...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: rozwój mózgu

Co jeszcze kształtuje młody mózg?

Podczas rozwoju płodowego między neuronami mózgu tworzy się ogromna liczba połączeń – większa niż jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania. Dlatego w miarę dojrzewania układ nerwowy eliminuje te synapsy, które nie uczestniczą w przekazywaniu ważnych sygnałów. Wiadomo, iż ten proces, zwany przycinaniem, zachodzi nieprawidłowo w przypadku niektórych zaburzeń, takich jak autyzm czy schizofrenia. Zrozumienie czynników regulujących przycinanie synaps może więc przyczynić się do opracowania nowych strategii leczenia tych schorzeń. Specjaliści z amerykańskiego ośrodka badawczego Cold Spring

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Cząsteczka od snu

Sen jest niezwykle istotnym elementem życia człowieka. Wydaje się to oczywiste, choć nauka wciąż nie zna odpowiedzi na pytanie dlaczego w ogóle śpimy. Przeprowadzono wiele badań, których wyniki pozwoliły do pewnego stopnia wyjaśnić, jak działa sen. Niewiele jednak wiadomo na temat tego, jak działają mechanizmy synaptyczne w odniesieniu do snu. Podstawą działania sieci neuronalnych są komórkowe cząsteczki adhezyjne (CAM, ang. cell adhesion molecule). Znajdują się one na zakończeniach nerwowych, zarówno po stronie pre- jak i

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Gen związany z małogłowiem kluczem do rozwoju kory mózgu

Obecność dobrze rozwiniętej kory mózgu z wieloma fałdami i zakrętami jest cechą, która odróżnia mózgi naczelnych i waleni od innych zwierząt i najprawdopodobniej jest źródłem ich inteligencji. Od dawna poszukiwano mechanizmu, który sprawia, że ich mózgi są tak odmienne. Wszystko wskazuje na to, że zespół naukowy z Uniwersytetu Yale, przy współpracy z innymi ośrodkami badawczymi, znalazł odpowiadający za to gen. Badacze ci analizowali funkcje genu ASPM (ang. Abnormal Spindle in Microcephaly), którego mutacja związana jest

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Inozytol w mleku matki a zdrowy mózg dziecka

Mleko matki jest bogate w związki bioaktywne, które odgrywają kluczową rolę w prawidłowym rozwoju niemowląt. Jednym z takich składników jest inozytol, który występuje w postaci wolnej jako myo-inozytol lub w postaci związanej jako fosforan inozytolu i fosfatydyloinozytol. Mio-inozytol jest dostarczany w typowej diecie dorosłego człowieka w ilości około 1 g dziennie. Dodatkowo może być wytwarzany endogennie w różnych narządach organizmu. W mózgu występuje zarówno w postaci wolnej, która może przekraczać barierę krew-mózg, jak i w

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Istota stymulacji sensorycznej w tworzeniu sieci neuronowych noworodków

Dzieci tuż po urodzeniu stale napotykają szereg bodźców zewnętrznych. W tym czasie określone typy neuronów dopiero zaczynają tworzyć “mapę zmysłów”. Stymulacja sensoryczna w pierwszych tygodniach życia jest niezbędna do stworzenia w mózgu sieci neuronowej, odpowiedzialnej za mapowanie doznań oraz umożliwiającej rozwój prawidłowych zachowań. Grupa nowojorskich naukowców z Weill Cornell Medicine dowiodła, że w tym okresie życia u myszy ma miejsce funkcjonalny rozwój wyspecjalizowanych komórek nerwowych, zwanych interneuronami. Odkrycie to sugeruje, że takie samo zjawisko może

Przeczytaj całość

Kolejny sukces naukowców z dziedziny neurologii

Wyniki ostatnich prac wykonanych przez grupę badawczą z medycznego Instytutu Scripps na Florydzie przedstawiają strukturę regulującą tworzenie się układu nerwowego. Naukowcom udało się wyjaśnić w jaki sposób kontrolowany jest kierunek oraz rozmiar powstających komórek nerwowych, a dokładniej ich wypustek. Naukowcy w swoich badaniach skupili się głównie na aksonach. Nazwą tą określa się wypustki, które uczestniczą w przewodzeniu impuls nerwowego z jednego neuronu do następnego. Aby komunikacja międzyneuronalna mogła mieć miejsce, komórki muszą być ze sobą w

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Kwasy omega-3 dla najmłodszych

