Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: neuroanatomia

Dla wszystkich

Czas napisać od nowa podręczniki do neuroanatomii?

W latach 40. i 50. XX wieku prowadzono intensywne badania dotyczące ludzkiego mózgu. Jednym z istotnych wyników było odkrycie, że to w obrębie pnia mózgu znajdują się struktury, które warunkują pobudzenie kory mózgowej. Potwierdzające to odkrycie dowody były bardzo mocne. Naukowcy zasugerowali, że sygnały z tego obszaru docierają do kory za pośrednictwem wzgórza. Choć w tym przypadku nie występowało równie silne uzasadnienie, założono, że tak właśnie jest. Od tego czasu informacja o kluczowej roli wzgórza

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Kształty neuronów i elektrofizjologia

Amerykańscy naukowcy z Allen Institute for Brain Science opisali znaczną część typów neuronów myszy w oparciu o dwie ważne cechy komórek – ich trójwymiarowy kształt oraz zachowanie elektryczne. Badanie to stanowi element większego projektu realizowanego przez Instytut Allena, mającego na celu poznanie całego “układu okresowego” umysłu. Naukowcy mają nadzieję, że lepsze poznanie typów komórek w zdrowym mózgu ssaków będzie stanowiło podstawę do odkrycia neuronów warunkujących dysfunkcje ludzkiego mózgu. Każdy typ neuronów posiada szereg cech, które

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Otyłość a mózg i genetyka

Wcześniejsze genetyczne badania molekularne wykazały, że większość genów związanych z otyłością ulega ekspresji w ośrodkowym układzie nerwowym. Otyłość ma również wpływ na morfologię mózgu, sprawność poznawczą, czy osobowość. W bieżącym badaniu sprawdzono czy zmiany tych czynników są skorelowane z dziedziczną zmiennością wskaźnika masy ciała (BMI). W tym celu przebadano 1200 osób za pomocą obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI, ang. magnetic resonance imaging). Okazało się, że genetyczna zmienność w BMI była istotnie skorelowana z grubością kory

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Połączenia w 3D

Zespół naukowców z ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych, na czele z Case Western Reserve University School of Medicine, wykorzystał najbardziej zaawansowaną technologię aby stworzyć pierwszy na świecie interaktywny system holograficznego mapowania ścieżek aksonalnych w ludzkim mózgu. Projekt ten autorzy opisują jako połączenie zaawansowanego sprzętu do wizualizacji, rozwoju oprogramowania i danych neuroanatomicznych. Prawdopodobnie jego zastosowanie obejmie praktykę naukowa, kliniczną i edukacyjną, a także dalszą współpracę między neuroanatomami i naukowcami zajmującymi się neuroobrazowaniem. Twórcy systemu wykorzystali zbierane

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Struktura mózgu może warunkować sukces diety

Dokonywanie zdrowych wyborów żywieniowych stanowi wyzwanie dla wielu osób. Ludzie znacznie różnią się między sobą swoją zdolnością do podejmowania prawidłowych i rozsądnych decyzji w obliczu istniejącej pokusy, także w sytuacji, gdy starają się zmienić dietę oraz nieprawidłowe nawyki żywieniowe. A co jeżeli za wszystkie ludzkie niepowodzenia w utrzymaniu diety odpowiedzialna jest struktura naszego mózgu? Grupa francuskich, kanadyjskich oraz szwajcarskich naukowców przeprowadziła obszerne badania, by sprawdzić czy struktura mózgu może warunkować sukces naszej diety, czyli jak

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Twarz i stopa połączone nowo odkrytym szlakiem nerwowym

Australijscy naukowcy z School of Molecular and Life Sciences na Uniwersytecie w Curtin dowiedli, że istnieje nieznana dotychczas ścieżka nerwowa biegnąca po tej samej stronie ciała, która łączy twarz i stopę, omijając jednocześnie rdzeń kręgowy, odgrywający istotną rolę w ruchu kończyn. Odkrycia te rzucają nowe światło na niektóre zaburzenia neurologiczne, takie jak migrena u biegaczy lub świąd neuropatyczny. „Istotą nienaruszonego rdzenia kręgowego jest transmisja informacji z mózgu do kończyn. Dotychczas badano jednostronną transmisję sensoryczną, podczas

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Ultraszybkie odczuwanie bólu

Choć trudno podać definicję bólu, każdy wie, czym jest to uczucie. Z punktu widzenia neurofizjologii jest on efektem pobudzenia nocyceptorów. Te zaś przesyłają je do mózgu za pośrednictwem specjalnych włókien: A-delta (o cienkiej osłonce mielinowej) lub C (pozbawionych mieliny). Dotychczas uważano, że bodźce bólowe przekazywane są do mózgu wolniej niż bodźce dotykowe, przesyłane przez włókna A-beta o grubej osłonce mielinowej. Jednakże u wielu ssaków, również tych z grupy naczelnych, system sygnalizacji bólu przewodzi impulsy nerwowe

Przeczytaj całość