...

Geny kluczem do osiągnięć edukacyjnych

Londyńscy naukowcy przeprowadzili badania, stawiając sobie za cel odpowiedź na pytanie: czy kod genetyczny ma wpływ na to, jak dzieci i młodzież radzą sobie w szkole? Udowodniono, że ​​geny wpływają na sukcesy w nauce od początku szkoły podstawowej, aż do czasu ukończenia liceum.

Naukowcy z University of Texas at Austin and King’s College w Londynie badali osiągnięcia edukacyjne wśród 6000 par bliźniąt, w okresie od podstawówki, do ukończenia przez nich szkoły średniej. Wyniki pokazały, że sukcesy w nauce są wysoce dziedziczne u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ponadto udowodniono, że istnieje także istotna genetyczna korelacja w stosunku do przedmiotów, które były mocną stroną badanych.

“Około dwóch trzecich indywidualnych odstępstw w osiągnięciach szkolnych wynika z różnic w DNA dzieci. Niewiele wiadomo na temat tego, w jaki sposób czynniki te przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego.” – Margherita Malanchini, współautorka badania

Edukacja obowiązkowa w Wielkiej Brytanii kończy się ogólnokrajowymi egzaminami, które są świadectwem ukończenia szkoły średniej (GCSE). Oceny z GCSE są bramą do dalszej edukacji, progiem punktowym przy rekrutacji uniwersyteckiej, a nawet są brane pod uwagę przy zatrudnieniu. Poprzednie badania, które również wykonano na bliźniętach, udowodniły, że wyniki GCSE są wysoce dziedziczne wśród młodzieży.

Przeprowadzone na bliźniętach analizy genetyczne wykazały, że dziedziczność osiągnięć edukacyjnych jest znaczna i spójna w poszczególnych latach szkolnych, począwszy od edukacji podstawowej do szkoły średniej, zakończonej egzaminem GCSE. Osiągnięcia te prognozują wiele aspektów życiowych, takich jak status zawodowy, szczęście, zdrowie, a nawet długość życia.

Badacze stwierdzili, że osiągnięcia edukacyjne wykazują wysoką stabilność w czasie nauki szkolnej, co oznacza, że ​​większość uczniów, którzy rozpoczęli naukę osiągając dobre wyniki w szkole podstawowej, nadal utrzymywali dobre wyniki w nauce, aż do ukończenia edukacji. Czynniki genetyczne wyjaśniały około 70 procent tej stabilności. Uwzględniono także inne aspekty środowiskowe oraz poziom inteligencji badanych, które nie wpłynęły znacząco na zaburzenie tej korelacji.

“Osiągnięcia edukacyjne są wynikiem szeregu poznawczych i niepoznawczych cech. Wcześniejsze badania łączyły to z osobowością, problemami behawioralnymi, motywacją, zdrowiem i wieloma innymi czynnikami, które częściowo też są dziedziczne”. – Margherita Malanchini, współautorka badania

Bardzo wysoka stabilność genetyczna w osiąganiu szkolnych sukcesów dzieci i młodzieży jest interesującym odkryciem. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie zmieniają się w tym czasie emocjonalnie i że istnieje szereg czynników środowiskowych, które mogą zaburzyć ciągłość otrzymywania przez nich dobrych stopni, np.: wynikających ze zmiany nauczyciela, przyjaciół, problemów rodzinnych itp.

Bibliografia

Rimfeld K., Malanchini M., Krapohl E., Hannigan L.J., Dale P.S., Plomin R., The stability of educational achievement across school years is largely explained by genetic factors. Science of Learning. 2018

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: