...

Oczy są zwierciadłem mózgu

Wczesne wykrywanie choroby Alzheimera daje największą szansę na skuteczne zastosowanie strategii terapeutycznych, mających na celu zatrzymanie lub spowolnienie zmian neurodegeneracyjnych. Naukowcy z Northwestern University w Stanach Zjednoczonych bada nowe narzędzie diagnostyczne - angiografię OCT, pozwalającą na bezinwazyjną ocenę naczyń włosowatych siatkówki, których stan może być powiązany z postępem choroby Alzheimera.

Ponieważ wciąż nie istnieje metoda na przyczynowe leczenie choroby Alzheimera, wczesne wykrywanie tego schorzenia jest niezwykle ważne. Leczenie objawowe jest bowiem najskuteczniejsze w przypadkach, gdy zmiany neurodegeneracyjne nie są jeszcze zbyt rozległe. Dlatego też naukowcy starają się odkrywać wciąż nowe metody jego diagnostyki.

Zespół z Northwestern University w Stanach Zjednoczonych postanowił wykorzystać fakt, że choroba Alzheimera wiąże się z upośledzeniem przepływu krwi i zmniejszeniem gęstości naczyń włosowatych w siatkówce. Nie było jednak jasne, na którym etapie choroby zmiany te są wykrywalne, a także czy występują również w innych formach otępienia.

Przeprowadzono więc badanie w udziałem kilkunastu ochotników z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi oraz kilkunastu zdrowych. Przeprowadzono u nich obrazowanie naczyń włosowatych siatkówki. Wykorzystano w tym celu metodę angiografii OCT – bezinwazyjne badanie pozwalające na ocenę tych naczyń krwionośnych bez podawania dożylnego kontrastu. Analiza otrzymanych danych pozwoliła stwierdzić, że u osób z zaburzeniami poznawczymi przepływ krwi w naczyniach włosowatych różnił się w stosunku do osób zdrowych. Zaobserwowano też silną korelację między wynikami testów sprawdzających zdolności kognitywne a stopniem zmian w wynikach angio-OCT.

Następnym krokiem będzie poszukiwanie korelacji między wynikami angiografii a innymi, w tym bardziej inwazyjnymi, typami biomarkerów choroby Alzheimera.

“Najlepiej byłoby, gdyby wyniki badania siatkówki były dobrze skorelowane z innymi biomarkerami mózgu – mówi dr Amani Fawzi, współautor badania. – Badania długoterminowe również są istotne, aby sprawdzić czy zmiany w obrębie naczyń włosowatych siatkówki stają się bardziej dramatyczne u osób, u których dochodzi do postępu otępienia i rozwinięcia się choroby Alzheimera.”

Gdyby udało się znaleźć wystarczająco silne powiązanie wyników angio-OCT z innymi metodami wykrywania choroby Alzheimera, udałoby się zyskać nowe narzędzie diagnostyczne. Niewątpliwą zaletą angio-OCT jest nieinwazyjność i łatwość wykonania.

“Kiedy nasze wyniki zostaną zatwierdzone, podejście to może potencjalnie dostarczyć dodatkowego rodzaju biomarkera do identyfikacji osób z wysokim ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera – mówi dr. Fawzi. – Osoby te mogą być następnie badane z większą dokładnością i mogą być głównymi kandydatami do nowych terapii, mających na celu spowolnienie postępu choroby lub zapobieganie pojawieniu się otępienia związanego z chorobą Alzheimera.”
Bibliografia

Zhang Y.S., Zhou N., Knoll B.M., Samra S., Ward M.R., Weintraub S., Fawzi A.A. Parafoveal vessel loss and correlation between peripapillary vessel density and cognitive performance in amnestic mild cognitive impairment and early Alzheimer’s Disease on optical coherence tomography angiography. PLOS ONE 2019

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Hirudoterapia – sposób na migenę?

Nie masz dostępu do tych treści Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik, aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej. Przejdź do logowania Nie masz jeszcze konta? Dołącz do nas! Logowanie

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Archiwum: