...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: uczenie się

Dla wszystkich

Czego jeszcze nie wiemy o dopaminie?

Dopamina zajmuje szczególne miejsce wśród neurotransmiterów. Na przełomie dziesiątek lat badania udowodniły jej kilka istotnych funkcji, m.in. w usprawnieniu procesów uczenia się, we wzroście motywacji i wydajności ruchowej. Pojawia się pytanie, jak to możliwe, że jeden neuroprzekaźnik może odgrywać kluczową rolę w tak wielu niezależnych procesach. Wyjaśnienie tych oddziaływań to prawdziwe wyzwanie, gdyż mózgi ludzi i innych ssaków posiadają różne rodzaje neuronów dopaminergicznych zaangażowanych w wysoce złożone szlaki neuronowe. Badanie przeprowadzone przez zespół Vanessy Ruty

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Geny kluczem do osiągnięć edukacyjnych

Naukowcy z University of Texas at Austin and King’s College w Londynie badali osiągnięcia edukacyjne wśród 6000 par bliźniąt, w okresie od podstawówki, do ukończenia przez nich szkoły średniej. Wyniki pokazały, że sukcesy w nauce są wysoce dziedziczne u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ponadto udowodniono, że istnieje także istotna genetyczna korelacja w stosunku do przedmiotów, które były mocną stroną badanych. “Około dwóch trzecich indywidualnych odstępstw w osiągnięciach szkolnych wynika z różnic w DNA

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Gra komputerowa nauczy czytać

Jakie zdolności poznawcze są niezbędne, aby nauczyć się czytać? Prawdopodobnie pierwsza, która przychodzi na myśl, to przekształcenie wyglądu liter na odpowiedni dźwięk. Jednak, jak podkreślają naukowcy z Genewy, potrzeba czegoś więcej, by nauczyć się czytać płynnie. Czytanie angażuje bowiem kilka kluczowych mechanizmów, które funkcjonują tak bardzo “w tle”, że najczęściej nie zwracamy na nie uwagi. Chodzi tu chociażby o umiejętność przesuwania wzrokiem po tekście oraz o wykorzystanie pamięci krótkotrwałej tak, by połączyć pojedyncze litery w

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Jak ketamina może pomóc w walce z depresją?

Wszystko to, co postrzegamy wokół nas powstaje wskutek dwóch fundamentalnych procesów neuronalnych o przeciwnych kierunkach. Pierwszy z nich – oddolny (z ang. “bottom-up”) – polega na rejestracji bodźców przez narządy zmysłowe i przesyłaniu tych informacji “w górę” układu nerwowego, czyli do odpowiedniego obszaru kory mózgu. Drugi – odgórny (z ang. “top-down”) – opisuje sposób, w jaki nasz wewnętrzny model świata znajdujący w korze czołowej mózgu kształtuje strumień napływających ze zmysłów sygnałów. Oba te procesy zachodzą

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Kontrola mózgu, kontrola koncentracji

Metoda neurofeedbacku pozwalająca na świadome kontrolowanie fal mózgowych, wykorzystywana jest w technikach szybkiego uczenia się. Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology udowodnili, że strategia ta rzeczywiście może korzystnie wpłynąć na zdolność do koncentracji. Badacze zaprojektowali eksperyment, w którym uczestnicy otrzymywali w czasie rzeczywistym informacje zwrotne dotyczące aktywności ich fal mózgowych alfa, o częstotliwości od 8 do 12 Hz. Uważa się bowiem, że częstotliwość ta odgrywa istotną rolę w filtrowaniu rozpraszających informacji sensorycznych. Badane osoby obserwowały

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Leżakowanie sposobem na dobre oceny?

W żłobkach i przedszkolach leżakowanie około południa jest stałą praktyką. Jednak zwyczaj ten jest porzucany w szkole podstawowej, przynajmniej jeśli chodzi o kraje świata zachodniego. Tymczasem w Chinach drzemki w południe są praktykowane nie tylko w pierwszych latach nauczania, ale także później – w gimnazjum, a nawet w wieku dorosłym. Wiadomo, że prawidłowa ilość snu jest niezbędna, by dziecko mogło cieszyć się pogodnym nastrojem, wysokim poziomem energii i dobrymi wynikami w szkole. Szacuje się, że

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Liczą się słowa

W lasach deszczowych Południowej Ameryki żyje plemię Tsimane – społeczność myśliwych i rolników licząca około 13 000 członków. W ich języku istnieją nazwy liczb do stu włącznie, zaś nazwy większych liczb są zapożyczone z języka hiszpańskiego. Większość dzieci zaczyna uczęszczać do lokalnych szkół kiedy mają około 5 lat, jednak poziom edukacji – w tym umiejętność pisania i liczenia – jest bardzo zróżnicowany. Wyniki badania z 2014 roku ujawniły, że uczą się one rozumienia znaczenia słów

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mucha w VR

Każdego lata nasze kuchnie odwiedzają istne chmary nieproszonych, brzęczących gości – muszek owocowych (Drosophila melanogaster). Na pierwszy rzut oka te owady nie mają wiele wspólnego ze ssakami. A jednak pozory mylą! Naukowcy z prestiżowego Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego przeprowadzili wyjątkowy eksperyment, na potrzeby którego zbudowali dla muszek owocowych realistyczne środowisko wirtualne. Wykorzystując zaawansowane techniki obrazowania mózgu w czasie rzeczywistym udało im się wykazać, iż te malutkie owady posiadają bardziej zaawansowane zdolności poznawcze, niż dotychczas

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Opracowano narzędzie do uczenia się przez sen

