...

Aktywność fizyczna lekarstwem ciała i umysłu

Aktywność ruchowa może być równie istotna w leczeniu osób cierpiących na depresję, jak stosowanie leków antydepresyjnych. Naukowcy dowiedli, że u osób cierpiących na tę chorobę, które prowadzą aktywny tryb życia, ryzyko występowania chorób układu krążenia jest znacznie mniejsze. Uczeni z

Zdrowie fizyczne

Bakterie jelitowe a poziom cukru we krwi

Bakterie jelitowe odpowiadają m.in. za regulowanie metabolizmu gospodarza, w tym metabolizmu glukozy. I pomimo, iż wpływ mikrobioty jelitowej na homeostazę tego cukru w ciele człowieka jest obecnie dobrze znany, to fundamentalny mechanizm tych zależności wciąż pozostawał niezbadany. Bakterie zasiedlające ten

Neurofizjologia

Ciało migdałowate w postrzeganiu własnego ciała

Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu w Bonn postawili hipotezę, że zaburzenie prawidłowego funkcjonowania ciała migdałowatego warunkuje iluzoryczne postrzeganie własnego ciała. W pierwszym etapie doświadczenia grupę badawczą stanowiły jednojajowe siostry bliźniaczki, które w wyniku rzadkiej genetycznej choroby Urbacha-Wiethego cierpiały na obustronne uszkodzenie

Neurofizjologia

Czym mózg mężczyzny różni się od mózgu kobiety?

Badacze z University of Maryland School of Medicine odkryli mechanizm, w jaki androgeny, czyli męskie hormony płciowe, wpływają na rozwój mózgu, a co za tym idzie – na behawioryzm. Główna cecha różnicująca obie płcie, determinowana przez androgeny, to skłonność do

Dieta

Dieta węglowodanowa kluczem do długowieczności

Australijscy naukowcy z Uniwersytetu w Sydney przeprowadzili badania na zwierzęcym modelu starzenia się mózgu i dowiedli, że gryzonie karmione nieograniczoną ilością niskobiałkowego i wysokowęglowodanowego pożywienia wykazywały ogólną poprawę stanu zdrowia, proces starzenia się mózgu zachodził u nich prawidłowo oraz nastąpiło

Dieta

Dieta wysokotłuszczowa główną przyczyną otyłości

Naukowcy z University of Aberdeen oraz The Chinese Academy of Sciences przeprowadzili obszerne badania, by dowiedzieć się, które ze składników żywności (białka, węglowodany, czy lipidy) są bezpośrednią przyczyną występowania otyłości. Wyniki były jednoznaczne. Udowodniono, że jedynym elementem diety warunkującym przyrost

Neurofizjologia

Dźwięki o niskiej częstotliwości warunkują poczucie rytmu

Dźwięki w zakresie bardzo niskich częstotliwości odgrywają kluczową rolę w poczuciu rytmu. Dowiedziono, że w czasie słuchania muzyki synchronizacji ulegają specyficzne czynności w określonym obszarze podkorowym mózgu oraz rytmiczna struktura dźwięku. To odkrycie pozwoliło wyjaśnić rolę dźwięków basowych w odniesieniu

Zdolności poznawcze

Geny kluczem do osiągnięć edukacyjnych

Naukowcy z University of Texas at Austin and King’s College w Londynie badali osiągnięcia edukacyjne wśród 6000 par bliźniąt, w okresie od podstawówki, do ukończenia przez nich szkoły średniej. Wyniki pokazały, że sukcesy w nauce są wysoce dziedziczne u dzieci

Dieta

Grzyby zapobiegają pogorszeniu funkcji poznawczych

Singapurscy naukowcy z National University of Singapore przeprowadzili sześcioletnie badanie na grupie 600 seniorów i dowiedli, że prawdopodobieństwo rozwoju łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI, ang. mild cognitive impairment) u osób, które spożywały ponad 300 g grzybów tygodniowo, było niższe o połowę.

Zdrowie psychiczne

Hormon sytości w walce z chorobą Alzheimera

Amerykańscy naukowcy z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka z Iowa State University jako kolejni dowiedli, że dieta ma kluczowe znaczenie dla zdrowia mózgu. U 287 ochotników zbadano w hipokampie poziomy tzw. hormonu sytości – cholecystokininy (CCK) i stwierdzono,

Dieta

III edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Psychika a Dietetyka” – podsumowanie

Istotą konferencji psychodietetycznej PAD było przedstawienie ścisłych korelacji pomiędzy sposobem odżywiania a układem nerwowym, w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe. Głównym tematem, który profesorowie i doktorzy poruszali w każdej sesji wykładowej, był wpływ mikrobioty jelitowej na pracę mózgu, ze szczególnym

Neurofizjologia

Istota stymulacji sensorycznej w tworzeniu sieci neuronowych noworodków

Dzieci tuż po urodzeniu stale napotykają szereg bodźców zewnętrznych. W tym czasie określone typy neuronów dopiero zaczynają tworzyć “mapę zmysłów”. Stymulacja sensoryczna w pierwszych tygodniach życia jest niezbędna do stworzenia w mózgu sieci neuronowej, odpowiedzialnej za mapowanie doznań oraz umożliwiającej

Dieta

Jak mózg kontroluje apetyt?

Stała gotowość do rezygnacji z atrakcyjnych lecz wysokokalorycznych produktów i posiłków na rzecz zdrowszych, jest kluczem do zdrowego odżywiania. Niestety dla współczesnego społeczeństwa stanowi to nie lada wyzwanie, z uwagi na fakt, iż żyjemy w ciągłym biegu, a żywność wysoko

Neurofizjologia

Jak oczekiwania wpływają na postrzeganie świata

Poprzednie badania wykazały, że postrzeganie otaczającego świata przez człowieka jest w znacznej mierze uzależnione od ludzkich oczekiwań. Powszechnie określa się je także jako wcześniejsze przekonania, które pomagają zrozumieć dostrzegalną teraźniejszość, w oparciu o minione doświadczenia. Zjawisko to można by przyrównać

Neurofizjologia

Jak powstają i znikają wspomnienia?

Amerykańscy naukowcy z California Institute of Technology, badając aktywność neuronów w mysim hipokampie dowiedli, że zespół neuronów, znajdujących się pomiędzy półkulami mózgu oraz w obszarze tylko prawej bądź lewej półkuli, wykazuje synchroniczną aktywność. Umożliwia to zachowanie wspomnień przez dłuższy okres

Dieta

Jedzenie nagradza nasz mózg dwukrotnie

Badanie przeprowadzone przez niemieckich naukowców z Max Planck Institute for Metabolism Research dowodzi, że reakcje na linii układ trawienny-mózg stanowią integralną całość procesu związanego ze spożywaniem pokarmów, co wyjaśniałoby dlaczego człowiek wykazuje skłonność do przejadania się żywnością, która najbardziej mu

Dieta

Kakao dobrym źródłem witaminy D2

Zawartość witaminy D w ludzkim organizmie jest zależna od jej endogennej syntezy, wynikającej z ekspozycji skóry na światło słoneczne, a także od wprowadzania tego związku z pożywieniem oraz suplementacją. W warunkach niedostatecznej ekspozycji na słońce konieczne jest doustne dostarczanie tej

Dieta

Kiszonki, odporność a ewolucja

Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu w Lipsku dowiedli, że kwas D-fenylomlekowy (D-PLA), będący metabolitem wytwarzanym przez bakterie kwasu mlekowego (LAB, Lactic acid bacteria) i wchłanianym w jelitach, ulega związaniu z trzecim receptorem kwasu hydroksykarboksylowego (HCA3), modulując działanie komórek układu odpornościowego człowieka.

Neurofizjologia

Kształty neuronów i elektrofizjologia

Amerykańscy naukowcy z Allen Institute for Brain Science opisali znaczną część typów neuronów myszy w oparciu o dwie ważne cechy komórek – ich trójwymiarowy kształt oraz zachowanie elektryczne. Badanie to stanowi element większego projektu realizowanego przez Instytut Allena, mającego na

Zdolności poznawcze

Magnetyczna stymulacja mózgu przywraca pamięć

Grupa amerykańskich naukowców z Northwestern University dowiodła, że przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS, ang. transcranial magnetic stimulation) sieci neuronalnych w rejonie hipokampa i płata ciemieniowego, za pomocą impulsów elektromagnetycznych, pozwala na odwrócenie charakterystycznego upośledzenia pamięci u osób starszych. “Hipokamp to część