Wcześniaki to noworodki, które przychodzą na świat przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży. Mają one na ogół znacznie niższą masę urodzeniową niż dzieci, które urodziły się w okolicy 40. tygodnia ciąży. Ponieważ organizm wcześniaka nie jest jeszcze w pełni dojrzały, procesy adaptacyjne zwykle przebiegają u nich w dość trudnych warunkach, a to z kolei negatywnie wpływa na rozwój układu oddechowego, nerwowego, pokarmowego, hormonalnego i innych. Jak się okazuje, jednym ze sposobów na poprawę rozwoju mózgu u

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Muzyka poprawia zdolności poznawcze

Pomimo panującego przekonania, iż stymulowanie nienarodzonych dzieci muzyką klasyczną wpływa pozytywnie na ich zdolności poznawcze w późniejszym okresie, to jak dotąd mechanizm takiego działania nie był do końca wyjaśniony. Naukowcy już od dawna wiążą prenatalną ekspozycję na dźwięk z poprawą funkcji mózgu i od dawna starają się ustalić, który obszar ośrodkowego układu nerwowego jest za to odpowiedzialny i w jaki sposób muzyka ukierunkowuje rozwój mózgu. Rozwiązaniem tej zagadki są wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Neuroplastyczne działanie czynników insulinopodobnych

Insulinopodobne czynniki wzrostu (ang. insulin-like growth factor, IGF) są białkami, które pełnią ważną rolę w regulacji wzrostu i różnicowania komórek. IGF-1 i IGF-2 to główne czynniki insulinopodobne wzrostu. Hormony te są produkowane zarówno w mózgu, jak i w innych tkankach organizmu, np. w wątrobie. Jak się okazuje, wpływają one na plastyczność neuronalną i synaptyczną. IGF-1 i IGF-2 biorą udział w podziałach komórek macierzystych i progenitorowych w mózgu. Dzięki tej właściwości czynniki insulinopodobne mogą promować neurogenezę

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowe spojrzenie na mózg nastolatka

Dzięki badaniom przeprowadzonym przez naukowców z University of Delaware, wewnętrzne funkcjonowanie nastoletniego mózgu stało się bardziej jasne. Dowiedziono, że niektóre obszary mózgowia grupy badawczej były albo znacznie sztywniejsze, albo bardziej miękkie, niż u osób dorosłych. Badanie to dostarczyło pierwszej szczegółowej charakterystyki lepkosprężystości mózgu nastolatków oraz danych wyjściowych niezbędnych do zastosowania w badaniu rozwoju i patofizjologii. Wyniki tego doświadczenia można ostatecznie wykorzystać do oceny rozwoju, ryzykownych zachowań i innych ważnych problemów poznawczych, a także zaburzeń psychicznych

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

O asymetrii

Mózg wydaje się najbardziej fascynującym narządem, jaki do tej pory odkryto w ludzkim ciele. I choć psychika podpowiada nam, że skoro mózg ma dwie półkule, to muszą one być symetryczne, naukowcy znów obalają ten mit. Aby lepiej zrozumieć asymetryczność mózgu, dobrze jest przypomnieć sobie, jakie każda z półkul ma funkcje. I mimo że na pierwszy rzut oka bruzdy układają się w symetryczne wzory, to w rzeczywistości mają odmienne cechy. Przyjęło się, że lewa półkula mózgu

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Okołoporodowe obumieranie neuronów pod lupą

Rozwój mózgu w życiu płodowym to skomplikowany proces, który wciąż skrywa wiele niewyjaśnionych tajemnic. Od ponad 50 lat naukowcy są świadomi tego, że u ssaków tuż przed porodem i tuż po nim w wyniku apoptozy obumiera około połowa neuronów. Do tej pory jednak nie wyjaśniono czy jest to wynik wrodzonego programu rozwojowego, czy też zjawisko wywoływane przez czynniki zewnętrzne. Naukowcy z Georgia State University w Stanach Zjednoczonych postanowili sprawdzić czy przyspieszenie lub opóźnienie porodu ma

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Połówka nie gorsza niż całość

Hemisferektomia jest zabiegiem neurochirurgicznym, podczas którego jedna z półkul mózgu zostaje odłączona lub całkowicie usunięta. Procedurę tę stosuje się niezwykle rzadko w leczeniu ciężkich zaburzeń padaczkowych, kiedy leczenie farmakologiczne lub mniej inwazyjne operacje nie są w stanie przynieść poprawy. Poddawane są jej niemal wyłącznie małe dzieci, których mózgi wykazują większa neuroplastyczność niż u dorosłych, co sprzyja przyjęciu przez drugą półkulę funkcji tej usuniętej. Naukowcy z ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych i Singapurze przeprowadzili neuroobrazowanie za

