...

Mniejsze ryzyko śmierci z powodu udaru

Z ostatnich analiz brytyjskich naukowców wynika, że w w ostatnich dekadach ryzyko śmierci i niepełnosprawności w wyniku udaru znacznie zmalało.

Udar mózgu występuje na skutek zatrzymania dopływu krwi do tkanki mózgowej. Neuronu obumierają, co wywołuje szereg objawów zależnych od lokalizacji uszkodzenia. W wielu przypadkach jest to stan zagrażający życiu i wymagający natychmiastowej hospitalizacji. Jest to trzecia najczęstsza przyczyna śmierci oraz główna przyczyna trwałego kalectwa i utraty samodzielności. 90% spośród wszystkich udarów stanowią udary niedokrwienne, pojawiające się w wyniku zwężenia lub całkowitego zamknięcia światła naczyń zaopatrujących mózg.

Każdego roku udar mózgu przeżywa tysiące pacjentów. Naukowcy z brytyjskiego National Institute for Health Research (NIHR) zauważyli, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci liczba zgonów spowodowanych udarem uległa redukcji. Wykorzystali dane zgromadzone w Rejestrze Udarów w Południowym Londynie, zebrane od pacjentów w Lambeth i Southwark. W szczególności interesowały ich udary niedokrwienne. Analiza tych danych pozwoliła wyciągnąć wniosek, że w latach 2000-2015 odsetek udarów w tym obszarze zmniejszył się o 43%, a ryzyko śmierci z powodu udarów spadło o 24%.

“To naprawde pozytywna wiadomość, że u pacjentów po udarze maleje ryzyko śmierci i niepełnosprawności – mówi dr Yanzhong Wang, współautor badania. – Wraz z naszą poprzednią pracą, pokazującą zmniejszenie liczby udarów, świadczy to o tym, że trendy zmierzają we właściwym kierunku, choć wciąż jest wiele do zrobienia.”

W roku 2000 ryzyko zgonu z powodu udaru wynosiło 32,6%, a ryzyko niepełnosprawności 34,7%. W 2015 roku te liczby wynosiły już odpowiednio 20,15% i 26,7%. Badacze przypisują ten spadek poprawie opieki i metod terapeutycznych.

“Uważamy, że zmiana jest spowodowana ulepszeniem sposobów leczenia udarów, takim jak wyższy wskaźnik przyjęć do szpitala, częstsze stosowanie skanów CT i MRI oraz częstsze leczenie za pomocą leków trombolitycznych i przeciwzakrzepowych w ostrej fazie udaru – mówi dr Wang. – Uważamy również, że zmiana w kierunku pacjentów z mniej dotkliwymi udarami, być może spowodowanymi poprawą zdrowia publicznego, również może odgrywać rolę w tej zmianie.”
Bibliografia

Wafa H.A., Wolfe C.D.A., Bhalla A., Wang Y. Long-term trends in death and dependence after ischaemic strokes: A retrospective cohort study using the South London Stroke Register (SLSR). PLOS Medicine 2020

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: