...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: choroby neurodegeneracyjne

Dla wszystkich

Bakterie a choroby neurodegeneracyjne

Skład mikroflory bakteryjnej oraz jej wpływ na zdrowie człowieka jest przedmiotem wielu badań naukowców z całego świata. Główny wpływ na to mają wielorakie interakcje pomiędzy układem odpornościowym, błoną śluzową jelit oraz stosowaną dietą. To, jakie bakterie zasiedlają nasz organizm jest w dużej mierze warunkowane materiałem genetycznym przekazywanym od rodziców oraz nawykami żywieniowymi. Jedno z takich badań przeprowadził właśnie zespół naukowców Uniwersytetu w Lund. W swoich doświadczeniach sprawdzali oni jak flora bakteryjna myszy wpływa na ryzyko

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Białko tau głównym winowajcą w chorobie Alzheimera?

Od dawna wiadomym jest, że chorobie Alzheimera towarzyszą zaburzenia snu i rytmu dobowego. Chorzy często ucinają sobie drzemki w ciągu dnia, w nocy zaś cierpią na bezsenność. Zaobserwowano również, że drzemanie w ciągu dnia często pojawia się na długo przed problemami z pamięcią. Wyniki wcześniejszych badań świadczyły o tym, że stanowi ono swoistą rekompensatę pozwalającą organizmowi radzić sobie z niedostateczną ilością snu w ciągu nocy. Najnowsze odkrycia zespołu z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco pozwoliły

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Co jeszcze robi wirus HIV?

Niemal 38 milionów ludzi na świecie jest zarażonych wirusem HIV. Dzięki dostępowi do odpowiednich lekarstw infekcja ta nie jest śmiertelna, lecz towarzyszy pacjentom przez całe życie. Dlatego zrozumienie jak wirus HIV wpływa na struktury mózgu, szczególnie na przestrzeni lat, jest bardzo ważne, gdyż może pomóc opracować terapię, która poprawi jakość życia tych pacjentów. Naukowcy z Instytutu Neuroobrazowania i Informatyki na Uniwersytecie w Południowej Kalifornii, we współpracy z innymi międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, opublikowali jedno z największych

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Cukier w walce z otyłością oraz chorobą Alzheimera

Wyniki badań opublikowanych przez naukowców z Uniwersytetu Yale pokazują, że u osób otyłych oraz u osób chorych na cukrzycę typu 2 (insulinoniezależną – NIDDM, ang. noninsulin – dependent diabetes mellitus) poziom glukozy w mózgu jest znacznie niższy w porównaniu do osób zdrowych. Jak twierdzą naukowcy, odkrycie to może pomóc w wyjaśnieniu pojawiających się u tych osób problemów z odżywianiem oraz zwiększonego ryzyka choroby Alzheimera. Jak dotąd świat nauki dysponował wiedzą, że u ludzi z NIDDM oraz

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Drożdże wyprodukują potencjalny lek na demencję

Ergotioneina to naturalnie występujący aminokwas o silnych właściwościach przeciwutleniających. Wyniki licznych badań wykazały, że jej właściwości mogą być zastosowane w zapobieganiu wielu procesom neurodegeneracyjnym, prowadzącym do różnych form otępienia, w tym do tej najczęściej występującej – chorobie Alzheimera. Obecnie produkcja ergotioneiny odbywa się na drodze syntezy chemicznej, który to proces jest skomplikowany i kosztowny, a przy tym niezbyt wydajny. Z tego też wynikały ceny rynkowe tego aminokwasu – bardzo wysokie w porównaniu z witaminami, takimi

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Idź na spacer! Najlepiej razem z babcią i dziadkiem.

Od dawna wiadomo, że aktywność fizyczna jest niezbędna do zachowania dobrej kondycji zdrowotnej. Naukowcy uważają, że jest potrzebna nie tylko naszemu ciału, ale i umysłowi. Zespół badawczy z Niemieckiego Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych (DZNE) w Bonn postanowił dokładniej przyjrzeć się temu, jak wpływa ona na mózg. “We wcześniejszych badaniach mózg zwykle traktowany był jako całość – mówi Fabienne Fox, współautor badania. – Naszym celem było bardziej szczegółowe przyjrzenie się mu i ustalenie, na które obszary aktywność

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Jak prognozować przebieg stwardnienia rozsianego?

Stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna, na którą cierpi ok 2 mln osób na całym świecie. W jej przebiegu komórki układu odpornościowego atakują osłonkę mielinową, powodując jej uszkodzenie. Początkowo objawy mogą obejmować zaburzenia widzenia, problemy z siłą mięśni czy równowagą. W jej terapii stosuje się leki przeciwzapalne, które mają za zadanie wyciszyć układ odpornościowy. Strategia ta przynosi wielu chorym wymierne korzyści, niekiedy łącznie z całkowitym powrotem do zdrowia. Mimo to znaczna część pacjentów cierpi z powodu

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mapa zmian ekspresji białek w mózgu podczas choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera to obszar zainteresowania ogromnej liczby naukowców na całym świecie. Kolejne badania skutkują coraz lepszym poznaniem czynników warunkujących postęp tego schorzenia, poznawane są wciąż nowe biomarkery, które można wykorzystać do jego wczesnego diagnozowania. Nadal jednak niewiele wiadomo o bezpośrednich przyczynach rozpoczęcia procesów neurodegeneracyjnych, które w konsekwencji prowadzą do obumierania tkanki nerwowej i utraty pamięci. Zespół naukowców z Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii zbadał ekspresję białek w obrębie regionów ludzkiego mózgu. Próbki tkanki pobrano pośmiertnie

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nieprawidłowe białka i choroby neurodegeneracyjne

W chorobach otępiennych o charakterze zwyrodnieniowym dochodzi do degeneracji komórek nerwowych w wyniku odkładania się w ich wnętrzu patologicznych białek. Te toksyczne dla neuronów cząsteczki to m.in. białko FUS, TDP-43 oraz białko tau. Ich złogi obserwuje się w chorobach neurodegeneracyjnych ze spektrum zwyrodnień czołowo-skroniowych (FTLD), stwardnieniu zanikowym bocznym (ALS), postępującym porażeniu nadjądrowym (PSP) oraz zwyrodnieniem korowym (CBD). Dotąd nie został poznany dokładny mechanizm tworzenia się szkodliwych agregatów wywołujących te choroby. Wiadomo jednak, że białka FUS

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowe terapie chorób neurodegeneracyjnych

Jednym z czołowych problemów zdrowotnych współczesnego świata jest wszechobecność chorób ośrodkowego układu nerwowego. Schorzenia te dotyczą ludzi w każdym wieku. I tak na przykład u dzieci najczęściej diagnozuje się guzy mózgu, wśród młodzieży i dorosłych popularna jest depresja bądź zaburzenia odżywiania, osoby w podeszłym wieku natomiast cierpią zazwyczaj z powodu choroby Parkinsona czy Alzheimera. Szacuje się, że na choroby neurodegeneracyjne obecnie cierpi około 165 milionów Europejczyków i jak wynika z raportów Europejskiej Rady Mózgu ilość

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowe wytyczne w diagnostyce choroby Alzheimera

Pewnym problemem związanym z interpretacją wyników badań nad chorobą Alzheimera jest brak jednolitych kryteriów do jej oceny przyjmowanych przez naukowców. Opisując ją, przyjmuje się często poziom patologicznej formy beta-amyloidu, stężenie białka tau lub natężenie objawów demencji. Wyniki eksperymentalnych terapii oparte na różnych danych trudno jest ze sobą porównywać.W 2011 roku amerykańskie organizacje zajmujące się badaniami na tym polu – Narodowy Instytut Starzenia (NIA, ang. National Institute on Aging) i Stowarzyszenie Alzheimera (AA, ang. Alzheimer’s Association)

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Odkryto przyczynę zmian neurodegeneracyjnych?

Neurony kory mózgowej należą do najbardziej długowiecznych komórek w organizmach ssaków, w tym u człowieka. Ich nieprawidłowy rozwój może wiązać się z występowaniem zaburzeń neuropsychiatrycznych, a nawet ze zmianami neurodegeneracyjnymi. W przebiegu chorób Alzheimera czy Parkinsona pojawia się nasilenie procesów obumierania komórek nerwowych w określonych obszarach mózgu. Istnieje wiele hipotez dotyczących przyczyn takiego stanu rzeczy, jednak pytanie dlaczego tak się dzieje wciąż pozostawało bez jednoznacznej odpowiedzi. Naukowcy z University of Virginia School of Medicine prowadzili badania

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Odkryto region mózgu odpowiadający za rozpoznawanie usłyszanych słów

Pierwszy opisany przypadek afazji pierwotnej postępującej (ang. primary progressive aphasia, PPA) został opisany w 1892 roku, choć nazwano wówczas tę chorobę głuchotą słowną. Dopiero w latach 80. XX wieku stwierdzono, że objaw polegający na niemożności rozpoznawania usłyszanych słów może świadczyć o występowaniu choroby neurodegeneracyjnej, której nadano obecnie stosowaną nazwę. Główna trudnością w badaniu tego schorzenia jest fakt, że występuje ono stosunkowo rzadko. Naukowcy z Northwestern University w stanie Illinois w USA przeprowadzili badanie z udziałem

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Stymulacja oka wyleczy mózg?

Depresja to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Jest to też jedno z tych, które mogą mieć najgroźniejsze konsekwencje. Jednak wciąż brakuje naprawdę skutecznej metody leczenia tej choroby. Naukowcy wciąż prowadzą badania, by opracować prosta w stosowaniu terapię, która pozwoli na całkowite wyleczenie. Zespół naukowców z Hong Kongu zwrócił uwagę na to, że u zwierząt głęboka stymulacja kory przedczołowej może poprawić funkcjonowanie pamięci i złagodzić objawy depresji. Przypuszczano, że u podłoża tego efektu leży nasilenie

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Związek stanu zapalnego i demencji

Otępienie czołowo-skroniowe (FTD, ang. frontotemporal dementia) jest jedną z najczęściej występujących form demencji. Wywołujące ją mechanizmy nie są obecnie dokładnie poznane, brakuje też skutecznych metod leczenia. Naukowcy z Uniwersytety Wschodnej Finlandii zbadali zależności między powstawaniem zwyrodnień w obszarze płata czołowego i skroniowego a nieprawidłowościami w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Zespół ocenił poziom wybranych markerów stanu zapalnego, w tym niektórych cytokin i białka C-reaktywnego, w próbkach krwi pochodzących od pacjentów z otępieniem czołowo-skroniowym. Celem było sprawdzenie czy

Przeczytaj całość