...

EEG w diagnozie i leczeniu depresji

Wykazano, że około dwóch trzecich pacjentów poddawanych farmakologicznej terapii depresji nie odpowiada na pierwszy przyjmowany lek. Najczęściej zaś stosowanymi antydepresantami są związki z grupy SSRI. Badania EEG mogą pomóc w wyborze odpowiedniego podejścia terapeutycznego, a przez to ułatwić pacjentom powrót do zdrowia.

Depresja to obecnie jedna z najczęściej diagnozowanych chorób, a szacuje się, że do 2030 roku wysunie się na pierwsze miejsce. Jej leczenie często wymaga stosowania właściwych środków farmaceutycznych. Najczęściej stosuje się leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Według danych zgromadzonych przez program NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) w latach 2013-2014 ponad 34 mln dorosłych Amerykanów stosowało leki antydepresyjne. Jest to grupa dwukrotnie większa niż 15 lat wcześniej. Co więcej, wykazano, że w przypadku nawet dwóch trzecich pacjentów pierwszy stosowany lek nie przynosi oczekiwanych efektów.

Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego sfinansował badania, których wyniki być może umożliwią opracowanie metody pozwalającej na bardziej trafny dobór leków przeciwdepresyjnych. Wzięło w nich udział niemal 250 pacjentów, u których zdiagnozowano ciężką depresję. Zostali oni poddani m.in. obrazowaniu aktywności mózgu (za pomocą EEG), testom i badaniom krwi. Następnie przez okres ośmiu tygodni przyjmowali oni sertralinę lub placebo.

Wyniki analiz wykazały, że największa poprawa nastąpiła u pacjentów, u których w początkowym okresie zaobserwowano zwiększoną aktywność fal mózgowych theta (4,5-7 Hz) w rostralnej części przedniego zakrętu obręczy (rACC). Zależność ta została też potwierdzona przez innych autorów. Parametr ten mógłby zatem stanowić element prognostyczny ułatwiający indywidualny dobór leków dla poszczególnych pacjentów.

Dr Madhukar Trivedi, który nadzorował badania, mówi: “Chociaż nadal badamy obrazowanie mózgu i biomarkery krwi, zalecam pacjentom, aby prosili o wykonanie tych testów podczas szukania właściwych antydepresantów. Ich wyniki mogą podpowiedzieć, aby spróbować lub unikać niektórych z nich. Najważniejsze jest to, aby ograniczyć stosowanie metody prób i błędów, która może mieć dla pacjentów katastrofalne skutki.”

Dobranie odpowiednich leków jest niezwykle istotne w procesie terapii każdej choroby. Dlatego tak ważne jest, aby znaleźć metodę ułatwiającą podjęcie właściwej decyzji także w przypadku depresji. Pozwoli to na przyspieszenie procesu leczenia i umożliwi wcześniejszy powrót do zdrowia ogromnej liczbie pacjentów. EEG jest badaniem nieinwazyjnym i stosunkowo prostym do wykonania. Gdy metoda zostanie dopracowana, w połączeniu z analizą biomarkerów obecnych we krwi ma szansę stać się cennym narzędziem diagnostycznym.

Bibliografia

Pizzagalli D.A., Webb C.A., Dillon D.G., Tenke C.E., Kayser J., Goer F., Fava M., McGranth P., Weissman M., Parsey R., Adams P., Trombello J., Cooper C., Deldin P., Oquendo M.A., McInnis M.G., CarmodyT., Bruder G., Trivedi M.H. Pretreatment Rostral Anterior Cingulate Cortex Theta Activity in Relation to Symptom Improvement in Depression: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2018

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: