...

Papierosy a zdrowie psychiczne

Wyniki najnowszych badań udowodniły istnienie związku przyczynowo-skutkowego między paleniem papierosów a ryzykiem wystąpienia schizofrenii i depresji

Palenie tytoniu to jeden z najczęściej występujących nałogów na świecie. Wśród naukowców powszechna jest wiedza, iż uleganie mu jest częstsze u osób cierpiących na choroby psychiczne niż u zdrowych. Korelacja ta jest widoczna szczególnie w przypadku schizofrenii i depresji. Większość wyników badań nie była jednak w stanie odpowiedzieć na pytanie czy jest to związek przyczynowo-skutkowy, a jeśli tak, to w jakim kierunku.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Bristolskiego przeprowadził szeroko zakrojone badanie, by znaleźć odpowiedź na to pytanie. W tym celu wykorzystano dane zgromadzone w brytyjskim Biobanku, pochodzące od ponad 460 tysięcy osób. Wśród nich 8% stanowili aktywni palacze, a 22% – osoby, które rzuciły palenie. Dzięki zastosowaniu podejścia analitycznego nazywanego randomizacją mendlowską możliwe było znalezienie dowodów na istnienie związku przyczynowo skutkowego. Wykazano jednak nie tylko to, że palenie tytoniu zwiększa ryzyko wystąpienia depresji i schizofrenii, ale również to, że schorzenia te zwiększają prawdopodobieństwo palenia.

Badanie to stanowi uzupełnienie wciąż rosnącej liczby prac świadczących o tym, że palenie papierosów ma niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne. Ci sami naukowcy są autorami innej publikacji, która powstała we współpracy z Uniwersytetem Amsterdamskim i ukazała się na początku tego roku, zawierającej dowody na istnienie wpływu palenia tytoniu na zwiększenie ryzyka rozwoju choroby afektywnej dwubiegunowej.

“Osoby z chorobami psychicznymi często są pomijane w kampaniach na rzecz zmniejszenie popularności palenia, co prowadzi do nierówności zdrowotnych. – mówi dr Robyn Wootton, współautor badania. – Nasza praca pokazuje, że powinniśmy dołożyć wszystkich starań, aby zapobiec rozpoczęciu palenia i zachęcać do jego porzucenia ze względu na konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego.”
“Rosnąca dostępność danych genetycznych w dużych badaniach, wraz z identyfikacją wariantów genetycznych związanych z szeregiem zachowań i wyników zdrowotnych zmienia naszą umiejętność korzystania z technik takich jak randomizacja mendlowska, aby zrozumieć ścieżki przyczynowe – mówi prof Marcus Munafò, współautor badania. – To pokazuje, że badania genetyczne mogą powiedzieć nam tyle samo o wpływach środowiskowych, w tym przypadku o skutkach palenia papierosów na zdrowie psychiczne, co o leżącej u ich podstaw biologii.”
Bibliografia

Wootton R.E., Richmond R.C., Stuijfzand B., Lawn R.B., Sallis H.M., Taylor G.M.J., Hemai G., Jones H.J., Zammit S., Smith G.D., Munafò M.R. Evidence for causal effects of lifetime smoking on risk for depression and schizophrenia: a Mendelian randomisation study. Psychological Medicine 2019

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: