa wg mechanizmu odmiennego od obecnie znanych inhibitorów. Fakt ten może zostać wykorzystany jako podstawa do opracowania nowych metod leczenia dziedzicznej choroby Parkinsona, związanej z patogenną formą enzymu LRRK2.” – Iban Ubarretxena, główny autor badania

Udowodniono, że jedna z dwóch fizjologicznie aktywnych form witaminy B12 – AdoCbl, hamuje aktywność kinazy LRRK2 za pomocą mechanizmu różniącego się od tego, jakim charakteryzują się dotychczas stosowane inhibitory. I pomimo słabszej intensywności hamowania tej kinazy, w porównaniu z wieloma innymi związkami produkowanymi przemysłowo, AdoCbl charakteryzuje unikalny mechanizm wiązania LRRK2 oraz wyjątkowa modulacja jego aktywności poprzez zakłócanie konformacji lub dimeryzację białka LRRK2.

Bibliografia

Schaffner A., Li X., Gomez-Llorente Y., Leandrou E., Memou A., Clemente N, Yao C., Afsari F., Zhi L., Pan N., Morohashi K., Hua X., Zhou M., Wang C., Zhang H., Chen S.G., Elliott C.J., Rideout H., Ubarretxena-Belandia I., Yue Z.,Vitamin B12 modulates Parkinson’s disease LRRK2 kinase activity through allosteric regulation and confers neuroprotection. Cell Research. (2019)

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: