...

Białko kluczowe dla rozwoju neuronów

Mózg jest narządem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Nie wszystko jeszcze o nim wiemy, dlatego nic dziwnego, że jest on przedmiotem zainteresowania naukowców z całego świata. Podstawowymi procesami biorącymi udział w rozwoju mózgu są neurogeneza i neuroplastyczność, czyli odpowiednio powstawanie

Zdrowie fizyczne

Białko, które chroni stawy

Choroba zwyrodnieniowa stawów powszechnie występuje w populacji seniorów, ale może dotykać również młodsze osoby narażone na przeciążenia związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym lub otyłością. Schorzenie to wiąże się z postępującą destrukcją tkanki chrzęstnej szklistej, która tworzy powierzchnie stawowe. Osoby, które

Dieta

CBD dla ciężarnych?

Najlepiej znane związki aktywne obecne w konopiach to kannabidiol (CBD) oraz tetrahydrokannabinol (THC). Kannabidiol charakteryzuje się działaniem przeciwwymiotnym i uspokajającym, ale nie ma właściwości psychoaktywnych jak THC. Naukowcy z University of Colorado Anschutz Medical Campus postanowili zweryfikować hipotezę, czy ekspozycja

Technologia

Czas spędzany przed ekranem a zdrowie psychiczne dzieci

Dla prawidłowego rozwoju dzieci ważne jest, aby spędzały one swój wolny czas na zróżnicowanych aktywnościach, w tym na kreatywnych zabawach ruchowych, edukacyjnych, czy z rówieśnikami. Niestety w ostatnich latach czas w ruchu został zredukowany na rzecz tzw. czasu ekranowego (ang.

Dieta

Czy cynamon pomoże schudnąć?

Postęp cywilizacyjny, jaki dokonał się w XXI wieku, bez wątpienia wpłynął na zdrowie ludzi w wielu krajach. W ostatnich latach zaobserwowano wzrost występowania zaburzeń metabolicznych, które wiążą się z ryzykiem rozwoju innych schorzeń, takich jak cukrzyca typu 2 (ang. diabetes

Zdrowie fizyczne

Czy regularne drzemki zwiększają rozmiar mózgu?

Drzemka jest powszechnie praktykowaną formą odpoczynku i regeneracji. Jest ona szczególnie korzystna dla osób po 35 roku życia, u których obserwuje się stały spadek objętości całego mózgu. Jak się okazuje, osoby, które regularnie drzemią, zachowują sprawność umysłową dłużej oraz rzadziej

Dieta

Diety przyjazne środowisku?

Nie masz dostępu do tych treści Wygląda na to, że nie masz rangi Basic, aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej. Przejdź do logowania

Neurofizjologia

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z

Neurofizjologia

HomeostazA – czyli jak mózg kontroluje poziom witaminy A

Witamina A pełni ważne funkcje biologiczne w organizmie człowieka, m.in. bierze udział w procesach widzenia, w reakcjach zapalnych i odpornościowych, ma też działanie antyoksydacyjne. Ponadto jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Bierze udział w syntezie neuroprzekaźników, a nawet chroni

Sen

Jakość snu a choroby układu krążenia

Sen, obok sposobu odżywiania się i aktywności fizycznej, jest zasadniczym czynnikiem wpływającym na stan zdrowia. Gorsza jakość snu predysponuje do występowania chorób układu sercowo-naczyniowego (ang. cardiovascular diseases, CVDs) w tym nadciśnienia tętniczego i zawału serca. Jedną z głównych trudności w

Dieta

Jedzenie na pocieszenie niedobre dla serca?

Według najnowszych doniesień, opublikowanych w European Journal of Cardiology, dla zdrowia serca ważne jest nie tylko to, co jemy, ale i również to, jakie emocje towarzyszą nam podczas spożywania posiłków. W kontekście epidemii otyłości wybory żywieniowe, które podejmujemy każdego dnia,

Neurofizjologia

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,

Dieta

Kwas ursolowy – dla mózgu dzieci i wnuków

Dieta ciężarnej ma istotne znaczenie dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania układu nerwowego potomstwa. W czasie ciąży i wczesnego okresu życia płodowego zachodzi wiele kluczowych procesów, które mają wpływ na strukturę i funkcję mózgu dziecka. Odpowiednie odżywianie matki w tym okresie

Dieta

Lipidom u dzieci ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu to stan neurorozwojowy charakteryzujący się trudnościami społecznymi i komunikacyjnymi, wybiórczym jedzeniem, czy też wrażliwością sensoryczną. Mogą one współwystępować z innymi schorzeniami, w tym zaburzeniami snu. Wpływają one niekorzystnie na zdrowie i rozwój, a także na jakość

Zdrowie fizyczne

Metformina wydłuża życie?

Metformina jest lekiem regulującym metabolizm glukozy, stosowanym głównie w leczeniu cukrzycy typu 2. Coraz więcej doniesień naukowych sugeruje, że może również chronić przed dolegliwościami związanymi ze starzeniem się, takimi jak choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwory, choroba Alzheimera, czy zwyrodnienie stawów. Mimo

Neurofizjologia

Mikrobiota jelitowa a motywacja do ćwiczeń

Jak powszechnie wiadomo, aktywność fizyczna sprzyja zachowaniu zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Ma to poparcie w wynikach wielu badań, które wykazały, że regularnie powtarzany wysiłek zmniejsza ryzyko rozwoju chorób przewlekłych, poprawia funkcje poznawcze i wydłuża życie. Jednak największą trudnością

Zdrowie fizyczne

Mitochondria a nadciśnienie w ciąży

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży jest niebezpieczne dla zdrowia zarówno matki, jak i dziecka. Może się ono wiązać z poważnymi powikłaniami, np. z wystąpieniem porodu przedwczesnego czy stanu przedrzucawkowego. Dlatego też tak ważne jest regularne monitorowanie ciśnienia tętniczego i

Neurofizjologia

Nadciśnienie tętnicze a funkcje poznawcze

Według najnowszych wyników badań epidemiologicznych podwyższone ciśnienie tętnicze krwi występuje powszechnie u blisko 30% ludzi na całym świecie. Nadciśnienie może przebiegać bezobjawowo, a jeśli występują objawy to są one niespecyficzne. Dlatego wiele osób, które nie mają nawyku kontrolowania wartości ciśnienia

Neurofizjologia

Neuroplastyczne działanie czynników insulinopodobnych

Insulinopodobne czynniki wzrostu (ang. insulin-like growth factor, IGF) są białkami, które pełnią ważną rolę w regulacji wzrostu i różnicowania komórek. IGF-1 i IGF-2 to główne czynniki insulinopodobne wzrostu. Hormony te są produkowane zarówno w mózgu, jak i w innych tkankach

Neurofizjologia

Nowy model bariery krew-mózg in vitro

Bariera krew-mózg (ang. blood brain barrier, BBB) stanowi selektywne połączenie między naczyniami krwionośnymi a tkanką nerwową ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Jest barierą zarówno fizyczną, jak i biochemiczną. Umożliwia wybiórczy transport substancji (składników odżywczych, metabolitów i jonów) pomiędzy krwią a płynem