...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: parkinson

Dla wszystkich

Algorytm pomocny w terapii choroby Parkinsona

Choroba Parkinsona wiąże się z nieodpowiednią pracą gospodarki dopaminowej. Dlatego jej leczenie polega na podawaniu pacjentom środków stymulujących aktywność neuroprzekaźnika dopaminy. Czasami jednak w następstwie zbyt wysokiego poziomu lewodopy w organizmie dochodzi do mimowolnych ruchów, obejmujących twarz, kończyny i mięśnie tułowia. Nazywane są one dyskinezami i pojawiają się zazwyczaj w zaawansowanym stadium choroby Parkinsona. Naukowcy z Wydziału Nauk Matematycznych i Informatycznych na Uniwersytecie Heriot-Watt w Wielkiej Brytanii opracowali matematyczny algorytm, dzięki któremu możliwe będzie rozpoznanie dyskinez, co

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Choroba Parkinsona – czy kobiety i mężczyźni chorują tak samo?

Wśród chorób neurodegeneracyjnych, choroba Parkinsona (PD) to druga najczęściej stawiana diagnoza, ustępująca jedynie chorobie Alzheimera (AD). W atakowanym przez nią mózgu dochodzi do śmierci neuronów kluczowych w produkcji dopaminy – niezwykle ważnego dla funkcjonowania organizmu ludzkiego neuroprzekaźnika. Za nawet 10% przypadków zachorowania odpowiadają wyłącznie czynniki genetyczne. Pozostałe przypadki zdają się być efektem skomplikowanych interakcji genów, wieku i czynników środowiskowych. Choroba Parkinsona częściej dotyka mężczyzn. I nie jest to jedyna różnica dotycząca płci… Zmiany epigenetyczne to

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Choroba Parkinsona zaczyna się w jelitach?

Choroba Parkinsona to schorzenie neurodegeneracyjne, które wyniszcza ośrodkowy układ nerwowy, upośledza funkcje kognitywne i powoduje utratę kontroli nad mięśniami, uniemożliwiając pacjentowi samodzielne życie. Wiadomo, że w miarę jej postępowania obumierają neurony dopaminergiczne. Jest to spowodowane obecnością wadliwej alfa-synukleiny, która, wraz z innymi białkami, tworzy tzw. ciałka Lewy’ego. Jednakże mechanizmy prowadzące do powstania nieprawidłowych białek wciąż nie są znane. Już sam James Parkinson, który jako pierwszy opisał chorobę nazywaną wtedy drżączką poraźną, w swojej pracy z

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

COVID-19 a starzenie się mózgu

Choć opinia publiczna wydaje się znudzona tematem COVID-19, trudno udawać, że jest on nieaktualny. W wielu krajach mówi się o kolejnej fali zachorowań, choć obecna postać tej choroby nieco różni się od tej sprzed dwóch lat. Naukowcy nie ustają w wysiłkach, by jak najlepiej poznać COVID-19 i starają się ustalić jego krótko- i długofalowe skutki. Zespół badawczy z Houston Methodist przyglądali się temu, w jaki sposób choroba ta może wpływać na starzenie się mózgu. Wiadomo

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Czy picie kawy przeciwdziała chorobie Parkinsona?

Kofeina to jedna z najczęściej na świecie stosowanych substancji psychoaktywnych i chyba najpopularniejszy stymulant. Pod względem chemicznym jest pochodną puryny, podobnie jak moczany – sole kwasu moczowego. Te dwa związki nie pozostają bez wpływu na stan zdrowia. “Zarówno kofeina, jak i moczan mają właściwości neuroprotekcyjne, odpowiednio poprzez działanie antagonistyczne i przeciwutleniające w stosunku do receptora adenozynowego – mówi dr Rachit Bakshi, współautor badania. – Oba mają właściwości ochronne w zwierzęcych modelach choroby Parkinsona, co sprawia,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Diagnoza przez sen

Choroba Parkinsona to jedna z chorób neurodegeneracyjnych, która objawia się głównie zaburzeniami ruchu: drżeniem spoczynkowym kończyn, spowolnieniem ruchowym oraz sztywnością mięśni. Te symptomy są następstwem zniszczenia komórek nerwowych budujących jedną z części mózgu – istotę czarną. Najczęściej choroba Parkinsona zostaje rozpoznana dopiero po pojawieniu się symptomów ze strony układu ruchu. Jednak gdy są już one widoczne, to znaczy że w istocie czarnej doszło do znacznego zaniku neuronów. Powstałych zmian nie się już cofnąć. Z tego

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Dlaczego głęboka stymulacja mózgu działa?

Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation, DBS) stosowana jest w terapii choroby Parkinsona już od kilku dziesięcioleci. Leczenie polega na umieszczeniu kilku niewielkich drucików w mózgu pacjenta, głównie w obszarach łączących się z brzuszną częścią wzgórza. Wielokrotnie wykazano, że sporadyczne stosowanie impulsów elektrycznych pozwala zmniejszyć intensywność objawów takich jak drżenie, sztywność mięśni czy spowolnienie ruchów. “Chociaż głęboką stymulację mózgu stosuje się w leczeniu choroby Parkinsona przez ponad trzy dekady, jej mechanizm działania nie jest

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Gen od sprzątania a choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona to postępujące schorzenie ośrodkowego układu nerwowego. Objawia się spowolnieniem ruchowym, sztywnością mięśni oraz drżeniem spoczynkowym. Te symptomy są następstwem zaniku komórek dopaminergicznych, budujących część zbitą istoty czarnej środmozgowia. Do tej pory nie został poznany dokładny mechanizm prowadzący do utraty neuronów w tym obszarze mózgu. Naukowcy potwierdzili jednak, że dziedziczna mutacja w genie PINK1 jest jedną z przyczyn wystąpienia rodzinnej postaci choroby Parkinsona o wczesnym początku. Gdy kodowane przezeń białko nie spełnia swojej roli,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Jak nie dopuścić do rozwoju choroby Parkinsona?

Choroba Parkinsona to jedno z najlepiej znanych schorzeń neurodegeneracyjnych. W jej przebiegu niszczone są neurony produkujące dopaminę, pojawiają się też liczne inne zmiany, w tym nasilony stan zapalny. Wyniki ostatnich badań wskazują na to, że może być ona nie tylko chorobą mózgu. Udowodniono bowiem, że nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu odpornościowego obejmują nie tylko mikroglej, ale także komórki odpornościowe znajdujące się poza ośrodkowym układem nerwowym, w tym monocyty. Zaburzenia w ich czynności mogą przyczynić się do

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Lek na nadciśnienie wyleczy choroby neurodegeneracyjne?

Choroby neurodegeneracyjne powoli wyniszczają ośrodkowy układ nerwowy, prowadząc do obumierania neuronów i zanikania niektórych struktur mózgu. Wspólną cechą tych schorzeń jest tendencja do gromadzenia się w komórkach nerwowych określonych białek, których cząsteczki łączą się ze sobą, tworząc agregaty o szkodliwym działaniu. Wraz ze wzrostem średniego wieku populacji, częstość diagnozowania chorób neurodegeneracyjnych staje się coraz większa. Dlatego też niezwykle istotne jest opracowywanie leków, które pozwolą na ich skuteczną terapię. Naukowcy, oprócz poszukiwania nowych substancji, chętnie sięgają

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Lek zatrzymujący chorobę Parkinsona?

Choroba Parkinsona występuje u ok. 1% populacji ludzkiej w wieku od 40 do 60 lat. Schorzenie to postępuje powoli, najczęściej w ciągu kilkunastu lat doprowadzając do inwalidztwa. Choć sama w sobie nie prowadzi do śmierci, znacznie pogarsza jakość życia i wiąże się z niebezpiecznymi powikłaniami. Najczęstszą bezpośrednią przyczyną zgonu cierpiących na nią osób jest zapalenie płuc. Objawy, w tym drżenie mięśni, trudności z utrzymaniem równowagi, zaburzenia mowy i spowolnienie procesów psychicznych, są wynikiem obumierania komórek

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mikrobiota jelitowa nie sprzyja leczeniu choroby Parkinsona

Mikrobiom jelitowy odbiera informacje napływające z zewnętrznego dla nich środowiska w ustroju i reaguje, uwalniając metabolity, które wykazują zdolność do niwelowania nieprawidłowości, jakie zachodzą w organizmie w wyniku występowania określonego schorzenia. Holenderscy naukowcy z Uniwersytetu w Groningen udowodnili, że w odpowiedzi na wysokie stężenie L-DOPA w organizmie, którą podaje się pacjentom cierpiącym na chorobę Parkinsona (PD, ang. Parkinson’s disease), bakterie jelitowe wydzielają dekarboksylazę tyrozynową oraz obniżają poziom podawanych inhibitorów tego enzymu, co prowadzi do niekorzystnej

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mózg czy jelita? A może jedno i drugie?

Podobnie jak dzieje się to w przypadku wielu chorób neurodegeneracyjnych, geneza choroby Parkinsona stanowi dla lekarzy i naukowców tajemnicę. Wyniki badań z ostatnich lat wskazują na to, że poszukiwać jej można nie w ośrodkowym układzie nerwowym, a w jelitach. Jednocześnie wciąż pojawiają się prace świadczące o mózgowym pochodzeniu tego schorzenia. “Dowody pochodzące z badań autopsyjnych pacjentów z PD sugerują, że choroba ta może rozpocząć się w obwodowym układzie nerwowym jelita i nosa – mówi dr

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Neurony ze skóry pomogą w badaniach

Podczas badań różnego rodzaju schorzeń często wykorzystuje się modele zwierzęce. Zazwyczaj zwierzętami laboratoryjnymi są gryzonie: myszy lub szczury. Jednak nie zawsze są one dobrym materiałem do badań. W przypadku wielu chorób układu nerwowego wciąż brakuje modeli, które dobrze obrazowałyby określone mechanizmy patologiczne. Bez takich narzędzi opracowanie nowych, skutecznych terapii tych chorób jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Jednym ze schorzeń, które trudno badań na modelu zwierzęcym lub komórkowym jest choroba Huntingtona – zaburzenie neurodegeneracyjne spowodowane

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowa nadzieja na skuteczne leczenie choroby Parkinsona (i nie tylko)

Charakterystyczną cechą choroby Parkinsona jest obumieranie produkujących dopaminę neuronów istoty czarnej. Podobnie jak w przypadku innych chorób neurodegeneracyjnych, nie istnieje metoda pozwalająca na wyleczenie. Większość stosowanych obecnie strategii skupia się na tym, żeby zatrzymać postęp choroby i spowolnić utratę neuronów. Alternatywą mogłoby być zastąpienie obumarłych komórek nerwowych nowymi. Dlatego też naukowcy na całym świecie prowadzą badania nad różnymi sposobami stymulacji neurogenezy. Namnażanie się i rozwój komórek to skomplikowany proces, regulowany przez wiele czynników genetycznych. Aby

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowa rola starego hormonu

Cząsteczki krążące we krwi, w tym hormony, mogą przechodzić przez barierę krew-mózg i docierać do ośrodkowego układu nerwowego. Gdy już się tam znajdą, wywierają różnorodny wpływ na funkcjonowanie neuronów. Jednym z procesów, stymulowanym bądź hamowanym przez czynniki pochodzące z krwi, jest neurogeneza – proces powstawania nowych komórek nerwowych. W poprzednich badaniach uzyskano wyniki świadczące o pozytywnym wpływie acetylowanej greliny (AG, ang. acylated ghrelin) na plastyczność komórek nerwowych hipokampa. Z tego względu zespół naukowców pod przewodnictwem

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Objadanie się w chorobie Parkinsona

Jednym z problemów, z jakimi często borykają się osoby cierpiące na chorobę Parkinsona, jest objadanie się i związany z nim przyrost masy ciała. Podobnie rzecz ma się z innymi kwestiami, które wydają się związane z zaburzeniem kontrolowania impulsów, takimi jak hazard, zakupy, drobne kradzieże czy zachowania seksualne. Naukowcy przypuszczają, że może to być wynikiem zbyt słabej aktywności układu nagrody i potrzeby pobudzania go w sposób silniejszy niż w normalnych warunkach. Naukowcy z Włoch zauważyli, że

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Ostrożnie z antybiotykami?

Wyniki badań naukowych wskazują na to, że patologiczne procesy prowadzące do rozwoju choroby Parkinsona rozpoczynają się – przynajmniej u części pacjentów – w obrębie jelit. Jest więc bardzo prawdopodobne, że wpływ na to schorzenie może mieć mikrobiom jelitowy. Naukowcy z Uniwersytetu Helsińskiego postanowili sprawdzić czy wobec tego dla jego rozwoju mogą mieć znaczenie przebyte antybiotykoterapie. Badacze zebrali dane dotyczące niemal 14 tysięcy osób, u których w latach 1998-2014 zdiagnozowano chorobę Parkinsona oraz ponad 40 tysięcy

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Rozpoznanie choroby Parkinsona na podstawie poziomu kofeiny we krwi

Zespół naukowców z Uniwersytetu medycznego w Tokio przeprowadził badania, na podstawie których odkrył, że chorobę Parkinsona można wykryć nawet we wczesnym jej stadium poprzez określenie poziomu kofeiny we krwi. Wyniki prac grupy badawczej opublikowane zostały w prestiżowym czasopiśmie Journal of the American Academy of Neurology. Sugerują one, że u osób cierpiących z powodu choroby Parkinsona po spożyciu jednakowej ilości kawy występuje znacznie niższy poziom kofeiny niż w przypadku osób zdrowych. Jeden z autorów badań, dr

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Stymulacja rdzenia kręgowego szansą w walce z chorobą Parkinsona

Choroba Parkinsona (ang. Parkinson’s disease, PD) jest postępującą chorobą neurodegeneracyjną, która objawia się problemami ze strony układu ruchu – niestabilnością postawy, drgawkami, spowolnieniem ruchowym oraz sztywnością. Towarzyszy temu wiele problemów niezwiązanych z układem motorycznym, takich jak przewlekły ból, kłopoty ze snem, niskie ciśnienie czy dolegliwości ze strony układu moczowego. Wszystko to wynika z obumierania neuronów dopaminergicznych i zachwiania równowagi między aktywnością neuroprzekaźników pobudzających i hamujących. Zazwyczaj pierwsze objawy kliniczne pojawiają się w momencie, w którym

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Taniec przeciwko chorobie Parkinsona

  Chorobę Parkinsona diagnozuje się u ok 1% osób w wieku od 40 do 60 lat. Pierwsze objawy pojawiają się jednak dużo wcześniej. Początkowo spowolnienie ruchów czy zaburzenia pisania składane są zwykle na karb starzenia się lub zmian reumatycznych i ignorowane. Chorzy szukają pomocy lekarskiej dopiero wówczas, gdy zauważają u siebie zaburzenia równowagi lub trudności z wykonywaniem prostych, codziennych czynności, takich jak ubieranie się czy wstawanie z krzesła. Zazwyczaj w ciągu pierwszych 5 lat od

Przeczytaj całość