...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: lęki

Dla wszystkich

Biomarkery zaburzeń lękowych

Zaburzenia lękowe należą do najczęstszych zaburzeń psychicznych. Szacuje się, że w ciągu całego życia wystąpią nawet u 15-20% populacji ogólnej. Ze względu na ich przewlekły przebieg są trudne do monitorowania i leczenia, a długotrwałe przyjmowanie leków może doprowadzić do rozwoju uzależnienia. Naukowcy zastanawiali się, w jaki sposób można zoptymalizować farmakoterapię i zmniejszyć częstotliwość jej działań niepożądanych. Uczeni z Indiana University School of Medicine w najnowszym badaniu zidentyfikowali biomarkery oceny skuteczności farmakoterapii – GAD1, NTRK3, ADRA2A,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Co się dzieje w mózgu z ADHD?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest zespołem neurorozwojowych zaburzeń psychicznych, charakteryzującym się podwyższonym poziomem aktywności ruchowej oraz obniżeniem kontroli uwagi i kontroli hamującej. Objawy pojawiają się w dzieciństwie i często utrzymują się również w wieku dorosłym, utrudniając codzienne funkcjonowanie. Wysuwano przypuszczenia, że u podstaw ADHD leżą zmiany w funkcjonowaniu układu nagrody. Hipotezę tę potwierdza fakt, że u osób z tym zaburzeniem występuje tendencja do wybierania mniejszej natychmiastowej nagrody zamiast większej lecz odroczonej. Osoby

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

COVID a psychika – zależnie od płci

Na początku 2020 roku światem wstrząsnęła informacja o ogłoszeniu przez Światową Organizację Zdrowia (ang. World Health Organisation) pandemii COVID-19. Zamknięto restauracje, odwołano wydarzenia kulturalne, wiele zakładów pracy przeszła na pracę zdalną, a lekcje odbywały się w trybie online. Spowodowało to szereg zmian w codziennym życiu – nie tylko logistycznych, ale i emocjonalnych. Wpłynęło to na jakość życia i zdrowia zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Zaburzenia emocjonalne w trakcie pandemii COVID-19 dotykały wielu stref życia. Brak

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

EEG w diagnozie i leczeniu depresji

Depresja to obecnie jedna z najczęściej diagnozowanych chorób, a szacuje się, że do 2030 roku wysunie się na pierwsze miejsce. Jej leczenie często wymaga stosowania właściwych środków farmaceutycznych. Najczęściej stosuje się leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Według danych zgromadzonych przez program NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) w latach 2013-2014 ponad 34 mln dorosłych Amerykanów stosowało leki antydepresyjne. Jest to grupa dwukrotnie większa niż 15 lat wcześniej. Co więcej, wykazano,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

GABA a odbiór bodźców wizualnych w autyzmie

Osoby ze spektrum autyzmu przetwarzają informacje sensoryczne inaczej niż osoby “neurotypowe”, czyli nie posiadające zdiagnozowanych przypadłości neurologicznych. Te różnice mogą prowadzić do wrażliwości sensorycznej, która jest źródłem napięcia psychofizycznego, pojawiającego się u niektórych autystów. Jednak dotychczas nie ustalono neurologicznych czynników będących podstawą tej odmiennej percepcji. Naukowcom z King’s College London udało się odkryć jeden z nich. Mianowicie ustalili zależność między poziomem neuroprzekaźnika GABA a regulacją przetwarzania bodźców wzrokowych. Wyniki tego badania zostały opublikowane w czasopiśmie

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Hormon wzrostu podawany w latach 80. zanieczyszczony peptydem wywołującym chorobę Alzheimera

W latach 1958-1985 blisko 30 000 dzieci cierpiących na niskorosłość (niedobór wzrostu) leczono hormonem wzrostu C-hGH, izolowanym z przysadki mózgowej zmarłych osób. Zaprzestano stosowania tej metody w roku 1985, ponieważ stwierdzono, że u pewnej grupy pacjentów, którym podano ten hormon, rozwinęła się śmiertelna choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD, ang. Creutzfeldt-Jakob disease), czyli gąbczaste zwyrodnienie mózgu. Charakteryzuje się ona postępującym i nieodwracalnym uszkodzeniem mózgowia, wynikającym z gromadzenia się nieprawidłowo pofałdowanych białek prionowych. U niektórych z tej grupy chorych

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Jak ketamina może pomóc w walce z depresją?

