...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: fale mózgowe

Dla wszystkich

40 Hz wyleczy chorobę Alzheimera?

Poznanie mechanizmów prowadzących do rozwoju choroby Alzheimera, wraz z opracowaniem metody jej leczenia, jest chyba na pierwszym miejscu wśród tematów badań podejmowanych przez naukowców zajmujących się schorzeniami neurodegeneracyjnymi. Jedną z poczynionych obserwacji był fakt, że u osób cierpiących na tę formę otępienia występują zaburzenia w aktywności fal mózgowych o częstotliwości gamma (od 25 do 80 Hz). Przypuszcza się, że może to mieć związek z pogorszeniem zdolności poznawczych, takich jak pamięć, uwaga czy percepcja. Naukowcy z

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Co robi mózg, kiedy człowiek umiera?

Wyobraź sobie, że w ciągu kilku sekund ponownie przeżywasz swoje życie. Wszystkie istotne doświadczenia, niektóre pozornie zapomniane, błyskawicznie przesuwają się przed Twoimi oczami niczym na panoramicznym ekranie. Ten proces, znany jako “przegląd życia”, często opisują osoby, które otarły się o śmierć. Naukowcy od wieków zastanawiali się, co w takich chwilach dzieje się mózgu. Jednak z oczywistych przyczyn ich rozważania opierały się wyłącznie do spekulacjach. Do czasu. Najnowszy artykuł opublikowany w czasopiśmie “Frontiers in Aging Neuroscience”

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Dlaczego warto jeść orzechy?

Aktywność bioelektryczna mózgu podlega cyklicznym zmianom, które można rejestrować za pomocą elektroencefalogramu. W zależności od częstotliwości z jaką pracuje ośrodkowy układ nerwowy, możliwe jest wyróżnienie kilku rodzajów fal mózgowych określanych za pomocą liter alfabetu greckiego. Każda z nich odpowiada za specjalny rodzaj aktywności umysłowej i towarzyszy różnym stanom świadomości. Najnowsze badania przeprowadzone przez zespół naukowców z Uniwersytetu Loma Linda w Kalifornii pokazują, że regularne jedzenie orzechów zwiększa aktywność fal mózgowych odpowiedzialnych za funkcje poznawcze, uczenie się,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

EEG w diagnozie i leczeniu depresji

Depresja to obecnie jedna z najczęściej diagnozowanych chorób, a szacuje się, że do 2030 roku wysunie się na pierwsze miejsce. Jej leczenie często wymaga stosowania właściwych środków farmaceutycznych. Najczęściej stosuje się leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Według danych zgromadzonych przez program NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) w latach 2013-2014 ponad 34 mln dorosłych Amerykanów stosowało leki antydepresyjne. Jest to grupa dwukrotnie większa niż 15 lat wcześniej. Co więcej, wykazano,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Kontrola mózgu, kontrola koncentracji

Metoda neurofeedbacku pozwalająca na świadome kontrolowanie fal mózgowych, wykorzystywana jest w technikach szybkiego uczenia się. Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology udowodnili, że strategia ta rzeczywiście może korzystnie wpłynąć na zdolność do koncentracji. Badacze zaprojektowali eksperyment, w którym uczestnicy otrzymywali w czasie rzeczywistym informacje zwrotne dotyczące aktywności ich fal mózgowych alfa, o częstotliwości od 8 do 12 Hz. Uważa się bowiem, że częstotliwość ta odgrywa istotną rolę w filtrowaniu rozpraszających informacji sensorycznych. Badane osoby obserwowały

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowatorskie podejście do walki ze stresem

Zespół stresu pourazowego (PTSD, ang. posttraumatic stress disorder) jest dość poważnym problemem dla osób, które doświadczyły w swoim życiu jakichś traumatycznych wydarzeń. Schorzenie to jest niejednokrotnie męczy również żołnierzy. Od samego początku służby są oni niejako na nie skazani, a po powrocie z wojny do domu nie są w stanie zazwyczaj normalnie funkcjonować. PTSD klasyfikowane jest jako zaburzenie lękowe, a w jego przebiegu wyróżnić można trzy grupy objawów. Do pierwszej zaliczają się koszmary senne oraz

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Prąd elektryczny wyleczy depresję?

Przezczaszkowa stymulacja mózgu za pomocą pól elektrycznych lub magnetycznych jest techniką, która zdobywa coraz większe zainteresowanie lekarzy i naukowców. Jest to bowiem bezinwazyjna metoda, pozwalająca wpływać na aktywność fal mózgowych, a więc na czynność ośrodkowego układu nerwowego. Przypuszcza się zatem, że można ją wykorzystać w terapii schorzeń, które wynikają z nieprawidłowego funkcjonowania mózgu, takich jak depresja. Częstość występowania depresji u dorosłych wynosi 16,6% w ciągu całego życia. Spośród wszystkich zaburzeń behawioralnych i umysłowych, to właśnie

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Ruch oczu steruje pamięcią

U ludzi zmysł wzroku jest głównym narzędziem służącym do eksploracji środowiska. Choć percepcja wzrokowa wydaje się być zjawiskiem ciągłym, w istocie gałki oczne są w nieustannym ruchu – zmieniają pozycję do czterech razy w ciągu sekundy! Aby prawidłowo przetwarzać informację wzrokową, aktywność neuronalna musi być skoordynowana z tym przenoszeniem wzroku z miejsca na miejsce. Zespół naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Cedar-Sinai postanowił bliżej przyjrzeć się tej zależności. Mianowicie sprawdził on, czy aktywność neuronalna związana z

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Stymulacja fal Theta poprawia pamięć

Pracy mózgu towarzyszą widoczne w nagraniach EEG cykle aktywności bioelektrycznej zwane falami mózgowymi. Mogą one występować w różnych częstotliwościach. Jednym z ich typów są fale Theta, wyróżniane jako częstotliwość 4-8 Hz. Uważa się, że są one związane z procesami pamięciowymi, szczególnie tymi, które zależne są od hipokampa. Naukowcy z ośrodków badawczych w Kaliforni postanowili sprawdzić, czy i w jaki sposób generowanie fal mózgowych Theta może wpłynąć na pamięć. W tym celu przeprowadzili oni eksperyment z

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Stymulacja tACS wspiera pamięć roboczą

Pamięć robocza jest bardzo ważna dla sprawnego funkcjonowania. To w niej zapisywany jest np. początek zdania i to dzięki niej możliwe jest pamiętanie kontekstu po dojściu do jego końca. Wynikiem różnego rodzaju demencji, w tym także choroby Alzheimera, jest m.in. zaburzenie tej ważnej funkcji mózgu. Pamięć robocza działa najsprawniej w wieku 20-30 lat, po czym jej efektywność spada. U osób w wieku 60-70 lat jest już znacznie osłabiona, nawet bez współwystępujących chorób neurodegeneracyjnych. Wiadomo, że

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Świadomość podczas snu związana z bezsennością

Bezsenność to problem dotyczący nawet 30% populacji. Może stanowić jeden z objawów innych zaburzeń, ale niekiedy jest problemem sama w sobie. Charakteryzuje się trudnościami z zasypianiem, częstym wybudzaniem i niemożnością ponownego zapadnięcia w sen, budzeniem się zbyt wcześnie rano lub niedostateczną jakością odpoczynku i wydajnością regeneracji organizmu w czasie snu. Zespół naukowców z Brigham Young University w stanie Utah w USA, pod przewodnictwem prof. Daniela Kay’a, przeanalizował wyniki badań osób śpiących normalnie (GS, ang. good

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Sztuczna inteligencja przemówi w imieniu człowieka

Mowa jest podstawową formą komunikacji dla człowieka. Uważa się, że to właśnie rozwój cech fizycznych i neuroanatomicznych przystosowanych do jej wytwarzania i odbierania na szeroką skalę jest elementem, który wyróżnia człowieka spośród innych zwierząt. W przebiegu niektórych chorób, m.in. stwardnienia zanikowego bocznego lub udaru mózgu, zdolność ta może zostać utracona. Naukowcy z Mortimer B. Zuckerman Mind Brain Behavior Institute w Columbia University pracują nad urządzeniem, które umożliwiłoby sprawną komunikację osobom nie mogącym mówić. “Nasz głos

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Technologiczny sen

Wiele osób, w szczególności starszych, cierpi z powodu zaburzeń snu. Otóż wraz z wiekiem skróceniu ulega faza snu wolnofalowego, w trakcie której ciało i umysł regenerują się najwydajniej. Zatem zaburzenia tej fazy snu prowadzą do osłabienia zdrowia fizycznego oraz spadku zdolności poznawczych – przede wszystkim pamięci i koncentracji. Dotychczas naukowcom udało się opracować metodę wzmacniania snu wolnofalowego poprzez dostarczanie śpiącym stymulacji dźwiękowej w odpowiedniej fazie snu. Jak na razie ta metoda została sprawdzona wyłącznie w

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Widzieć to nie znaczy wiedzieć, co się widzi

“Uwierzę, gdy zobaczę!” – mawiamy tak, gdy chcemy podkreślić, że nasza opinia jest oparta o doświadczenie. Pozostaje jednak jedno ważne pytanie – czy widzimy to, co naprawdę jest, czy też to, co nam się wydaje, że jest? Innymi słowy – czy nasze przekonania mogą wpływać na naszą percepcję rzeczywistości? W codziennym życiu nie zastanawiamy się nad tym, czy to co widzimy jest trafnym odzwierciedleniem rzeczywistości czy też może wynika z naszych przekonań. Jednak w przypadku

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Współpraca człowieka z komputerem

Działanie nieinwazyjnego interfejsu mózg-komputer (BCI, ang. Brain-Computer Interface) opiera się na sczytywaniu aktywności elektrycznej poszczególnych obszarów mózgu przez czujniki elektroencefalograficzne i wykorzystanie ich do sterowania urządzeniem zewnętrznym, np. ramieniem robota czy programem komputerowym. Metoda ta jest szansą dla osób sparaliżowanych na odzyskanie kontroli nad otoczeniem. Pierwsze tego rodzaju interfejsy wykorzystywały rozwiązania zaczerpnięte z technologii neurofeedbacku, które wymagają od użytkownika dostosowania aktywności mózgu, aby wywołać konkretną odpowiedź urządzenia. Opanowanie tej umiejętności wymaga długotrwałego treningu i zajmuje

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Wyjątkowa neurologiczna więź między rodzicem a dzieckiem

Większość dostępnych obecnie danych dotyczących aktywności mózgu niemowląt pochodzi z badań wykonywanych podczas gdy dzieci zajmowały się same sobą. Jednakże w naturalnych warunkach większość czasu spędzają one w towarzystwie innych osób – najczęściej rodziców – wchodząc z nimi w interakcje. Dlatego też badacze z ośrodków naukowych w Wielkiej Brytanii i Singapurze postanowili pokazać, jak zachowują się mózgi dzieci i ich opiekunów podczas wspólnych działań. Naukowcy za pomocą EEG rejestrowali aktywność mózgów 12-miesięcznych niemowląt podczas, gdy

Przeczytaj całość