Wyniki wielu badań naukowych świadczą o dużym znaczeniu snu dla utrwalania się śladów pamięciowych i zapamiętywaniu informacji. Wciąż jednak nie wiadomo, na czym dokładnie polega mechanizm tego działania. Prawdopodobnie dla konsolidacji pamięci najważniejsza jest aktywność fal mózgowych o częstotliwości delta, w zakresie 0,5-4 Hz, które występują podczas fazy snu nazywanej “snem wolnofalowym”. Sprzyjają one synchronizacji obszarów odpowiedzialnych za przyswajanie informacji w obrębie hipokampa i kory nowej. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych przeprowadzili badania, których celem było

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Osiem godzin snu dla konsolidacji pamięci

W ludzkim mózgu znajdują się dwa obszary przechowywania pamięci. Jednym z nich jest hipokamp, drugim zaś kora mózgowa. Sposób, w jaki współdziałają, wciąż jednak pozostaje tajemnicą. Wiadomo jednak, że hipokamp uczestniczy szczególnie w zapisywaniu wspomnień w pamięci epizodycznej i przestrzennej, a także w szybkim przyswajaniu nowych informacji. Kora mózgu natomiast magazynuje zapisane dane, a po pewnym czasie jej aktywność podczas ich przywoływania może stać się niezależna od czynności hipokampa. Zespół naukowców z Niemiec i Szwajcarii

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Preferencje zapachowe szarańczy

Każdy z nas ma swoje preferencje zapachowe. Jedni kochają np. aromat lawendy, podczas gdy innym kojarzy im się z szafą starszej pani. Dlaczego tak się dzieje? Czy istnieją pewne mechanizmy neuronalne, które odpowiedzialne są za to zjawisko? Pytanie to dręczyło naukowców z Uniwersytetu w Waszyngtonie i dlatego postanowili na nie odpowiedzieć. Naukowcy z USA do swoich badań wykorzystali… szarańczę. W serii eksperymentów sprawdzali, jak mózgi tych owadów reagują na różne zapachy i jakie odpowiedzi wywołują.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Reaktywacja pamięci podczas snu

Naukowcy od dawna zgadzają się z tym, że zdrowy sen, zwłaszcza w ciągu nocy, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pamięci. Jednakże mechanizmy, które o tym decydują, wciąż pozostają nieznane. Badanie przeprowadzone na University of Birmingham, we współpracy z holenderskim Donders Institute, pozwoliło uzyskać lepszy wgląd w ten proces. Podczas badania ochotnicy uczyli się nowych słów w języku obcym. Rejestrowano przy tym aktywność ich mózgów za pomocą elektroencefalografii. Sprawdzono także, jakie wzorce fal mózgowych pojawiały się,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Stymulacja fal Theta poprawia pamięć

Pracy mózgu towarzyszą widoczne w nagraniach EEG cykle aktywności bioelektrycznej zwane falami mózgowymi. Mogą one występować w różnych częstotliwościach. Jednym z ich typów są fale Theta, wyróżniane jako częstotliwość 4-8 Hz. Uważa się, że są one związane z procesami pamięciowymi, szczególnie tymi, które zależne są od hipokampa. Naukowcy z ośrodków badawczych w Kaliforni postanowili sprawdzić, czy i w jaki sposób generowanie fal mózgowych Theta może wpłynąć na pamięć. W tym celu przeprowadzili oni eksperyment z

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Szczury z prawem jazdy

W badaniach naukowych wykorzystujących modele zwierzęce stosuje się niekiedy długoterminowe protokoły treningów behawioralnych. Dają one możliwość kształtowania się złożonych umiejętności, obejmujących funkcje poznawcze, ruchowe, wzrokowo-przestrzenne i czasowe w celu osiągnięcia założonych celów. Naukowcy z University of Richmond postanowili sprawdzić, w jaki sposób na wykonywanie złożonych zadań wpływa bogactwo środowiska, w którym przebywają zwierzęta. W tym celu naukowcy zapewnili odmienne warunki życia dwóm grupom szczurów. Część zwierząt mieszkała w standardowych klatkach laboratoryjnych, zaś druga część –

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Uczenie się na własnych błędach to nie wszystko

Podczas kolejnych lat życia człowiek rozwija swoją wiedzę poprzez wyciąganie wniosków z konsekwencji podjętych decyzji. Ten rodzaj zdobywania wiedzy w literaturze nazywany jest nauką poprzez doświadczenie (ang. experiential learning). Ludzie obserwują również zachowania innych i mają skłonność do wzorowania się na ich wyborach. Ten fenomen w psychologii społecznej przyjęło się opisywać jako “wpływ społeczny” (ang. “social influence”). Naukowcy z University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE) postanowili zbadać związek pomiędzy tymi dwoma rodzajami uczenia się. W swoim

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Zidentyfikowano nowe ścieżki nauki sensorycznej w mózgu

Amerykańscy naukowcy z Carnegie Mellon University posłużyli się zaawansowaną technologią robotyczną do opracowania nowego, zautomatyzowanego urządzenia, umożliwiającego szkolenie myszy w naturalnych warunkach i w ich indywidualnym tempie, przy jednoczesnej identyfikacji mechanizmów “okablowania obwodów” w mózgach zwierząt, które mają miejsce podczas procesu uczenia się. Obecnie naukowcy skupiają się na zrozumieniu procesu, za pomocą którego obwody korowe w mózgu odbierają informacje sensoryczne i ulegają takiemu dostosowaniu, by umożliwić naukę nowych doświadczeń. Zrozumienie algorytmu leżącego u podstaw zmian

Przeczytaj całość