Wszystko to, co postrzegamy wokół nas powstaje wskutek dwóch fundamentalnych procesów neuronalnych o przeciwnych kierunkach. Pierwszy z nich – oddolny (z ang. “bottom-up”) – polega na rejestracji bodźców przez narządy zmysłowe i przesyłaniu tych informacji “w górę” układu nerwowego, czyli do odpowiedniego obszaru kory mózgu. Drugi – odgórny (z ang. “top-down”) – opisuje sposób, w jaki nasz wewnętrzny model świata znajdujący w korze czołowej mózgu kształtuje strumień napływających ze zmysłów sygnałów. Oba te procesy zachodzą

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Korzystny efekt uboczny

Efekt uboczny działania leku jest zazwyczaj zjawiskiem niekorzystnym i postrzeganym przez większość jako pewna niedogodność. Podczas przyjmowania takiego środka często dochodzi bowiem do rozwoju innej dolegliwości. Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców z brytyjskiego Uniwersytetu w Aberdeen sugerują, że pewna substancja lecznicza może wykazywać także korzystne działanie uboczne. Chodzi o związek z grupy aminosteroli, który pierwotnie został wyizolowany z gatunku ryby chrzęstnoszkieletowej – kolenia pospolitego (łac. Squalus acanthias). Syntetycznie został on opracowany z myślą o

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Lek na nadciśnienie wyleczy choroby neurodegeneracyjne?

Choroby neurodegeneracyjne powoli wyniszczają ośrodkowy układ nerwowy, prowadząc do obumierania neuronów i zanikania niektórych struktur mózgu. Wspólną cechą tych schorzeń jest tendencja do gromadzenia się w komórkach nerwowych określonych białek, których cząsteczki łączą się ze sobą, tworząc agregaty o szkodliwym działaniu. Wraz ze wzrostem średniego wieku populacji, częstość diagnozowania chorób neurodegeneracyjnych staje się coraz większa. Dlatego też niezwykle istotne jest opracowywanie leków, które pozwolą na ich skuteczną terapię. Naukowcy, oprócz poszukiwania nowych substancji, chętnie sięgają

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Lek zatrzymujący chorobę Parkinsona?

Choroba Parkinsona występuje u ok. 1% populacji ludzkiej w wieku od 40 do 60 lat. Schorzenie to postępuje powoli, najczęściej w ciągu kilkunastu lat doprowadzając do inwalidztwa. Choć sama w sobie nie prowadzi do śmierci, znacznie pogarsza jakość życia i wiąże się z niebezpiecznymi powikłaniami. Najczęstszą bezpośrednią przyczyną zgonu cierpiących na nią osób jest zapalenie płuc. Objawy, w tym drżenie mięśni, trudności z utrzymaniem równowagi, zaburzenia mowy i spowolnienie procesów psychicznych, są wynikiem obumierania komórek

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Leki przyspieszające spalanie tkanki tłuszczowej

Otyłość jest coraz większym problemem cywilizacyjnym. Nadwaga u większości osób wynika z niewłaściwego trybu życia, na który składa się głównie dieta bogata w wysoko przetworzoną żywność oraz brak aktywności fizycznej. Według danych statystycznych z powodu otyłości cierpi ok. 40% dorosłych i 30% dzieci. Problem ten odbija się wyjątkowo niekorzystnie na gospodarce państwa, gdyż w znacznym stopniu obciąża służbę zdrowia. Otyłość jest bowiem przyczyną wielu innych schorzeń takich jak np. miażdżyca czy udary. Jeden z autorów

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Metformina wydłuża życie?

Metformina jest lekiem regulującym metabolizm glukozy, stosowanym głównie w leczeniu cukrzycy typu 2. Coraz więcej doniesień naukowych sugeruje, że może również chronić przed dolegliwościami związanymi ze starzeniem się, takimi jak choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwory, choroba Alzheimera, czy zwyrodnienie stawów. Mimo że mechanizm działania metforminy nie jest w pełni poznany, wiadomo, że wpływa ona na szlaki sygnałowe z udziałem białek enzymatycznych AMPK i GPD1, które odgrywają rolę w procesach metabolizmu komórkowego oraz starzenia. Zespół naukowców z

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nie chodzi o serotoninę

Choć depresja to jedno z największych wyzwań dla specjalistów od zdrowia psychicznego i choć badania nad nią trwają od dziesięcioleci, naukowcy wciąż nie są w stanie określić przyczyn jej występowania. Jeden z wiodących poglądów na ten temat mówi, że jest ona rezultatem nieprawidłowości w działaniu neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym, zwłaszcza serotoniny. Na podstawie tej tzw. hipotezy serotoninowej depresję leczy się obecnie przede wszystkim za pomocą leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowy mechanizm bólu i nowy lek przeciwbólowy

Ból, szczególnie chroniczny, to stan znany milionom ludzi na całym świecie, dlatego też badania mające na celu poznanie mechanizmu tego zjawiska, a także znalezienie sposobu na jego złagodzenie lub wyeliminowanie mają tak duże znaczenie. Wcześniejsze badania koncentrowały się zwykle na obszarze rdzenia kręgowego lub nerwów obwodowych. Zespół z Texas Science University Health Sciences Center (TTUHSC) School of Medicine skupili się jednak na tym, w jaki sposób przyczyniają się do tego stanu niektóre mechanizmy mózgowe. “Nasza

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Tabletki na ból bez środków przeciwbólowych?

Ból przewlekły jest trudnym problemem medycznym. Niekiedy jest związany z różnorodnymi schorzeniami, takimi jak nowotwory, stany zapalne, zwyrodnienia stawów czy migrena. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy jest on chorobą samą w sobie, a nie tylko jednym z objawów. Stanowi wówczas przeszkodę w normalnym funkcjonowaniu. Wciąż poszukiwane są nowe, skuteczne metody terapii bólu przewlekłego, które jednocześnie nie będą obciążały organizmu, ani nie wywołają uzależnienia, tak jak wiele stosowanych obecnie środków farmakologicznych. Naukowcy z Northwestern University w

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

W poszukiwaniu źródła młodości

Jednym z najważniejszych odkryć biogerontologii jest fakt, iż długość życia wielu organizmów kontrolowana jest przez określoną liczbę mechanizmów. Pojedyncze mutacje w obrębie kontrolujących je genów mogą skutkować u organizmów modelowych wydłużeniem życia o 30-100%, szczególnie jeśli dojdzie jednocześnie do kilku z nich. Znacznie mniejsze korzyści można obecnie osiągnąć poprzez stosowanie terapii farmakologicznych, nawet ukierunkowanych na te same ścieżki. Zespół naukowców z National University of Singapore badał wpływ na długość życia połączenia różnych substancji stosowanych obecnie

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Żeby leczenie depresji nie dobijało

Niekiedy ciężko jest wyleczyć depresję bez włączenia farmakoterapii. W przypadku znacznie nasilonych objawów wykorzystuje się trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, o skuteczności wyższej niż środki stosowane przy łagodniejszych formach tej choroby. Nie są one jednak pozbawione wad. Ich działania niepożądane są często silniejsze i poważniejsze – od suchości w ustach, poprzez zaburzenia trawienia i problemy z wagą, aż po zaburzenia widzenia i rozwój manii. Dlatego też wielu pacjentów rezygnuje z ich przyjmowania, co uniemożliwia skuteczną terapię depresji.

Przeczytaj całość