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Rola układu dopełniacza w rozwoju mózgu

Leczenie chorób u ciężarnych kobiet jest zawsze tematem, do którego należy podchodzić ostrożnie. Nie jest tu wyjątkiem rozwój stanów zapalnych, które mogą wpłynąć niekorzystnie także na zdrowie płodu. Najnowsze badania wskazują jednak na fakt, że mechanizmy biorące udział w nieswoistej odpowiedzi immunologicznej są niezwykle istotne dla prawidłowego rozwoju układu nerwowego dziecka, a ich zaburzenie może przyczynić się do rozwoju chorób, które ujawniają się w wieku dorosłym, takich jak schizofrenia. Zespół naukowców w Queensland w Australii

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Trauma wieku rozwojowego a ciężkie zaburzenia psychiczne

Badacze z Instytutu Badań Medycznych Hospital del Mar w artykule opublikowanym na łamach European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience podkreślili związek między urazem psychicznym doświadczonym w dzieciństwie a zwiększeniem ryzyka rozwoju niektórych zaburzeń psychicznych w późniejszych latach życia. Z punktu widzenia podejścia fenomenologiczno-opisowego uraz psychiczny (trauma) jest skutkiem doświadczenia śmierci, zagrożenia życia, zdrowia lub poważnego uszkodzenia ciała danej osoby albo jej bliskich. Desygnatami tego pojęcia nie są następstwa neuropsychologiczne urazów fizycznych, szczególnie czaszkowo-mózgowych. Można

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

W jakim wieku dzieci zaczynają rozumieć ideę liczenia?

Rodzice od najmłodszych lat rozwijają u dzieci umiejętność rozumienia i stosowania liczb. Wyniki wielu badań naukowych wykazały, że dopiero trzy-czterolatki są w stanie zrozumieć, ile to dokładnie jest “dwa” i “trzy”. Jednakże specjaliści uważali, że podstawy umożliwiające dzieciom zrozumienie zależności między kolejnymi liczbami mogą pojawiać się wcześniej. “Choć wiele lat dzieli je od dokładnego zrozumienia słów oznaczających liczby, dzieci są już w stanie rozpoznać, że w liczeniu chodzi właśnie o liczby – mówi Lisa Feigenson,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Warto karmić piersią

Okres karmienia piersią uważany jest za jeden z najważniejszych etapów podczas rozwoju noworodka. Mleko matki jest źródłem składników odżywczych oraz wielu bioaktywnych związków, które mają korzystny wpływ na zdrowie dziecka. W licznych pracach naukowych badacze podkreślają pozytywny wpływ karmienia piersią na rozwój mózgu noworodków, także tych, które urodziły się przed 36 tygodniem ciąży. Wyniki badań naukowych wskazują, że dzieci urodzone przedwcześnie obarczone są większym ryzykiem wystąpienia problemów z nauką czytania i zdobywaniem innych, ważnych umiejętności.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Wyhodować mózg

Komórki macierzyste wydają się wspaniałym, obiecującym narzędziem do leczenia różnych chorób, także obejmujących ośrodkowy układ nerwowy. Aby jednak opracować metody terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych, naukowcy muszą dobrze zrozumieć, jak przebiega rozwój embrionalny ludzkiego mózgu. Dzięki wiedzy o tym, jak na różnych etapach rozwoju powstają i zachowują się komórki nerwowe, badacze będą mogli sprawniej opracowywać nowe strategie terapeutyczne. “Wyzwanie polega na tym, że w ludzkim mózgu istnieją tysiące różnych podtypów komórek nerwowych – mówi Agnete Kirkeby,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Zidentyfikowano nowe dziedziczne zaburzenie rozwoju mózgu

Prawidłowy rozwój mózgu zależny jest od współpracy ogromnej liczby genów. Niektóre mutacje prowadzą do upośledzenia tego procesu, a w konsekwencji do powstania zaburzeń rozwojowych i niepełnosprawności intelektualnej. Badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół pod przewodnictwem Bruno Reversade’a, kierownika Instytutu Biologii Medycznej i Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej A*STAR w Singapurze, pozwoliły zidentyfikować gen, którego uszkodzenie skutkuje opóźnieniem rozwoju układu nerwowego. Naukowcy zbadali dzieci, u których zdiagnozowano postać choroby neurologicznej przebiegającej z zaburzeniami rozwoju mózgu i prowadzącej

Przeczytaj całość