...

Deseksualizacja seniorów?

Wyniki badań ujawniły naturę kolejnych zmian, które wraz z wiekiem następują w mózgu.

Rozród jest procesem, który wymaga wykorzystania znacznych nakładów energii zgromadzonych wcześniej w organizmie. W świecie nauki znana jest teoria głosząca, że osobniki o słabej kondycji fizycznej inwestują mniej w utrzymanie prawidłowych funkcji układu rozrodczego niż osobniki, które cieszą się dobrym zdrowiem. Dla osłabionego organizmu najważniejsze jest bowiem to, aby sam przetrwał.

Podczas procesu starzenia się w organizmie pojawia się wiele niekorzystnych zmian anatomicznych, jak i funkcjonalnych. Zgodnie z teorią wspomnianą powyżej, taki osłabiony przez wiek organizm nie powinien już zachowywać funkcji rozrodczych. Kontrolę nad nimi, tak jak nad wieloma innymi funkcjami, sprawuje mózg. Naukowcy z Niemiec, Włoch i Szwecji postanowili więc zbadać, jak z wiekiem zmienia się w mózgu ekspresja genów związanych z utrzymaniem cech płciowych.

Autorzy wykonali doświadczenia na muszkach owocowych (Drosophila melanogaster) obu płci. W wieku 5 dni owady te są już w pełni dojrzałe płciowo, z kolei w 25 dniu życia uznawane są już za osobniki w podeszłym wieku. Naukowcy wyizolowali i poddali sekwencjonowaniu materiał genetyczny z mózgów muszek w 5 i 25 dniu ich życia.

Badacze odkryli, że poziom ekspresji genów związanych z utrzymaniem cech płciowych u starszych osobników był obniżony. Ponadto dowiedli, że z wiekiem poziom ekspresji poszczególnych genów stawał się podobny u osobników płci męskiej i żeńskiej. Tzn. jeżeli ekspresja określonego genu była wyższa u młodych osobników płci żeńskiej niż u płci męskiej, to w podeszłym wieku ekspresja tego genu spadała u samic, a wzrastała u samców. Mimo że ten wzór zmian w ekspresji genów był obserwowany mózgu obu płci, to u osobników płci męskiej był on znacznie silniej zarysowany.

“Wyniki naszej pracy pokazują, że starzenie się prowadzi do deseksualizacji transkryptomu w mózgach muszek owocowych. Jest to zgodne z założeniem, że osobniki o słabej kondycji fizycznej przeznaczają mniej energii na zachowanie fenotypu określonego dla konkretnej płci” – piszą autorzy pracy.

Wyniki badania nie odpowiadają jednak na pytanie, które zmiany molekularne pojawiające się podczas starzenia przyczyniają się do tej deseksualizacji mózgów muszek owocowych. Na tym będą skupiać się kolejne doświadczenia przeprowadzane przez autorów pracy. Chcieliby oni też sprawdzić, czy taki konkretny mechanizm może też działać u innych gatunków.

Bibliografia

Malacrino A. et al Ageing desexualizes the Drosophila brain transcriptome. Proceedings of the Royal Society B, 2022

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: