...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: stan zapalny

Dla wszystkich

Endogenne opioidy na przewlekły ból

Jedną z przyczyn przewlekłego bólu jest zapalenie nerwów obwodowych. Odpowiedź zapalna jest wynikiem działania komórek układu odpornościowego. Wytwarzają one cytokiny, czyli białka sygnalizacyjne, które mogą nasilać lub hamować stan zapalny oraz ból. Jedną z tych cząsteczek jest interleukina 4 (IL-4) – cytokina o działaniu przeciwzapalnym, od pewnego czasu znajdująca się w centrum zainteresowania naukowców i stosowana w leczeniu bólu. Zespół naukowców z Charité – Universitätsmedizin Berlin prowadził prace mające na celu poznanie mechanizmów, za pomocą

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Jak COVID-19 wpływa na mózg

Naukowcy z King’s College London przeprowadzili badanie in vitro neuronów eksponowanych na próbki krwi pobrane od pacjentów z COVID-19 cierpiących na powikłania neurologiczne w postaci delirium. Zaobserwowano osłabienie neurogenezy oraz zwiększoną śmierć komórek nerwowych. Znaczącą rolę mogą odgrywać cytokiny, czyli białka wydzielane w odpowiedzi na zapalenie. Wirus SARS-CoV-2 atakuje cały organizm, przy czym jego wpływ na płuca jest najlepiej poznany. Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z King’s College London skupiają się jednak na mechanizmach odpowiadających

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Jelitowy początek stwardnienia rozsianego?

Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba, w przebiegu której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej na skutek demielinizacji i rozpadu aksonów. Obecnie dominuje pogląd, iż jest to schorzenie autoimmunologiczne, w którym układ immunologiczny atakuje komórki nerwowe własnego organizmu. Mniejsza popularnością cieszą się inne hipotezy na temat przyczyn stwardnienia rozsianego, w tym zakładające metaboliczne podłoże procesów neurodegeneracyjnych, a także ich związek ze spożywaniem mleka, niedoborem witaminy D w dzieciństwie, przewlekłą mózgowo-rdzenową niewydolnością żylną lub z infekcjami wirusowymi,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Naukowcy odwracają upośledzenia poznawcze u myszy z demencją

Demencja jest schorzeniem, które w wyniku znacznego uszkodzenia mózgu ogranicza sprawność umysłową. Najczęściej występującą jej postacią jest choroba Alzheimera. W badaniach nad tym schorzeniem najwyższy cel stanowi odwrócenie zaburzeń pamięci oraz upośledzenia umiejętności uczenia się. Naukowcy z Lewis Katz School of Medicine w Filadelfii dowiedli, że zmiany w mózgu u pacjentów z chorobą Alzheimera można odwrócić za pomocą leku. Przeprowadzono badanie na populacji myszy, które dowiodło, że po zidentyfikowaniu rodzaju choroby możliwe jest leczenie farmakologiczne.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowa terapia choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera jest jedną z najpoważniejszych chorób neurodegeneracyjnych, na którą cierpią przede wszystkim osoby po 65 roku życia. Jest to postępująca postać otępienia, prowadząca końcowej fazie do śmierci. Objawia się ona głównie obniżoną sprawnością umysłową, dlatego schorzenie to często określane jest mianem przedstarczego zaniku mózgu. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy za wiodąca przyczynę tej choroby uważa się odkładanie w mózgu blaszek amyloidowych, których złogi wpływają negatywnie na przebieg neurotransmisji, a tym samym na funkcjonowanie układu

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Płeć, biochemia i depresja

Ciężkie zaburzenie depresyjne (ang. major depressive disorder, MDD) jest jednym z głównych czynników ryzyka samobójstw w społeczeństwie. Częstość występowania MDD i nasilenie objawów różni się w zależności od płci. U kobiet schorzenie to występuje prawie dwukrotnie częściej niż u mężczyzn, a objawy często są bardziej nasilone. Mimo że dokładny patomechanizm MDD nadal pozostaje nie w pełni odkryty, istnieje przekonanie, że zaburzenie to może być spowodowane zmianami biochemicznymi, wynikającymi z działania czynników genetycznych i środowiskowych. Dostępne

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Przeciwzapalna stymulacja nerwu błędnego

Przewlekły stan zapalny może trwać od kilku tygodni do wielu lat. Prowadzi do nieustannej stymulacji układu odpornościowego, który w końcu niszczy tkanki w miejscu zapalenia. Stanowi to przyczynę wielu poważnych chorób. Zalicza się do nich m.in. zapalenie stawów, miażdżycę, zespół jelita drażliwego, nowotwory, a nawet depresję. Ich leczenie jest trudne, dlatego wielu badaczy poszukuje nowych, skutecznych metod terapeutycznych. Naukowcy z Instytutu Karolinska postanowili wykorzystać fakt, że układ nerwowy komunikuje się z układem odpornościowym i kontroluje

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Przewlekły stan zapalny zmniejsza motywację do działania

Część objawów depresji wynika ze zmniejszonej aktywności neuroprzekaźnictwa dopaminergicznego. Dopamina jest bowiem neuroprzekaźnikiem, który aktywuje tzw. układ nagrody, warunkujący odczuwanie przyjemności. Stanowi również źródło odczuwanej energii motywacji do działania. Przyczyny obniżenia poziomu dopaminy w ośrodkowym układzie nerwowym mogą być bardzo różne, co znacząco utrudnia leczenie. Zespół naukowców z Emory University powiązał zmniejszenie aktywności dopaminy z występowaniem stanu zapalnego w organizmie. Udowodniono, że jest to swoisty mechanizm ochronny. “Kiedy organizm walczy z infekcją lub leczy ranę,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Stan zapalny w ciąży a rozwój mózgu u dzieci

Powszechnie wiadomo, że przyszła matka powinna dbać o zdrowie, gdyż leży to w interesie nie tylko jej samej, ale również jej nienarodzonego jeszcze dziecka. Zespół naukowców pod kierunkiem dr Bradleya Petersona, dyrektora Instytutu Rozwoju Umysłu w Klinice Pediatrii Szpitala Dziecięcego w Los Angeles, znalazł kolejne uzasadnienie dla tej oczywistej prawdy. W badaniu uczestniczyły 32 ciężarne nastolatki, w wieku od 14 do 19 lat. Żadna z nich nie paliła papierosów, nie spożywała alkoholu, nie przyjmowała też

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Stres a gojenie złamań

Przewlekły stres nie tylko stanowi czynnik ryzyka wielu zaburzeń psychosomatycznych, ale może również mieć istotny wpływ na proces gojenia złamań kości. Badania wskazują, że długotrwała ekspozycja organizmu na stres może zwiększać ryzyko powikłań związanych z gojeniem złamań, takich jak opóźnione zrosty kostne czy osteoporoza. Należy jednak pamiętać, że proces gojenia kości jest wieloczynnikowy, a wiek, płeć, wskaźnik masy ciała, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, ogólny stan zdrowia oraz obecność chorób współistniejących również odgrywają istotną rolę w

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Stres i stan zapalny – zawsze razem w mózgu?

W dobie pandemii nie są nam obce zarówno stres, jak i niepokój. Codziennie życie przynosi wielu z nas ogrom zmartwień i niestety nie odbija się to na naszym zdrowiu bez echa. Duży poziom stresu w znacznym stopniu przyczynia się do powstawania depresji oraz zaburzeń lękowych. Wiele z dotychczas opublikowanych opracowań naukowych łączyło stres ze stanem zapalnym w organizmie, a tym samym z wydzielaniem prozapalnych cytokin, krążących monocytów oraz z aktywacją mikrogleju w ośrodkowym układzie nerwowym.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Wapowanie niebezpieczne dla mózgu

Na całym świecie wiele mówi się o szkodliwych skutkach palenia tytoniu. Kiedy na rynek weszły e-papierosy, społeczeństwo przyjęło je jako zdrowszą, mniej toksyczną alternatywę dla tradycyjnych “analogowych” papierosów. Przez lata zdobywały one popularność przede wszystkim wśród młodych ludzi. Obecnie w samych tylko Stanach Zjednoczonych korzysta z nich 12 mln osób dorosłych, z czego większość należy do grupy wiekowej 18-24 lata. Tymczasem o skutkach długotrwałego stosowania tych urządzeń wiadomo stosunkowo niewiele. Badacze z amerykańskich ośrodków naukowych

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Zła dieta zwiększa ryzyko występowania depresji o 40%

Brytyjscy naukowcy z Uniwersytetu w Manchester przeprowadzili szeroką metaanalizę wyników badań dotyczących wpływu niezdrowej diety składającej się głównie z produktów wysokoprzetworzonych na występowanie stanów zapalnych, które mogą być przyczyną powstawania depresji. Analiza łącznie dotyczyła populacji sięgającej blisko 102 000 osób, będących w wieku od 16 do 72 lat, zamieszkujących Stany Zjednoczone, Australię, Europę i Bliski Wschód. Zaobserwowano istotny związek pomiędzy spożywaniem produktów prozapalnych a zwiększonym ryzykiem występowania zaburzeń depresyjnych. Natomiast dieta przeciwzapalna (np. śródziemnomorska), zawierająca

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Złość zdrowiu szkodzi

Istnieją teorie naukowe dowodzące, że negatywne emocje mogą wpływać na działanie organizmu, sygnalizując brak równowagi między nim a otaczającym środowiskiem. Przekładają się również na występowanie określonych wzorców aktywności fizjologicznej, zachować oraz ocen poznawczych, z których każdy jest reakcją na konkretny rodzaj zaburzenia równowagi. Wydaje się, że ma to szczególne znaczenie dla osób w starszym wieku, szczególnie powyżej 80. roku życia. Dzieje się tak dlatego, że życie młodych osób dorosłych obfituje w różne możliwości. Z wiekiem

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Związek stanu zapalnego i demencji

Otępienie czołowo-skroniowe (FTD, ang. frontotemporal dementia) jest jedną z najczęściej występujących form demencji. Wywołujące ją mechanizmy nie są obecnie dokładnie poznane, brakuje też skutecznych metod leczenia. Naukowcy z Uniwersytety Wschodnej Finlandii zbadali zależności między powstawaniem zwyrodnień w obszarze płata czołowego i skroniowego a nieprawidłowościami w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Zespół ocenił poziom wybranych markerów stanu zapalnego, w tym niektórych cytokin i białka C-reaktywnego, w próbkach krwi pochodzących od pacjentów z otępieniem czołowo-skroniowym. Celem było sprawdzenie czy

Przeczytaj całość