Od dawna wiadomo, że aktywność fizyczna jest jednym z elementów zdrowego stylu życia, który pozwala utrzymać w dobrej kondycji cały organizm. Wiadomo też, że istnieje korelacja między aktywnością fizyczną a poziomem zdolności poznawczych. Nigdy jednak nie przeprowadzono badania, które rozstrzygnęłoby czy to aktywność fizyczna zapobiega pogorszeniu się zdolności poznawczych, czy też może aktywność intelektualna wpływa na zwiększenie aktywności fizycznej.

Naukowcy z Uniwersytetu Genewskiego i Szwajcarskiego Narodowego Centrum Badań Kompetencji w naukach o życiu (NCCR Lives)przeanalizowali dostępną literaturę. Zauważyli, że badania w tym temacie opierają się na korelacji między aktywnością fizyczną i zdolnościami poznawczymi. Wynika z nich, że ta pierwsza zapobiega spadkowi poziomu tych drugich.

“Ale co, jeśli te badania opowiadają tylko połowę historii? – pyta Boris Cheval, współautor badania. – Sugerują to ostatnie badania, ponieważ wskazują na to, że nasz mózg jest zaangażowany w aktywność fizyczną.”

Zespół wykorzystał dane zebrane podczas badania SHARE (badanie zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie ang. Survey of Health, Aging and Retirement in Europe), zebrane od ponad 100 tys. osób w wieku 50-90 lat, z ponad 25 krajów. Informacje dotyczące aktywności fizycznej i zdolności poznawczych posłużyły do sprawdzenia trzech osobnych modeli statystycznych. W pierwszym sprawdzono czy dane o aktywności fizycznej pozwolą przewidzieć zmiany zdolności poznawczych. Drugi model był odwrotny, zaś trzeci zakładał dwukierunkowy wpływ.

Okazało się, że do danych rzeczywistych najlepiej dopasował się drugi model, czyli ten, który zakładał, że to wyższa aktywność intelektualna wpływa na zwiększenie aktywności fizycznej.

“To badanie potwierdza naszą teorię, że mózg musi podjąć prawdziwy wysiłek, aby wydostać się z siedzącego trybu życia i że poprzez pracę nad zdolnościami poznawczymi można zwiększyć też aktywność fizyczną – mówi Boris Cheval.”

Pewne pogorszenie zdolności poznawczych oraz sprawności fizycznej jest nieuniknione u osób powyżej 50 roku życia. Badacze nie negują dobroczynnego działania aktywności fizycznej na zdolności poznawcze. Otrzymane przez nich wyniki świadczą jednak o tym, że w odwrotną stronę wpływ ten jest znacznie silniejszy.

Bibliografia:
Cheval B., Orsholits D., Sieber S., Courvoisier D., Cullati S., Boisgontier M.P. Relationship between decline in cognitive resources and physical activity. Health Psychology 2020

Dodaj komentarz