Profilaktyka chorób neurodegeneracyjnych obejmuje wiele aspektów stylu życia, od prowadzenia zdrowej diety i stosowania aktywności fizycznej po utrzymywanie relacji społecznych. Chociaż obecnie nie ma określonej strategii zapobiegania demencji, wyniki badań pokazują, że pewne substancje – jak resweratrol obecny w czerwonym winie czy kwasy omega-3 występujące w orzechach włoskich – mogą pomóc zachować funkcje poznawcze na wysokim poziomie mimo upływu lat. Ostatnio naukowcy sprawdzili, jak związki obecne w kakao wpływają na starzenie się mózgu.

Naukowcy z Columbia University i New York University przeprowadzili badanie mające wykazać, czy u osób starszych dieta uzupełniona flawanolami kakaowymi – naturalnie występującymi związkami znajdującymi się w ziarnach kakaowca – może usprawnić pamięć u osób starszych. Badanie zostało opublikowane na łamach czasopisma Scientific Reports.

Badacze zaprosili 211 zdrowych osób w wieku 50-75 lat do udziału w eksperymencie, który trwał 12 tygodni. Na początku badania uczestnicy zostali poddani serii testów sprawdzających zdolności poznawcze. Badani rozwiązali trzy rodzaje zadań: test rozpoznawania obiektów i test zapamiętywania odczytywanych słów, angażujące obszar hipokampa, oraz test sortowania obiektów, sprawdzający jakość funkcjonowania kory przedczołowej. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do 4 różnych grup. Każda grupa otrzymywała inne dzienne dawki flawanoli: 0, 260, 510 lub 770 mg. Monitorowano także dietę uczestników pod względem dostarczanych substancji odżywczych. 58 uczestników poddano badaniu MRI (ang. magnetic resonance imaging) w celu zmierzenia przepływu krwi w mózgu, dokładnie w zakręcie zębatym hipokampa. Po zakończeniu okresu suplementacji testy kognitywne powtórzono.

Osoby przyjmujące flawonole nie uzyskały lepszych wyników testów rozpoznawania obiektów i sortowania obiektów niż przed rozpoczęciem kuracji. Jednak ci uczestnicy poradzili sobie lepiej z testem zapamiętywania ciągu słów, a efekt był proporcjonalny do dawki flawanoli. Poprawa wyników była szczególnie wyraźna w grupie osób, których dieta była najuboższa w składniki odżywcze. Na podstawie obrazowania MRI nie stwierdzono wpływu spożywania flawanoli na objętość krwi przepływającej przez hipokamp.

Biorąc pod uwagę rosnący odsetek ludzi starszych, jakość życia tej części populacji staje się istotnym problemem społecznym. Włączenie do codziennej diety produktów o wysokiej zawartości flawanoli może przyczynić się do poprawy pamięci osób starszych, zwłaszcza jeśli ich dieta jest uboga w substancje odżywcze. Jednak aby stwierdzić, że flawanole mogą przynosić znaczące korzyści dla funkcjonowania poznawczego ludzi starszych potrzebne są dalsze badania przeprowadzone na dużą skalę.

Bibliografia:
Sloan, R.P. et al. Insights into the role of diet and dietary flavanols in cognitive aging: results of a randomized controlled trial. Sci Rep 2021.

Dodaj komentarz