...

Odkrycie, które może pomóc w leczeniu choroby Alzheimera

Zespół naukowców z Uniwersytetu McGill w Kanadzie odkrył nowy mechanizm molekularny towarzyszący chorobie Alzheimera, który tłumaczy postępującą utratę pamięci i upośledzenie funkcji kognitywnych w przebiegu tego schorzenia.

Wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu McGill w Kanadzie opublikowane zostały w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications. Wnioskować z nich można, że postęp choroby Alzheimera jest ściśle związany z mechanizmem komórkowym, który odpowiada za upośledzenie transmisji pomiędzy komórkami nerwowymi. Dokładniej chodzi tu o rolę cząsteczek RNA w przekaźnictwie synaptycznym. Naukowcy udowodnili bowiem, że molekuły te w ośrodkowym układzie nerwowym osób cierpiących z powodu tej poważnej choroby neurodegeneracyjnej są znacznie szybciej rozkładane, niż w mózgu osób zdrowych. Ponadto u pacjentów odnotowano niższy poziom białka (określonego jako RBFOX1) odpowiedzialnego za stabilizację RNA.

“Niski poziom białka RBFOX1 jest prawdopodobną przyczyną upośledzenia neurotransmisji u osób chorych na Alzheimera. Zaburzona komunikacja międzyneuronalna jest cechą charakterystyczną tego schorzenia, a nam udało się określić z czego nieprawidłowość ta wynika” – powiedział Hamed S. Najafabadi, adiunkt na Uniwersytecie McGill Zakładu Genetyki Człowieka, który jest jednym z autorów opublikowanych prac.

Pomimo tego, że choroba Alzheimera jest jedną z najbardziej popularnych form demencji u osób starszych, to jednoznaczne określenie mechanizmu jej postępu nie było jak dotąd możliwe. W efekcie nie udało się także opracować żadnej skutecznej strategii leczenia. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie McGill pozwoliły na odkrycie elementu tej zagadki i mogą zaowocować nowymi metodami terapii.

Ludzka komórka produkuje tysiące cząsteczek RNA różnego typu. Ponadto każda z molekuł podlega swoistym przemianom, które w efekcie prowadzą do jej degradacji. Równowaga pomiędzy powstawaniem a rozkładem cząsteczek RNA jest czynnikiem determinującym ilość materiału genetycznego znajdującego się w danej komórce. Dotychczas naukowcy wiedzieli stosunkowo mało na temat kontroli degradacji fragmentów RNA, głównie dlatego, iż metody pomiaru w tym przypadku są bardzo kosztowne, a ponadto niemożliwe jest ich wykorzystanie w badaniach ludzkich komórek.

Początkowe badania prowadzone przez Najafabadi pokazały, że rozkład cząsteczek RNA jest związany z powstawaniem wielu chorób. Większość wyników zgromadzonych do tej pory pochodzi jednak tylko z prób klinicznych przeprowadzanych na sztucznie hodowanych modelach linii komórkowych. Zespół Najafabadi wpadł więc na pomysł, aby opracować matematyczną metodę oszacowania tempa degradacji z użyciem dobrze poznanych już technologii genomowych.

W celu sprawdzenia słuszności swojego podejścia, naukowcy z Uniwersytetu McGill podjęli się współpracy z grupami badawczymi Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco (UCSF), prowadzonymi przez Hani Godarziego. Przedstawiciele UCSF przeprowadzili hodowlę komórek w laboratorium oraz zmierzyli stopień degradacji RNA stosując konwencjonalne metody. W tym samym czasie zespół prowadzony przez Najafabadi oszacował tempo tego rozkładu przy użyciu metody matematycznej. Wyniki obu prób zostały następnie ze sobą skorelowane i odpowiednio dopasowane.

Kolejnym etapem badań było zastosowanie opracowanej metody matematycznej w analizie tkanek mózgu osób, które zmarły z powodu choroby Alzheimera oraz osób zdrowych, zmarłych z przyczyn naturalnych. Otrzymane wyniki potwierdziły, że u osób chorych dochodzi do znacznie szybszej degradacji cząsteczek RNA oraz, że w ich mózgu białko RBFOX1 znajduje się na stosunkowo niższym poziomie.

Otrzymane wyniki podsumował Najafabadi w sposób następujący: “Przed nami jeszcze wiele pracy. Otrzymane wyniki przybliżyły nas jednak do odkrycia prawdy i nakreśliły kierunek, w którym należy prowadzić kolejne badania.”
Bibliografia

Rached Alkallas, Lisa Fish, Hani Goodarzi, Hamed S. Najafabadi, Inference of RNA decay rate from transcriptional profiling highlights the regulatory programs of Alzheimer’s disease, Nature Communications, 2017

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: