...

Zwapniałe synapsy pracują wolniej

Wyniki najnowszych badań naukowych wykazały, że podwyższenie poziomu wapnia w presynaptycznej części neuronów hipokampa związane jest z osłabieniem zdolności poznawczych u starszych myszy.

Średnia długość ludzkiego życia wzrasta z roku na rok. Z tego też powodu problemy związane z podeszłym wiekiem stają się coraz powszechniejsze, a potrzeba przeciwdziałania im staje się coraz istotniejsza. Jedną z dolegliwości charakterystycznych dla zaawansowanego wieku jest osłabienie pamięci i zdolności do uczenia się nowych rzeczy. Wydaje się, że jest to związane z nasilonym obumieraniem komórek nerwowych, jednak hipoteza ta nie jest całkowicie słuszna.

Naukowcy z University of Leicester skupili się na analizie stężenia wapnia oraz działania synaps w obrębie hipokampa, struktury związanej z nabywaniem nowych umiejętności i wiedzy. Wiedzieli, że większość badań koncentruje się na funkcjonowaniu neuronów postsynaptycznych. Dzieje się tak dlatego, że pomiar stężenia wapnia w obrębie neuronów presynaptycznych jest bardzo trudny. Badacze z Leicester opracowali modyfikację genetyczną myszy, która pozwoliła na ekspresję fluorescencyjnego białka w obrębie presynaptycznej części neuronów hipokampa. Dzięki tej cząsteczce mogli monitorować poziom wapnia.

Do badań wykorzystano zwierzęta w wieku 6, 12, 18 i 24 miesięcy, aby móc zaobserwować zmiany zachodzące w obszarze zdolności poznawczych w okresie całego życia. Zastosowanie labiryntów i testów rozpoznawania obiektów pozwoliło stwierdzić istnienie wyraźnej korelacji między poziomem wapnia w presynaptycznym obszarze neuronów a zdolnościami poznawczymi: stężenie tego minerału było wyraźnie większe u starszych zwierząt, podobnie jak osłabienie funkcji kognitywnych. Efekt ten spowodowany był przez osłabienie u bardziej wiekowych zwierząt procesów utrzymujących homeostazę, co doprowadziło do gromadzenia się wapnia w obszarach presynaptycznych.

Wydawało się więc, że podwyższony poziom wapnia w presynaptycznej części neuronów prowadzi do osłabienia zdolności poznawczych. Aby rozstrzygnąć czy hipoteza ta jest prawdziwa, naukowcy przeprowadzili eksperyment – podnieśli stężenie tego minerały w mózgach młodych myszy. Wyniki testów sprawdzających funkcje kognitywne wykazały, że mózgi tych zwierząt działały tak, jakby należały do dużo starszych osobników. Największe zainteresowanie wzbudziło jednak inne doświadczenie – gdy naukowcy obniżyli poziom wapnia u wiekowych myszy, ich synapsy zaczęły funkcjonować tak, jak u młodych zwierząt.

Wyniki otrzymane przez zespół z Leicester mogą wpłynąć na strategie terapeutyczne wykorzystywane do wsparcia zdolności poznawczych u osób starszych. Jednak zanim to nastąpi, niezbędne są dalsze badania, które pozwolą głębiej zrozumieć ten temat.

Bibliografia

Pereda D., Al-Osta I., Okorocha A.E., Eatson A., Hartell N.A. Changes in presynaptic calcium signalling accompany age‐related deficits in hippocampal LTP and cognitive impairment. Aging Cell 2019

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: