...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: schizofrenia

Dla wszystkich

Krok na drodze do zrozumienia schizofrenii

Schizofrenia to choroba psychiczna, na którą może cierpieć nawet 35 mln osób na całym świecie. Zaliczana jest do psychoz, które charakteryzują się zmienionym, nieadekwatnym postrzeganiem otaczającej rzeczywistości, a także rozszczepieniem pomiędzy myśleniem, emocjami, sferą motywacyjną i zachowaniem. Jak w przypadku wielu innych chorób dotyczących ośrodkowego układu nerwowego, dokładne przyczyny schizofrenii wciąż pozostają niejasne, zaś leczenie polega na tłumieniu objawów. Hipotezy dotyczące rozwoju schizofrenii koncentrują się na nieprawidłowościach gospodarki neuroprzekaźnikowej, ale bierze się pod uwagę także

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Papierosy a zdrowie psychiczne

Palenie tytoniu to jeden z najczęściej występujących nałogów na świecie. Wśród naukowców powszechna jest wiedza, iż uleganie mu jest częstsze u osób cierpiących na choroby psychiczne niż u zdrowych. Korelacja ta jest widoczna szczególnie w przypadku schizofrenii i depresji. Większość wyników badań nie była jednak w stanie odpowiedzieć na pytanie czy jest to związek przyczynowo-skutkowy, a jeśli tak, to w jakim kierunku. Zespół naukowców z Uniwersytetu Bristolskiego przeprowadził szeroko zakrojone badanie, by znaleźć odpowiedź na

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Pomoc dla osób cierpiących na schizofrenię

Naukowcy z irlandzkich uczelni Trinity College oraz Royal College of Surgeons wykazali, że uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu odgrywają kluczową rolę w powstawaniu poważnej choroby o podłożu neurologicznym – schizofrenii. Jest to przewlekła choroba, z grupy zaburzeń psychotycznych – stanów charakteryzujących się wycofaniem społecznym i nieadekwatnym postrzeganiem otaczającej rzeczywistości. W układzie nerwowym występuje specyficzna sieć powiązanych ze sobą naczyń krwionośnych, którymi transportowane są składniki odżywcze oraz niezbędne do funkcjonowania każdej komórki nerwowej. Dzięki obecności swoistej

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Poziom witaminy D u matki a schizofrenia u dziecka

Schizofrenia należy do słabo poznanych zaburzeń pracy mózgu. Wiąże się z występowaniem objawów takich jak halucynacje, urojenia lub zaburzenia poznawcze. Cierpiące na nią osoby stanowią ok. 25% pacjentów szpitali psychiatrycznych. Przypuszcza się, że jest ona jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności. Szacuje się, że występuje u ok. 0,5% osób na całym świecie. Wciąż nieznane są przyczyny jej rozwoju. Podjęto wiele prób zidentyfikowania czynników, które mogłyby przyczyniać się do zachorowania na schizofrenię. Odkryto, że nie bez znaczenia

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Psychoza a ryzyko rozwoju demencji

Czasopismo Psychological Medicine opublikowało w październiku 2022 roku metaanalizę i przegląd systematyczny autorstwa Miniawi i współpracowników, skupiający się na wykryciu związków między zaburzeniami psychotycznymi a demencją. Autorzy informują, że zaburzenia psychotyczne mogą mieć silniejszy związek z rozwojem demencji, niż inne trudności psychiczne, takie jak lęk lub epizody depresyjne. Wobec tego pacjenci doświadczający psychozy powinni być objęci odpowiednią opieką neurorehabilitacyjną (na którą składają się m. in. treningi funkcji poznawczych, okresowe badania neuropsychologiczne, aktywizacja), celem profilaktyki demencji.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Serotonina, sen i psychoza

Choć receptory serotoniny 2A (5-HT2A) znajdują się w całym układzie nerwowym, najliczniej występują na powierzchni dendrytów neuronów piramidowych kory nowej. Nic więc dziwnego, że odgrywają istotną rolę w procesach percepcyjnych, poznawczych oraz w przebiegu psychozy. Co więcej, to ich aktywacja odpowiada za psychoaktywne efekty substancji takich jak psylocybina czy kwas dimetylotryptaminowy. Ponadto nieprawidłowości w funkcjonowaniu receptorów 5-HT2A są związane z przebiegiem zaburzeń psychiatrycznych – np. takich jak epizody schizofreniczne. Właśnie dlatego wiodąca klasa leków przeciwpsychotycznych

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Ważne, żeby wcześnie wykryć

W najnowszym numerze czasopisma Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego World Psychiatry opublikowano badanie autorstwa naukowców z University College Dublin, które dotyczyło ryzyka rozwoju schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD). Wykazano, że około 50% osób, które korzystały w okresie dzieciństwa z pomocy specjalistów zdrowia psychicznego doświadczyło w późniejszych latach epizodów tych zaburzeń. Ryzyko psychozy dla osób w wieku 28 lat, które nigdy nie korzystały z tej opieki wyniosło 1,8%, natomiast najwyższy procent obejmował pacjentów przyjętych do stacjonarnego ośrodka

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Witaminy z grupy B poprawiają koncentrację u schizofreników

Badanie przeprowadzone przez grupę irlandzkich, australijskich, nowozelandzkich i szwajcarskich naukowców dowiodło, że zwiększone spożycie witamin z grupy B, takich jak B6, B9 i B12, ma korzystny wpływ na kognitywne funkcje mózgu u osób, u których wystąpił pierwszy epizod schizofrenii. Jest to możliwe dzięki zdolności tych związków do obniżania poziomu aminokwasu homocysteiny, której wysokie stężenie jest dodatnio skorelowane z nasileniem tego schorzenia. “Biorąc pod uwagę fakt, iż wcześniejsze badania wykazały zależność pomiędzy zwiększeniem spożycia witaminy B12,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Wystarczy 60 sekund – biomarkery objawów schizofrenii

Schizofrenia jest chorobą powodującą nieprawidłowe postrzeganie i interpretowanie otaczającego nas świata. Jej objawy pojawiają się nagle lub stopniowo, aby w sposób przewlekły towarzyszyć choremu przez resztę życia, dotykając większości obszarów jego funkcjonowania. Statystyki GlobalData sugerują, że nawet 1/3 przypadków schizofrenii jest mylnie diagnozowana jako choroba dwubiegunowa, zaburzenia schizotypowe lub schizoafektywne. Choć wczesna diagnoza pozwala na zapewnienie pacjentom najbardziej efektywnej opieki – zarówno farmakoterapii, jak i pomocy psychologicznej – jej postawienie wymaga specjalistycznej wiedzy i wnikliwych

Przeczytaj całość