...

Struktura mózgu może warunkować sukces diety

Utrzymanie prawidłowej diety wymaga konsekwentnego wybierania zdrowej żywności. Ludzie znacząco różnią się zdolnością do samokontroli, co jest, jak się okazuje, związane z indywidualnymi różnicami w strukturze mózgu.

Dokonywanie zdrowych wyborów żywieniowych stanowi wyzwanie dla wielu osób. Ludzie znacznie różnią się między sobą swoją zdolnością do podejmowania prawidłowych i rozsądnych decyzji w obliczu istniejącej pokusy, także w sytuacji, gdy starają się zmienić dietę oraz nieprawidłowe nawyki żywieniowe. A co jeżeli za wszystkie ludzkie niepowodzenia w utrzymaniu diety odpowiedzialna jest struktura naszego mózgu?

Grupa francuskich, kanadyjskich oraz szwajcarskich naukowców przeprowadziła obszerne badania, by sprawdzić czy struktura mózgu może warunkować sukces naszej diety, czyli jak różnice w anatomii mózgu mogą odpowiadać za wahania samokontroli. W tym celu u zdrowych mężczyzn i kobiet przebadano powiązania pomiędzy zmianami objętości istoty szarej mózgu a poziomem powodzenia w dokonywaniu przez nich zdrowszych wyborów żywieniowych. Skorzystano z metody analizy morfometrii opartej na ocenie wokseli (VBM). Dowiedziono, że różnice w budowie kory przedczołowej przewidują zdolność osoby do większej samokontroli przy dokonywaniu bardziej prawidłowych wyborów żywieniowych.

Wdrożono zadanie zachęcające uczestników do wyraźnego skupienia się na profilu zdrowotnym produktów spożywczych przed dokonaniem ich wyboru. W tym zbiorze danych odkryto, że indywidualne różnice w objętości istoty szarej w brzuszno-przyśrodkowej korze przedczołowej (vmPFC) i grzbietowo-bocznej korze przedczołowej (dlPFC) przewidywały sukces w dokonywaniu prawidłowych wyborów.

Rozszerzono i potwierdzono wstępne wyniki, wymagając od uczestników zastosowania innej strategii dokonania wyboru, która polegała na zniwelowaniu ochoty na niezdrowe, aczkolwiek apetyczne jedzenie. Dowiedziono, że markery neuroanatomiczne w brzuszno-przyśrodkowej korze przedczołowej oraz grzbietowo-bocznej korze przedczołowej wpływały na różne formy dietetycznych strategii regulacji wyborów w obrębie grup uczestników. Stanowią one nowatorski dowód na to, że strukturalne różnice w neuroanatomii dwóch kluczowych regionów pod względem wartościowania i kontroli, vmPFC i dlPFC, wskazują na zdolność osoby do kontrolowania wyborów żywieniowych.

Analizując dane zebrane z trzech poprzednich badań, naukowcy dowiedli, że większa objętość w grzbietowo-bocznej i brzusznej części kory przedczołowej warunkowała lepszą samokontrolę w obliczu żywieniowego wyboru, a ponieważ struktura mózgu, może zmieniać się w czasie w odpowiedzi na styl życia, te regiony mózgu stanowią kluczowy element do dalszych badań w projektowaniu zachowań warunkujących zdrowe wybory.

Tak więc, by utrzymać swój organizm w zdrowiu oraz dobrej kondycji fizycznej, należy nieustannie kontrolować rodzaj wybieranej żywności, sposób przyrządzenia oraz jakość spożywanych produktów, ponieważ wdrażając w swoje codzienne życie zdrowe nawyki żywieniowe możemy korzystnie zmieniać strukturę naszego mózgu. Taka strategia pozwala zaprogramować jego pracę na dokonywanie zdrowszych wyborów w przyszłości.

Bibliografia

Schmidt L., Tusche A., Manoharan N., Hutcherson C., Hare T., Plassmann H., Neuroanatomy of the vmPFC and dIPFC predicts individual differences in cognitive regulation during dietary self-control across regulation strategies, The Journal of Neuroscience, 2018

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: