...

Bakterie a choroby neurodegeneracyjne

Najnowsze badania naukowców z szwedzkiego Uniwersytetu w Lund ujawniły związek pomiędzy bakteriami zasiedlającymi jeita oraz ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera. Odkrycie to otwiera nowe możliwości opracowania skutecznych metod terapii oraz profilaktyki tego poważnego w skutkach schorzenia.

Skład mikroflory bakteryjnej oraz jej wpływ na zdrowie człowieka jest przedmiotem wielu badań naukowców z całego świata. Główny wpływ na to mają wielorakie interakcje pomiędzy układem odpornościowym, błoną śluzową jelit oraz stosowaną dietą. To, jakie bakterie zasiedlają nasz organizm jest w dużej mierze warunkowane materiałem genetycznym przekazywanym od rodziców oraz nawykami żywieniowymi.

Jedno z takich badań przeprowadził właśnie zespół naukowców Uniwersytetu w Lund. W swoich doświadczeniach sprawdzali oni jak flora bakteryjna myszy wpływa na ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Gryzonie, które brały udział w badaniu podzielono na dwie grupy. W pierwszej znalazły się osobniki zdrowe, w drugiej natomiast modele zwierząt z tym schorzeniem neurodegeneracyjnym. Wyniki tej próby pokazują istotne różnice w składzie flory bakteryjnej obu grup gryzoni. Aby jeszcze dokładniej przyjrzeć się temu zjawisku, grupa badawcza wykorzystała zwierzęta, jelita których pozbawione były bakterii. Okazało się, że w tym przypadku liczba szkodliwych blaszek amyloidu w strukturach ich mózgu była znacznie mniejsza. Ilość tych płytek jest wyznacznikiem postępu choroby Alzheimera, gdyż tworzą się w jej przebiegu.

W celu bardziej dokładnego określenia korelacji pomiędzy mikrobiotą a rozwojem choroby neurodegeneracyjnej, naukowcy z Lund przeprowadzili jeszcze jeden test. Przenieśli oni bakterie jelitowe od myszy chorych do organizmu gryzoni zdrowych. Już po paru dniach zaobserwowali, że w mózgach zwierząt, które wcześniej nie cierpiały na to schorzenie, bardzo szybko dochodziło do odkładania się blaszek beta-amyloidu.

Autorka badań, F. Fak, skomentowała wyniki badań w jednym z wywiadów i powiedziała: “Wyniki uzyskane z naszych doświadczeń są wyjątkowe i mogą spowodować ogromną rewolucję w medycynie, szczególnie w zakresie neurologii. Zaskakującym odkryciem jest także to, że gryzonie, u których jelita były całkowicie pozbawione bakterii, nie dochodziło do formowania się blaszek beta-amyloidu w mózgu. Dzięki tym badaniom możliwe będzie opracowanie nowych sposobów profilaktyki oraz terapii choroby Alzheimera.”

Najważniejszym rezultatem badań jest pokazanie, że w terapiach choroby Alzheimera powinno się stosować raczej leki antybakteryjne, a nie jak dotychczas przeciwwirusowe. Jest to o tyle przełomowe, że możliwe, iż w przyszłości uda się ustalić strategie, aby pomagać osobom, które są w grupie zwiększonego ryzyka zachorowalności oraz pacjentom cierpiącym z powodu schorzenia. Uzyskane przez grupę badawczą z Lund wyniki sugerują, że możliwe jest w tym przypadku wykorzystywanie modulacji mikroflory jelitowej poprzez dietę oraz przez zastosowanie odpowiednich probiotyków.

Bibliografia
  1. T. Harach, N. Marungruang, N. Duthilleul, V. Cheatham, K. D. Mc Coy, G. Frisoni, J. J. Neher, F. Fåk, M. Jucker, T. Lasser, T. Bolmont. Reduction of Abeta amyloid pathology in APPPS1 transgenic mice in the absence of gut microbiota. Scientific Reports, 2017
  2. Sender, R., Fuchs, S., & Milo, R. Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the body. PLoS biology,2016
Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: