...

Infekcje wirusowe mogą sprzyjać rozwojowi stwardnienia rozsianego

Od dawna przypuszczano, że infekcje oraz towarzyszące im stany zapalne przyczyniają się do rozwoju stwardnienia rozsianego. Wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Genewskim pozwoliły stwierdzić, że kluczowym czynnikiem jest tu TOX, czynnik wiążący DNA i regulujący ekspresję genów w limfocytach T.

Stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna, w której komórki układu odpornościowego atakują osłonki mielinowe otaczające aksony. Identyfikacja czynników, które się do tego przyczyniają jest bardzo ważnym zadaniem dla naukowców. Wyniki badań międzynarodowego zespołu pracującego na Uniwersytecie Genewskim w Szwajcarii pozwoliły postawić kolejny krok na drodze do ich poznania, a być może także do opracowania skutecznej terapii.

Od dawna przypuszczano, że rozwój stwardnienia rozsianego może być związany z występowaniem infekcji, ale do tej pory nie udało się opisać mechanizmu, który je łączy. Podczas eksperymentu naukowcy zainfekowali myszy dwoma rodzajami patogenów: bakteriami Listeria monocytogenes i wirusem LCMV (lymphocytic choriomeningitis virus) powodującym zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W obu przypadkach zaobserwowano ilościowo identyczną reakcję limfocytów T CD8+, które wykazują aktywność cytotoksyczną. Jednakże choroba mózgu, która przypominała występujące u ludzi stwardnienie rozsiane, rozwinęła się jedynie u zwierząt z infekcją wirusową.

Dalsza analiza ujawniła, że zakażenie LCMV przyczyniło się do zaatakowania przez znajdujące się w obrębie ośrodkowego układu nerwowego limfocyty T komórek własnego organizmu. Było to spowodowane przez indukcję TOX, czynnika wiążącego DNA i biorącego udział w kontroli ekspresji genów, a także tłumiącego aktywność niektórych czynników transkrypcyjnych: Id2, TCF-1 i Notch. TOX przyczynia się również do zmniejszenia ekspresji receptora CD244 na powierzchni limfocytów T, który stanowi jeden z immunologicznych punktów kontrolnych, hamujących cytotoksyczną reakcję tych komórek. W efekcie dochodzi do nadmiernej aktywności limfocytów T CD8+ i uszkodzenia osłonek mielinowych.

Naukowcy przeprowadzili też drugi eksperyment, który potwierdził rolę TOX w rozwoju stwardnienia rozsianego. Gdy bowiem zainfekowano LCMV myszy, u których ekspresja tego czynnika była zablokowana, nie doszło do autoimmunizacji i ataku limfocytów T na oligodendrocyty.

Nieprawidłową aktywność limfocytów T CD8+ zaobserwowano też w próbkach pobranych od pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane. Jest więc bardzo prawdopodobne, że i w przypadku ludzi przyczyną rozwoju tej choroby może być indukcja TOX. Hipoteza ta wymaga jednak potwierdzenia. Badacze zapowiadają skupienie się na tym temacie w swojej dalszej pracy.

Bibliografia

Page N., Klimek B., De Roo M., Steinbach K., Soldati H., Lemeille S., Wagner I., Kreutzfeldt M., Do Libretto G., Vincenti I., Linger T., Salinas G., Brück W., Simons M., Murr R., Kaye J., Zehn D., Pinschewer D.D., Merkler D. Expression of the DNA-Binding Factor TOX Promotes the Encephalitogenic Potential of Microbe-Induced Autoreactive CD8+ T Cells. Immunity 2018

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: