...

Terapeuci na czterech nogach

Terapia wspomagana przez zwierzęta to innowacyjna metoda pomagająca osobom z deficytami spowodowanymi uszkodzeniem mózgu w rozwiązywaniu problemów z funkcjonowanie w codziennym życiu. Naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei potwierdzili wartość takiego podejścia we wspomaganiu neurorehabilitacji.

Uszkodzenie mózgu w wyniku urazu często pociąga za sobą długotrwałe konsekwencje w postaci zaburzeń kompetencji społecznych. Pacjenci często mają trudności z komunikowaniem się, gdyż mniej angażują się w rozmowę oraz wykazują zmniejszoną empatię i wrażliwość emocjonalną. Częstym problemem jest u nich również depresja, która dodatkowo ogranicza motywację do podejmowania rehabilitacji. Może to prowadzić do izolacji społecznej pacjenta i znacznie pogorszyć jego funkcjonowanie.

Terapia wspomagana przez zwierzęta jest innowacyjną metodą, która w założeniu ma pomóc rozwiązywać problemy z funkcjonowaniem społeczno-emocjonalnym. Jej popularność stale wzrasta, a lekarze i naukowcy przypuszczają, że może ona być skutecznym wsparciem procesu leczenia. Jednakże do tej pory brakowało wyników badań, które by to potwierdzały – dostępne były jedynie takie, które skupiały się na funkcjonowaniu fizycznym lub nie miały wysokiej jakości naukowej.

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Bazylei przygotował eksperyment, który miał pozwolić na ocenę wartość terapii wspomaganej przez zwierzęta w kontekście poprawy funkcjonowania społecznego u osób po urazach mózgu. W tym celu zaprosili do udziału grupę pacjentów, z których część korzystała z sześciotygodniowej terapii ze zwierzętami, część zaś stanowiła grupę kontrolną, poddawaną konwencjonalnej terapii. Ćwiczone czynności w obu przypadkach były podobne, np. krojenie warzyw na sałatkę lub dla świnki morskiej, czyszczenie mebli lub klatki, spacer z owcą lub z terapeutą.

Porównanie wyników terapii konwencjonalnej i wspomaganej przez zwierzęta wykazało, że w tym drugim przypadku poprawa była znacznie większa. Pacjenci wykazywali niemal dwukrotnie więcej pozytywnych emocji, częściej komunikowali się werbalnie i niewerbalnie. Byli również znacznie bardziej zadowoleni i bardziej zmotywowani do pracy, gdy zwierzęta były obecne podczas sesji terapeutycznej.

“Wyniki sugerują, że terapia wspomagana przez zwierzęta może mieć pozytywny wpływ na zachowania społeczne pacjentów z uszkodzeniem mózgu – mówi dr Karin Hediger, współautor badania. – Zwierzęta mogą być istotnymi partnerami terapeutycznymi, ponieważ motywują pacjentów do opiekowania się nimi. Po drugie, zwierzęta stanowią dla pacjentów bodziec do aktywnego angażowania się w działania terapeutyczne.”

Wyniki otrzymane przez zespół z Bazylei pokrywają się z wcześniejszymi danymi na temat korzyści z terapeutycznych interakcji pacjentów ze zwierzętami. Niewątpliwą zaletą takiego podejścia jest fakt, że zwierzęta, w przeciwieństwie do ludzi, nie oceniają pacjentów, którzy ze względu na przebyte urazy mogą mieć zaburzone zdolności poznawcze, motoryczne lub werbalne i zmagają się z tego powodu z silnym uczuciem wstydu. Dlatego też interakcje ze zwierzętami są znacznie łatwiejsze i wiążą się z mniejszym poziomem stresu. Pacjenci często bardziej angażują się w wykonywanie codziennych czynności, jeśli mają one służyć opiece nad zwierzętami. Ponadto pobudzenie emocjonalne skorelowane jest z poprawą pamięci i usprawnieniem uczenia się. Wszystkie te korzyści przemawiają za włączaniem terapii wspomaganej przez zwierzęta do programu neurorehabilitacji, jeśli tylko nie występują ku temu istotne przeciwwskazania.

Bibliografia

Hediger K., Thommen S., Wagner C., Gaab J., Hund-Georgiadis M. Effects of animal-assisted therapy on social behaviour in patients with acquired brain injury: a randomised controlled trial. Scientific Reports 2019

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: