...

Wysoki poziom cholesterolu czynnikiem ryzyka dla choroby Alzheimera?

Zakrojone na szeroką skalę badanie generyczne pozwoliło zaobserwować powiązania między chorobą Alzheimera a czynnikami ryzyka chorób serca, szczególnie wysokim poziomem cholesterolu i triglicerydów. Być może daje to szansę na zastosowanie leków obniżających wartości tych parametrów jako wsparcie profilaktyki otępienia.

Leczenie choroby Alzheimera w stadium, gdy pojawiają się już objawy jest niewydajne. Dlatego też naukowcy na całym świecie poszukują czynników sprzyjających rozwojowi tego schorzenia. Gdyby udało się je zidentyfikować, być może pojawiłaby się szansa na wprowadzenie odpowiedniej profilaktyki, aby nie dopuścić do rozwoju objawów.

Od lat wiadomo, że istnieją powiązania między chorobą Alzheimera a pewnymi odmianami genu APOE, biorącego udział w metabolizmie lipidów i cholesterolu. Niektóre z nich mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia tego schorzenia nawet 2-12 razy. Najnowsze badania wykazały, iż niektóre fragmenty tego genu związane są nie tylko z chorobą Alzheimera, ale także ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Udało się tego dowieść podczas zakrojonego na szeroką skalę badania genetycznego, wspieranego przez wiele instytucje ze Stanów Zjednoczonych i Europy.

Analiza genetyczna ujawniła, że w ludzkim genomie znajduje się 90 miejsc, które związane są zarówno z ryzykiem wystąpienia choroby Alzheimera, jak i chorób sercowo-naczyniowych. Sześć z nich miało jednocześnie znaczący wpływ na poziom lipidów we krwi – niektóre z nich już wcześniej były brane pod uwagę jako związane z występowaniem otępienia. Znajdują się one na chromosomie 11, w regionie CELF1/MTCH2/SPI1 i wcześniej łączone były z układem immunologicznym.

“Odkrycia te stanowią okazję do rozważenia ponownego zastosowania leków ukierunkowanych na szlaki związane z metabolizmem lipidów – mówi Celeste Karch, współautor badania. – Uzbrojeni w te odkrycia, możemy zacząć zastanawiać się czy niektóre z tych leków mogą być przydatne w zapobieganiu lub opóźnianiu choroby Alzheimera.”

Badanie genetyczne obejmujące zdrowych ochotników wykazało, że wspomniane genetyczne czynniki ryzyka pojawiały się częściej u osób, w których wywiadzie rodzinnym pojawiała się choroba Alzheimera. Naukowcy poszukiwali też genetycznego powiązania między czynnikami ryzyka chorób serca, takimi jak podwyższony poziom cholesterolu i triglicerydów, cukrzyca typu 2 czy wysoki wskaźnik masy ciała, a chorobą Alzheimera.

“Geny wpływające na metabolizm lipidów są również związane z ryzykiem choroby Alzheimera – mówi Karch. – geny, które przyczyniają się do wystąpienia innych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak wskaźnik masy ciała i cukrzyca typu 2, nie wydają się mieć związku z genetycznym ryzykiem choroby Alzheimera.”
“Wyniki sugerują, że – niezależnie od przyczyn – patologia serocowo-naczyniowa i choroba Alzheimera współwystępują ze sobą, ponieważ są powiązane genetycznie – mówi Rahul Desikan, współautor badania. – Oznacza to, że jeśli posiada się grupę wariantów genów, można być narażonym nie tylko na choroby serca, ale także na chorobę Alzheimera.”

Obecnie badacze zastanawiają się czy zmiany w gospodarce lipidowej organizmu prowadzące do obniżenia poziomu cholesterolu i triglicerydów mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Jeśli następne badania potwierdzą te przypuszczenia, być może medycyna zyska nową strategię profilaktyki tej najczęściej występującej formy demencji.

Bibliografia

Broce I.J., Tan C.H., Fan C.C., Jansen I., Savage J.E., Witoelar A., Wen N., Hess C.P., Dillon W.P., Glastonbury C.M., Glymour M., Yokoyama J.S., Elahi F.M., Rabinovici G.D., Miller B.L., Mormino E.C., Sperling R.A., Bennett D.A., McEvoy L.K., Brewer J.B., Feldman H.H., Hyman B.T., Pericak-Vance M., Haines J.L., Farrer L.A., Mayeux R., Schellenberg G.D., Yaffe K., Sugrue L.P., Dale A.M., Posthuma D., Andreassen O.A., Karch C.M., Desikan R. Dissecting the genetic relationship between cardiovascular risk factors and Alzheimer’s disease. Acta Neuropathol., 2018

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: