...

Jelitowy początek stwardnienia rozsianego?

Wyniki najnowszych badań świadczą o tym, że do rozwoju stwardnienia rozsianego przyczyniają się zaburzenia w aktywności białka sygnałowego obecnego w jelitowych limfocytach T.

Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba, w przebiegu której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej na skutek demielinizacji i rozpadu aksonów. Obecnie dominuje pogląd, iż jest to schorzenie autoimmunologiczne, w którym układ immunologiczny atakuje komórki nerwowe własnego organizmu. Mniejsza popularnością cieszą się inne hipotezy na temat przyczyn stwardnienia rozsianego, w tym zakładające metaboliczne podłoże procesów neurodegeneracyjnych, a także ich związek ze spożywaniem mleka, niedoborem witaminy D w dzieciństwie, przewlekłą mózgowo-rdzenową niewydolnością żylną lub z infekcjami wirusowymi, np. wirusem Epsteina-Barr.

Poznanie przyczyn stwardnienia rozsianego jest niezwykle istotne, gdyż może przyczynić się – podobnie jak w przypadku wielu innych chorób – do opracowania skutecznych metod leczenia i profilaktyki. Naukowcy z Ruhr-Universität Bochum, we współpracy z ośrodkami naukowymi i medycznymi w Berg, Bochum, Bremie, Moguncji, Düsseldorfie, Jülich i Rzymie, prowadzili badania, których wyniki miały przybliżyć ich do odpowiedzi na pytanie, co wywołuje tę chorobę.

W pierwszym etapie badań naukowcy przeanalizowali białko sygnałowe Smad7 w jelitowych limfocytach T u myszy. Porównali stan zdrowia zmodyfikowanych genetycznie zwierząt, u których Smad7 występowało w limfocytach T w szczególnie dużej lub w normalnej ilości, a także takich, u których białko to nie było obecne. Monitorowali czy rozwija się u nich wzrokowo-rdzeniowe zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego – choroba będąca mysim odpowiednikiem stwardnienia rozsianego.

Zaobserwowano, że najsilniejsze objawy kliniczne rozwinęły się u zwierząt, u których poziom Smad7 był zwiększony. Limfocyty T zlokalizowane w jelitach częściej ulegały aktywacji, a następnie migrowały do ośrodkowego układu nerwowego, gdzie wywoływały stan zapalny. Zmianie uległ również stosunek liczebności regulatorowych limfocytów T do ich patogennych, autoreaktywnych odpowiedników. Natomiast u myszy bez białka Smad7 nie wystąpiły objawy kliniczne wzrokowo-rdzeniowego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego.

W następnym etapie badacze przeanalizowali próbki tkanek pobrane z jelit 27 pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane i porównali je z próbkami pobranymi od 27 zdrowych osób. Rezultaty wykazały zależność podobną do obserwowanej wcześniej u myszy: u osób chorych białko Smad7 występowało w błonie śluzowej jelita znacznie częściej niż u osób zdrowych. Podobnie wyglądało porównanie stosunku liczebności prawidłowych i patogennych limfocytów T.

Badacze podkreślają, że białko Smad7 już wcześniej okazało się obiecującym celem terapeutycznym w chorobach zapalnych jelit, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna. Otrzymanie przez nich wyniki wskazują na to, że może również stanowić kluczowy element w terapii stwardnienia rozsianego, lecz wyciąganie konkretniejszych wniosków wymaga przeprowadzenia dalszych badań.

Bibliografia

Haupeltshofer S., Leichsenring T., Berg S., Pedreiturria X., Joachim S.C., Toschoff I., Otte J.-M., Bopp T., Fantini M.C., Esser C., Willbold D., Gold R., Faissner S., Kleiter I. Smad7 in intestinal CD4+ T cells determines autoimmunity in a spontaneous model of multiple sclerosis. PNAS 2019

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Hirudoterapia – sposób na migenę?

Nie masz dostępu do tych treści Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik, aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej. Przejdź do logowania Nie masz jeszcze konta? Dołącz do nas! Logowanie

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Archiwum: