...

Liczba osób cierpiących na demencję podwoi się do 2050 roku

Agencja pozarządowa Alzheimer Europe opublikowała raport zawierający wyniki ostatnich badań dotyczących choroby Alzheimera w Europie.

W poniedziałek 17 lutego, podczas debaty w Parlamencie Europejskim, agencja pozarządowa Alzheimer Europe opublikowała raport zawierający wyniki ostatnich badań dotyczących choroby Alzheimera w Europie.

Opowiedziano między innymi o pracach podjętych w ciągu ostatnich trzech dekad w celu oszacowania rozprzestrzeniania się demencji w Europie: o badaniu EURODEM rozpoczętym w latach 80. i zaktualizowanym w 200 roku, projekcie European Collaboration on Dementia – EuroCoDe przeprowadzonym w latach 2006-2008 oraz o ALCOVE – pierwszym wspólnym projekcie Unii Europejskiej dotyczącym demencji, przeprowadzonym w latach 2011-2013. Ze względu na fakt, iż od zakończenia ostatniej z tych inicjatyw minęło już 6 lat, organizacja Alzheimer Europe podkreśliła znaczenie opracowania nowych, aktualnych szacunków dotyczących rozpowszechnienia otępienia wśród populacji europejskiej.

W oparciu o analizę 16 badań spełniających określone kryteria i przeprowadzonych od czasu zakończenia projektu EuroCoDe, opracowane następujące wnioski:

  • W porównaniu z szacunkami z EuroCoDe częstość występowania demencji u mężczyzn we wszystkich grupach wiekowych zmniejszyła się. W przypadku kobiet jest podobnie, z wyjątkiem grupy 75-79 lat.
  • Liczbę osób żyjących z otępieniem na terenie Unii Europejskiej szacuje się na niemal 7,8 mln. Jest to znacznie mniejsza liczba w porównaniu ze wcześniejszymi szacunkami (niemal 8,8 mln).
  • Kobiet cierpiących na demencję jest w Europie dwukrotnie więcej niż mężczyzn.
  • W 2050 roku liczba osób z otępieniem prawdopodobnie będzie dwukrotnie większa niż dzisiaj – naukowcy przypuszczają, że na demencję będzie cierpieć aż 14,3 mln obywateli Unii Europejskiej.

Podkreślono również fakt, że obecnie dostępne badania nad otępieniem nie są wolne od ograniczeń. Należy do nich mała wiedza na temat występowania demencji u osób poniżej 65 roku życia i rozpowszechnienia różnych rodzajów demencji. Niewiele wiadomo także o liczbie osób z różnymi stadiami otępienia (w tym z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi) oraz o rozpowszechnieniu demencji wśród osób należących do mniejszości etnicznych.

“Obiecujące jest to, że elementy takie jak zdrowy styl życia, lepsza edukacja i lepsza kontrola czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych wydają się przyczyniać do zmniejszenia rozpowszechnienia demencji – mówi Jean Georges, dyrektor wykonawczy Alzheimer Europe. – Jednak nasze sprawozdanie pokazuje również, że liczba osób cierpiących na tę chorobę znacznie wzrośnie w ciągu nadchodzących lat, co będzie wywierało coraz większą presję na usługi opiekuńcze i pomocnicze, chyba że zostaną opracowane lepsze sposoby leczenia i zapobiegania demencji. Jeśli osoby z otępieniem, ich rodziny i opiekunowie mają otrzymać opiekę wysokiej jakości, skoncentrowanej na osobie, rządy muszą zapewnić gotowość systemów opieki zdrowotnej do sprostania temu zapotrzebowaniu. Niezbędne są też większe nakłady finansowe na badania nad leczeniem i zapobieganiem demencji.”
Bibliografia

Alzheimer Europe, https://www.alzheimer-europe.org/

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: