...

Hormon wzrostu podawany w latach 80. zanieczyszczony peptydem wywołującym chorobę Alzheimera

Dowiedziono, że niektóre próbki ludzkiego hormonu wzrostu, stosowane jako terapia u dzieci cierpiących na niskorosłość na przestrzeni lat sześćdziesiątych i osiemdziesiątych, zawierały peptyd β-amyloidowy, przez co osoby te zostały narażone na wystąpienie angiopatii mózgowo-amyloidowej oraz choroby Alzheimera.

W latach 1958-1985 blisko 30 000 dzieci cierpiących na niskorosłość (niedobór wzrostu) leczono hormonem wzrostu C-hGH, izolowanym z przysadki mózgowej zmarłych osób. Zaprzestano stosowania tej metody w roku 1985, ponieważ stwierdzono, że u pewnej grupy pacjentów, którym podano ten hormon, rozwinęła się śmiertelna choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD, ang. Creutzfeldt-Jakob disease), czyli gąbczaste zwyrodnienie mózgu. Charakteryzuje się ona postępującym i nieodwracalnym uszkodzeniem mózgowia, wynikającym z gromadzenia się nieprawidłowo pofałdowanych białek prionowych. U niektórych z tej grupy chorych zaobserwowano również wczesne objawy angiopatii mózgowo-amyloidowej (CAA, ang. cerebral amyloid angiopathy), która bardzo często współwystępuje z chorobą Alzheimera (AD, ang. Alzheimer’s disease). Leczenie niskorosłości hormonem C-hGH zastąpiono wówczas syntetycznym rekombinowanym ludzkim hormonem wzrostu – rhGH.

Agregaty peptydu β-amyloidowego (Aβ) są jednym z bezpośrednich czynników odpowiedzialnych za patologiczne zmiany prowadzące do CAA i AD. Stopniowo gromadzą się one w przestrzeniach między neuronami (w AD) oraz w ścianach naczyń krwionośnych mózgu (w CAA) tworząc złogi β-amyloidowe (tzw. płytki/blaszki starcze). W 2015 r. naukowcy odkryli, że w mózgach osób leczonych w przeszłości hormonem wzrostu C-hGH, które zmarły w wyniku gąbczastego zwyrodnienia mózgu, były obecne blaszki starcze. Odkrycia te sugerują, że hormon c-hGH stosowany do leczenia pacjentów z niedoborem wzrostu, oprócz nieprawidłowo sfałdowanych białek prionowych, mógł też zawierać zanieczyszczenia w postaci tzw. “ziaren Aβ”, bezpośrednio przyczyniających się do rozwoju choroby Alzheimera.

“Postawiliśmy hipotezę badawczą, że hormon wzrostu izolowany z ludzkiej tkanki przed rokiem 1985 mógł zostać skażony ziarnami Aβ, a także prionami wywołującymi CJD. Nasze najnowsze odkrycia potwierdzają teraz, że niektóre zarchiwizowane partie tego hormonu rzeczywiście zawierały ziarna białka beta amyloidu występujące w mózgu osób chorych na Alzheimera.” – prof. John Collinge, główny autor badania

Aby dostarczyć rzetelnych dowodów na to, że złogi β-amyloidowe znajdujące się w mózgach tych pacjentów są wynikiem skażenia podanego im hormonu wzrostu C-hGH “ziarnami Aβ”, naukowcy przebadali przechowywane od lat 80. fiolki z c-hGH. Preparaty te były pozyskiwane z przysadek mózgowych pochodzących od tysięcy dawców, które kolejno łączono, mieszano i ekstrahowano do ostatecznej postaci. Pacjent otrzymywał więc hormon pochodzący od wielu osób. Złogi β-amyloidowe były obecne w mózgach wszystkich 38 pacjentów leczonych tym preparatem w Wielkiej Brytanii, u których rozwinęła się choroba Creutzfeldta-Jakoba.

Kolejnym etapem tego badania było podanie przechowywanej od lat 80. próbki hormonu C-hGH oraz stosowanego w późniejszych latach syntetycznego rhGH myszom, po czym obserwowano, czy w mózgach tych zwierząt zaczną gromadzić się blaszki starcze. Udowodniono, że w mózgowiu myszy zaszczepionych C-hGH pojawiło się znacznie więcej płytek β-amyloidowych oraz zaobserwowano u nich wiele przypadków angiopatii mózgowo-amyloidowej, w odniesieniu do grupy zwierząt, którym podawano syntetyczny rhGH.

Bibliografia

Purro S.A., Farrow M.A., Linehan J., Nazari T., Thomas D.X., Chen Z., Mengel D., Saito T., Saido T., Rudge P., Brandner S., Walsh D.M., Collinge J., Transmission of amyloid-β protein pathology from cadaveric pituitary growth hormone. Nature. (2018)

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: