...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: zwierzęta

Dla wszystkich

Co wspólnego mają ludzie, małpy i świnki morskie?

Naukowcy i lekarze mogą zarejestrować odpowiedź neuronów na bodziec słuchowy przy użyciu kilku elektrod umieszczonych na powierzchni czaszki. Dzięki temu mogą szybko oszacować zdolności słuchowe noworodka i wykryć potencjalne problemy z przetwarzaniem dźwięków, które mogą wiązać się z późniejszym rozwojem zaburzeń takich jak dysleksja lub autyzm. Jednak ta metoda posiada jedną główną wadę – brak jej dokładności. Innymi słowy, ten test może wykazać, że “coś” jest nie tak. Nie pomaga wszakże ustalić, co to jest.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Gaworzące nietoperze

Gaworzenie to kamień milowy w rozwoju mowy niemowląt. Czy występuje też wśród innych gatunków, które posługują się jakąś formą języka? Przykładem takiego gatunku są nietoperze woreczkowate (Saccopteryx bilineata). Posiadają ogromny repertuar skomplikowanych zawołań i komunikatów, stosowanych przede wszystkim w rytuałach godowych. Ich język jest bardzo złożony, dlatego młode muszą poświęcić dużo czasu na jego opanowanie. Czy te pierwsze próby wokalizacji przypominają gaworzenie ludzkich niemowląt? Właśnie to postanowiła sprawdzić Ahana Fernandez, która obecnie jest adiunktem w

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mysia mimika

Istnieje 6 emocji, których mimiczne ekspresje są bez problemu rozpoznawalne dla każdego człowieka, niezależnie od narodowości czy przynależności etnicznej. Są to: radość, złość, wstręt, zaskoczenie, smutek i strach. Są wspólne dla całego gatunku Homo sapiens, a ich okazywanie jest cechą wrodzoną. Podobne ekspresje wykazują już noworodki, które nie miały jeszcze czasu, aby nauczyć się ich od dorosłych. Co więcej, taka sama mimika obecna jest na twarzach osób niewidomych od urodzenia, które w ogóle nie miały

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Myszy laboratoryjne powiedzą, jak się czują

Myszy i szczury wykorzystywane w laboratoriach jako organizmy modelowe np. do badań nad nowymi lekami są zwierzętami towarzyskimi. Jako takie, chętnie wchodzą ze sobą w interakcje oraz porozumiewają się, również w sposób wokalny, wyrażając w ten sposób pozytywne i negatywne emocje. Analiza wokalizacji gryzoni mogłaby stanowić cenną wskazówkę, która dałaby możliwość lepszej oceny działania badanych substancji. Byłoby to znakomite uzupełnienie informacji o ich stanie emocjonalnym, zdobywanych obecnie za pomocą szeregu testów behawioralnych. Trudność polega jednak

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Psy umieją liczyć

U człowieka już na bardzo wczesnym etapie rozwoju pojawia się tzw. system liczb przybliżonych (ANS, ang. approximate number system), dzięki któremu możliwe jest w krótkim czasie oszacowanie liczebności obserwowanych przedmiotów. Wyniki badań sugerują, że funkcjonuje on już u niemowląt, angażując neurony płata ciemieniowego. Podobną aktywność odkryto także w mózgu małp. Nie udało się jednak stwierdzić czy jest to wrodzona zdolność u ssaków naczelnych, ponieważ małpy przed badaniem przechodziły treningi, podczas których otrzymywały nagrody za wybranie

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Rytmiczne lemury

Muzyka otacza nas ze wszystkich stron. Lecz skąd pochodzi nasze zamiłowanie do słuchania i wytwarzania dźwięków? Aby to sprawdzić, biomuzykolodzy poszukują zdolności muzycznych u różnych gatunków dzikich zwierząt a następnie porównują je. Znalezione podobieństwa umożliwiają określenie, w jakim okresie ewolucji pojawiło się w nas upodobanie do wytwarzania i słuchania rytmicznych dźwięków. Równolegle naukowcy określają uniwersalne cechy ludzkiej muzyki i badają ich obecność w wokalizacjach innych zwierząt. Rytm jest jedną z tych uniwersalnych cech – występuje

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Talent nie tylko u człowieka

Wielu wybitnych ludzi odcisnęło swój ślad w naszej historii i kulturze – chociażby da Vinci, Mozart i Einstein. Charakteryzowały ich niespotykane zdolności w jednej bądź kilku dziedzinach – fenomen powszechnie zwany talentem. Jednak czy talent jest wyłącznie przywilejem człowieka? Właśnie to postanowili sprawdzić naukowcy z Wydziału Etologii Uniwersytetu Eötvösa Loránda w Budapeszcie. W ramach programu “Family Dog Project” sprawdzili oni, czy istnieją psy obdarzone większą niż inne zdolnością do rozwiązywania specyficznych zadań. Wyniki ich pracy

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Terapeuci na czterech nogach

Uszkodzenie mózgu w wyniku urazu często pociąga za sobą długotrwałe konsekwencje w postaci zaburzeń kompetencji społecznych. Pacjenci często mają trudności z komunikowaniem się, gdyż mniej angażują się w rozmowę oraz wykazują zmniejszoną empatię i wrażliwość emocjonalną. Częstym problemem jest u nich również depresja, która dodatkowo ogranicza motywację do podejmowania rehabilitacji. Może to prowadzić do izolacji społecznej pacjenta i znacznie pogorszyć jego funkcjonowanie. Terapia wspomagana przez zwierzęta jest innowacyjną metodą, która w założeniu ma pomóc rozwiązywać

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Wirtualny pająk leczy fobię

Lęk przed pająkami – arachnofobia – to jeden z najczęściej spotykanych typów fobii – zaburzeń lękowych dotyczących konkretnego obiektu lub sytuacji. Osoby dotknięte arachnofobią cierpią nie tylko z powodu strachu, lecz również przez ograniczenia, które wywołuje on w codziennym życiu. Ponieważ za wszelką cenę unikają zetknięcia z pająkiem, często nie biorą udziału w spotkaniach towarzyskich odbywających się na zewnątrz, nie chodzą do zoo, lub nie podróżują do pewnych krajów. Choć istnieje skuteczny lek na arachnofobię,

Przeczytaj całość