...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: neurologia

Dla wszystkich

Jak COVID-19 wpłynie na mózg?

COVID-19 to choroba układu oddechowego. Naukowcy z University of California San Diego School of Medicine są jednak zdania, że powodujący ją wirus SARS-CoV-2 może nie być obojętny także dla ośrodkowego układu nerwowego. Autorzy podkreślają, że artykuł nie ma na celu wywoływania paniki, a jedynie zwrócenie uwagi społeczności medycznej na potrzebę monitorowania sytuacji. Podczas wcześniejszych pandemii zaobserwowano, że ostrej infekcji wirusowej mogą towarzyszyć różne rodzaje objawów neuropsychiatrycznych, takich jak: encefalopatia, zmiany nastroju, psychozy, zaburzenia nerwowo-mięśniowe lub

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mniejsze ryzyko śmierci z powodu udaru

Udar mózgu występuje na skutek zatrzymania dopływu krwi do tkanki mózgowej. Neuronu obumierają, co wywołuje szereg objawów zależnych od lokalizacji uszkodzenia. W wielu przypadkach jest to stan zagrażający życiu i wymagający natychmiastowej hospitalizacji. Jest to trzecia najczęstsza przyczyna śmierci oraz główna przyczyna trwałego kalectwa i utraty samodzielności. 90% spośród wszystkich udarów stanowią udary niedokrwienne, pojawiające się w wyniku zwężenia lub całkowitego zamknięcia światła naczyń zaopatrujących mózg. Każdego roku udar mózgu przeżywa tysiące pacjentów. Naukowcy z

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Neurologiczne objawy towarzyszące COVID-19

Niedawno zastanawialiśmy się nad tym czy COVID-19 może wpływać na mózg. Dziś wiemy, że istotnie, może. Badania na tym polu prowadzone były w trzech włoskich ośrodkach naukowych: University of Brescia, University of Eastern Piedmont i University of Sassari. “W badaniach opisano spektrum cech obrazowania klatki piersiowej w COVID-19, ale tylko kilka raportów opisało wyniki neuroobrazowania związane z COVID-19 – mówi dr Abdelkader Mahammedi, współautor badania. – Jest to największe do tej pory i pierwsze badanie

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Połowa pacjentów z COVID-19 ma objawy neurologiczne

W ciągu niespełna 6 miesięcy SARS-CoV-2 rozprzestrzenił się na całym świecie, zarażając niemal 6 milionów osób i zabijając ponad 350 tysięcy z nich. Początkowo uważano, że atakuje jedynie układ oddechowy. Obecnie jednak wiadomo, że wywoływana przez niego choroba – COVID-19 – obejmuje także inne narządy, w tym ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Naukowcy z Northwestern University Feinberg School of Medicine w Chicago utworzyli zespół badawczy Neuro-COVID i rozpoczęli retrospektywną analizę objawów u wszystkich pacjentów Northwestern

Przeczytaj całość