...

Groźne zanieczyszczenie powietrza

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Południowej Kalifornii przeprowadził badania, których wyniki ujawniły niekorzystny wpływ zanieczyszczenia powietrza na zachowanie nastolatków. Wykazali oni, że niewielkie cząsteczki unoszone w atmosferze mogą wnikać do ośrodkowego układu nerwowego, gdzie generują stany zapalne i uszkodzenia sieci neuronalnych odpowiadających za emocje oraz podejmowanie decyzji.

Wyniki najnowszych badań ujawniły dodatnią korelację pomiędzy zwiększającym się zanieczyszczeniem powietrza i wzrostem wandalizmu wśród nastolatków. Diana Younan, jedna z autorek artykułu opublikowanego w Journal of Abnormal Child Psychology uważa, że najbardziej niebezpieczne dla zdrowia mentalnego są cząsteczki unoszące się w atmosferze, które oznaczono jako 2.5 (jest to tzw. pył cząsteczkowy). Ich średnica jest niemal 30-krotnie mniejsza od włosa. Z danych zawartych w artykule wynika, że zanieczyszczenie powietrza potęguje przestępcze zachowanie osób w wieku od 9 do 18 lat oraz osłabia relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi.

Diana Younan skomentowała wyniki w sposób następujący: “Już od dawna wiadomo, że wczesne narażenie rozwijającego się mózgu na działanie ołowiu zakłóca jego prawidłowy rozwój, a także zwiększa ryzyko agresywnych zachowań oraz przestępczości wśród nieletnich. Wyniki naszych badań pokazują, że taki sam negatywny wpływ na zachowanie młodzieży może mieć wciąż rosnący poziom zanieczyszczenia środowiska.”

Badaniem przeprowadzonym przez zespół naukowców z Uniwersytetu w Południowej Klalfornii objęto 682 dzieci. Przez okres 9 lat (od 9 roku życia) monitorowano u nich zmiany na tle behawioralnym. W tym czasie rodzice uczestników w odstępach czasowych wypełniali ankiety, w których określali częstotliwość niewłaściwych zachowań ich dzieci (wagary, wandalizm, kłamstwa, kradzieże, nadużywanie substancji niedozwolonych itp.). Jednocześnie naukowcy przy użyciu 25 monitorów jakości powietrza kontrolowali stan atmosfery w miejscu zamieszkania uczestników badania. Na podstawie otrzymanych wyników odnotowali oni, że aż 75% badanych oddycha powietrzem, w którym przekroczony został zalecany poziom federalny, wynoszący 12 ⲙg/m3.

Naukowcy zajmujący się oceną czystości środowiska uważają, że za wzrost liczby niewłaściwych zachowań wśród nastolatków odpowiada w dużej mierze rosnący poziom zanieczyszczenia powietrza. Wyniki ich badań pokazały także, że odsetek przestępczości zmniejszał się proporcjonalnie do stosowania mechanizmów czyszczących, które pozwalały na usunięcie z atmosfery substancji szkodliwych.

Profesor medycyny zapobiegawczej, Jiu-Chiuan Chen, powiedział: “Powszechnie wiadomo, że zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na funkcjonowanie układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego u ludzi niemal w każdym wieku. W ostatnich latach udało nam się jednak ustalić, jak ogromną rolę te szkodliwe cząsteczki unoszone w atmosferze pełnią w powstawaniu zaburzeń o podłożu neurologicznym.

To negatywne zjawisko obserwowane jest głównie wśród ludzi o niższym statusie społecznym. Tańsze osiedla mieszkalne powstają bowiem zazwyczaj w okolicach autostrad. Życie tam wydaje się z kolei bardzo niekorzystne w odniesieniu do zmian zachodzących w mózgu, a tym samym do generowania niewłaściwych zachowań wśród nastolatków. Dla porównania ich rówieśnicy, mieszkający w sąsiedztwie zieleni oraz z dala od ruchliwych ulic rzadziej przejawiali objawy agresji, a także rzadziej dopuszczali się różnych typów wandalizmu.

Z badań przeprowadzonych przez grupę badawczą z Uniwersytetu w Południowej Kalifornii wynika, że warto jest zadbać o poziom jakości i czystości powietrza w otoczeniu, gdyż może to przełożyć się na zmniejszenie wandalizmu wśród nastolatków. Wyeliminowanie tych szkodliwych cząsteczek z atmosfery skutkować powinno również lepszymi relacjami pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Najważniejszym wnioskiem z badań jest jednak to, że dbanie o środowisko wpływa korzystnie na funkcjonowanie i rozwój mózgu

Bibliografia

Diana Younan, Catherine Tuvblad, Meredith Franklin, Fred Lurmann, Lianfa Li, Jun Wu, Kiros Berhane, Laura A. Baker, Jiu-Chiuan Chen, Longitudinal Analysis of Particulate Air Pollutants and Adolescent Delinquent Behavior in Southern California, Journal of Abnormal Child Psychology, 2017

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: