...

Genetyczne i molekularne podłoże migreny

Choć od dawna wiadomo, że migrena ma podłoże genetyczne, naukowcom przez lata nie udało się go zidentyfikować. Wyniki najnowszych badań ujawniły, że przyczyną tego zaburzenia neurologicznego prawdopodobnie jest mutacja w obrębie genu kodującego kanał jonowy kontrolujący pobudzenie neuronów.

Migrena to przypadłość dotykająca ok. 15% populacji na świecie. Wiąże się z epizodami niezwykle silnego bólu głowy, nudności, wymiotów i światłowstrętu. Niekiedy (w 10% przypadków) towarzyszy jej tzw. aura, mająca postać parestezji, ubytków w polu widzenia czy też mroczków przed oczami, niedowładu i afazji. Od dawna wiadomo było, że skłonność do tego schorzenia jest dziedziczna, jednak naukowcy nie znali dokładnego mechanizmu leżącego u jej podstaw.

Dolegliwości towarzyszące atakom migreny są powiązane z nadpobudliwością elektryczną neuronów czuciowych. Wyniki badań otrzymane przez międzynarodowy zespół naukowców z Francji, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych wykazały, że jej przyczyną jest nieprawidłowa struktura białka TRESK tworzącego kanał dla kationów potasowych, który w normalnych warunkach hamuje aktywność elektryczną. Sytuacja zmienia się jednak, gdy obecna jest mutacja zmiany ramki odczytu o dwie pary zasad w kodującym je genie.

Eksperymenty przeprowadzone z wykorzystaniem modeli zwierzęcych wykazały, że białka TRESK często współwystępują z innymi kanałami dla kationów potasu: TREK1 i TREK2. Nieprawidłowa forma pierwszego z nich, nazywana TRESK-MT2, łączy się z dwoma wspomnianymi białkami i hamuje ich działanie. W efekcie zaobserwowano zwiększenie pobudliwości czuciowej części neuronów tworzących nerw trójdzielny, które powoduje fenotyp przypominający migrenę u ludzi.

Badacze przypuszczają, że zmniejszenie pobudliwości nerwu trójdzielnego poprzez aktywację kanałów TREK1 i TREK2 może posłużyć jako swoisty hamulec przeciwdziałający patologicznej aktywności neuronów, a w konsekwencji – zapobiegający atakom migreny. Wyniki ich badań mają bardzo duże znaczenie dla diagnozowania i terapii tego zaburzenia neurologicznego. Obecność specyficznej sekwencji genetycznej może bowiem ułatwić jego wykrywanie, natomiast znajomość molekularnego podłoża otwiera drogę do opracowania nowych leków, których stosowanie będzie wiązało się z większą skutecznością w zapobieganiu atakom.

Bibliografia

Royal P., Andres-Bilbe A., Prado P.A. Verkest C., Wdziekowski B., Schaub S., Baron A., Lesage F., Gasull X., Levitz J., Sandoz G. Migraine-Associated TRESK Mutations Increase Neuronal Excitability through Alternative Translation Initiation and Inhibition of TREK. Neuron, 2018

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: