Okres karmienia piersią uważany jest za jeden z najważniejszych etapów podczas rozwoju noworodka. Mleko matki jest źródłem składników odżywczych oraz wielu bioaktywnych związków, które mają korzystny wpływ na zdrowie dziecka. W licznych pracach naukowych badacze podkreślają pozytywny wpływ karmienia piersią na rozwój mózgu noworodków, także tych, które urodziły się przed 36 tygodniem ciąży. Wyniki badań naukowych wskazują, że dzieci urodzone przedwcześnie obarczone są większym ryzykiem wystąpienia problemów z nauką czytania i zdobywaniem innych, ważnych umiejętności. Wiele badań skupia się jednak głównie na dwóch pierwszych latach życia dziecka. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Australii postanowili sprawdzić, czy karmienie piersią podczas wczesnych etapów rozwoju wpływa na zdolności poznawcze, wyniki w nauce oraz zachowanie siedmiolatków, które urodziły się przedwcześnie.

Autorzy włączyli do badania 586 matek oraz ich dzieci. Wszystkie dzieci będące pod obserwacją były wcześniakami, urodzonymi przed 33 tygodniem ciąży. Podczas ich pobytu w szpitalu po porodzie, badacze raz w tygodniu mierzyli objętość mleka przyjmowaną przez noworodki. Po wyjściu rodziców i dzieci ze szpitala naukowcy weryfikowali też, jak długo noworodki karmione były piersią. Gdy dzieci osiągnęły wiek 7 lat, sprawdzany był ich iloraz inteligencji. Badacze monitorowali także wyniki w nauce, rozwój funkcji poznawczych oraz pojawienie się nieprawidłowości w rozwoju wcześniaków.

Analiza zebranych danych wykazała, że dzieci, które piły więcej matczynego mleka zdobywały zazwyczaj więcej punktów w teście ilorazu inteligencji. Lepiej radziły sobie również z czytaniem i matematyką, a także były mniej narażone na wystąpienia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Z kolei te, które dłużej były karmione piersią uzyskiwały lepsze wyniki w testach oceniających zdolność mówienia, czytania i liczenia. Najsilniejsza korelacja istniała dla wyników otrzymanych w grupie dzieci urodzonych przed 30 tygodniem ciąży.

Autorzy pracy zdają sobie sprawę, że ich wyniki badania są tylko ogólnymi obserwacjami na temat tego, czy karmienie piersią przyczynia się do lepszego rozwoju mózgu dziecka i uzyskiwania lepszych wyników w szkole. Może jednak motywować matki, aby, jeśli tylko mają taką możliwość, nie rezygnowały z karmienia piersią na rzecz podawania mleka modyfikowanego. Może mieć to pozytywny wpływ na rozwój dziecka nie tylko w czasie okresu karmienia, ale także w kolejnych etapach życia.

 

DK

Bibliografia:
Belfort M.B. et al. Associations of Maternal Milk Feeding With Neurodevelopmental Outcomes at 7 Years of Age in Former Preterm Infants. JAMA Network Open, 2021

Dodaj komentarz