...

Problemy z naczyniami wieńcowymi obniżają jakość życia

Wyniki badań ujawniły, że znaczna część osób zmagających się z chorobą wieńcową cierpi z powodu ograniczeń w życiu codziennym.

Chyba wszyscy słyszeli o chorobie niedokrwiennej serca, zwanej chorobą wieńcową. W jej przebiegu obserwuje się głównie zwężenie tętnic wieńcowych, co ściśle powiązane jest z współwystępowaniem miażdżycy. Naczynia wieńcowe zaopatrują komórki serca (kardiomiocyty) w niezbędne do ich funkcjonowania tlen i substancje odżywcze. Dlatego każde zmniejszenie przepływu krwi do serca powoduje jego niedokrwienie i wystąpienie zespołu charakterystycznych objawów określanych mianem dławicy piersiowej. Należą do nich między innymi ból w klatce piersiowej, duszność, ucisk lub dyskomfort. Szacuje się, że co najmniej 2 na 5 pacjentów z dławicą piersiową ma niedrożne tętnice wieńcowe. Najpoważniejszą konsekwencją choroby wieńcowej może być zawał serca, a nawet śmierć.

Interesujący wydaje się być fakt, że nie u wszystkich pacjentów z objawami niedokrwienia mięśnia sercowego występuje zwężenie tętnic wieńcowych (ang. ischemia and no obstructive coronary artery disease, INOCA). Przy czym stan ten obserwuje się częściej u kobiet. W najnowszych wytycznych American Heart Association/American College of Cardiology dotyczących bólu w klatce piersiowej rozszerzono definicję choroby wieńcowej tak, aby obejmowała ona zarówno postać przebiegającą z obturacją tętnic wieńcowych jak i bez ich zwężenia.

Nowe badanie przeprowadzone przez badaczy z Smidt Heart Institute w Cedars-Sinai wykazało, że objawy INOCA mogą negatywnie wpływać na dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny pacjenta. Pod koniec 2021 roku, naukowcy zbadali ponad 1500 członków grupy wsparcia pacjentów INOCA International. Przy czym uwzględniono 327 respondentów. Narzędziem, które posłużyło do oceny wydolności funkcjonalnej był kwestionariusz Duke Activity Status Index (DASI). Uczestnicy badania zostali poproszeni o porównanie ich aktywności dnia codziennego przed i po wystąpieniu objawów INOCA poprzez wskazanie czynności, które są w stanie wykonać.

Wyniki badań dostarczyły informacji o tym, że wystąpienie objawów INOCA wiązało się z istotnym obniżeniem jakości życia i samodzielności. Analiza ujawniła, że znaczna część respondentów nie radzi sobie z wykonywaniem czynności życia codziennego, takich jak lekkie prace domowe, samodzielnego ubieranie się, kąpiel, korzystanie z toalety oraz poruszanie się po domu. Ponadto około 75% uczestników badania ograniczyło godziny pracy lub przestało pracować, blisko połowa przeszła na wcześniejszą emeryturę lub złożyła wniosek o rentę inwalidzką, a około jedna trzecia zmieniła pracę lub stanowisko, co skutkowało niższym wynagrodzeniem. Większość respondentów zgłaszała niekorzystny wpływ objawów na wiele aspektów ich życia w tym życie rodzinne, towarzyskie, seksualne, a także zdrowie psychiczne i światopogląd.

Badanie to pokazuje złożoność problemu, jakim są choroby serca i ich wpływ na szeroko pojętą jakość życia społeczeństwa. Niestety, diagnostyka i leczenie niedokrwienia mięśnia sercowego niezwiązanego z miażdżycą naczyń przysparza wielu trudności. W konsekwencji wielu chorych cierpi na skutek braku odpowiedniego leczenia.

Bibliografia

Gulati M., et al. Ischemia with no obstructive coronary artery disease (INOCA): A patient self-report quality of life survey from INOCA international. International Journal of Cardiology, 2023.

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: