...

Zanieczyszczenie powietrza a noworodki

Zanieczyszczenie powietrza to czynnik o zdecydowanie negatywnym wpływie na zdrowie człowieka. Wyniki badań świadczą o tym, że może wiązać się z niższą masą urodzeniową dzieci, zwiększając ich podatność na infekcje klatki piersiowej.

Badania zaprezentowane na Międzynarodowym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Oddechowego w Mediolanie we Włoszech wykazały istotny związek między zanieczyszczeniem powietrza a mniejszą masą urodzeniową dzieci.

Niska masa urodzeniowa ma kluczowe znaczenie dla zdrowia niemowląt. Wiąże się ona bowiem z większą podatnością na infekcje klatki piersiowej, które mogą prowadzić do schorzeń takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) w późniejszym życiu. Zrozumienie wpływu jakości powietrza na zdrowie noworodków ma zatem ogromne znaczenie.

Badanie obejmowało 4 286 dzieci i ich matek w pięciu krajach europejskich: Danii, Norwegii, Szwecji, Islandii i Estonii. Opierało się ono na danych z badania “Zdrowie układu oddechowego w Europie Północnej” (Respiratory Health in Northern Europe – RHINE) i zostało przedstawione przez Robina Mzati Sinsamalę, badacza z Wydziału Globalnego Zdrowia Publicznego i Podstawowej Opieki Zdrowotnej na Uniwersytecie w Bergen (UiB) w Norwegii.

Co więcej, badanie podkreśla zniuansowany związek między zanieczyszczeniem powietrza, ekologicznymi środowiskami życia i wagą urodzeniową. W szczególności ujawniły one, że wyższe poziomy zanieczyszczenia powietrza, w tym zanieczyszczenia takie jak PM2.5, PM10, NO2 i BC, były związane z niższą wagą urodzeniową. Jednak obecność roślin w najbliższym otoczeniu wydawała się łagodzić negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza. Nieco wyższą wagę urodzeniową miały dzieci urodzone przez matki mieszkające w bardziej zielonych obszarach.

Sinsamala podkreślił znaczenie tych ustaleń, stwierdzając: „Czas, w którym dzieci rosną w łonie matki, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju płuc. Wiemy, że dzieci z niższą masą urodzeniową są podatne na infekcje klatki piersiowej, co może prowadzić do późniejszych problemów, takich jak astma i POChP”. Zwrócił również uwagę, że życie bliżej natury może mieć liczne korzyści, takie jak mniejszy ruch uliczny lub lepsza jakość powietrza ze względu na obecność roślin, co ułatwia kobietom w ciąży podejmowanie aktywności fizycznej.

Badanie jest częścią szerszej inicjatywy znanej jako Life-GAP (Długość życia i międzypokoleniowe skutki wystawienia na zieleń i zanieczyszczenia powietrza ze strony układu oddechowego – Lifespan and inter-generational respiratory effects of exposures to greenness and air pollution), która ma na celu zbadanie długoterminowego wpływu zanieczyszczenia powietrza i zielonych środowisk życia na zdrowie płuc na przestrzeni pokoleń w Europie.

Profesor Arzu Yorgancioğlu, przewodnicząca Rady Rzecznictwa Europejskiego Towarzystwa Oddechowego, która nie była zaangażowana w badanie, podkreśliła potrzebę wspólnych wysiłków w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza i jego wpływowi na zdrowie publiczne. Zauważyła, że podczas gdy jednostki mogą mieć trudności z samodzielnym zmniejszeniem narażenia na zanieczyszczenie powietrza lub promowaniem bardziej ekologicznych środowisk życia, społeczność medyczna ma do odegrania istotną rolę w promowaniu polityki rządowej, która obniża poziomy zanieczyszczenia i promuje tereny zielone, ostatecznie chroniąc zdrowie dzieci i przyszłych pokoleń.

Bibliografia

Sinsamala R.M., et al., Preconception air pollution/greenness exposure and pregnancy outcomes: The Life-GAP Project, Presented in session, „Determinants of lung health” at 08:00-09:30 CEST, 2023.

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: