...

Nowe terapie chorób neurodegeneracyjnych

Wyniki najnowszych badań, które pozwoliły określić nowe mechanizmy obumierania neuronów w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, prawdopodobnie przyczynią się do opracowania skuteczniejszych terapii tych schorzeń.

Jednym z czołowych problemów zdrowotnych współczesnego świata jest wszechobecność chorób ośrodkowego układu nerwowego. Schorzenia te dotyczą ludzi w każdym wieku. I tak na przykład u dzieci najczęściej diagnozuje się guzy mózgu, wśród młodzieży i dorosłych popularna jest depresja bądź zaburzenia odżywiania, osoby w podeszłym wieku natomiast cierpią zazwyczaj z powodu choroby Parkinsona czy Alzheimera. Szacuje się, że na choroby neurodegeneracyjne obecnie cierpi około 165 milionów Europejczyków i jak wynika z raportów Europejskiej Rady Mózgu ilość ta będzie stale rosnąć. Występowanie tych chorób w znaczny sposób obniża jakość życia pacjentów. W ich przebiegu najczęściej dochodzi do spadku funkcji poznawczych, osoby dotknięte chorobami zazwyczaj tracą kontrolę nad swoim ciałem, zachowaniem, mają problemy z pamięcią czy mową. Niejednokrotnie objawy te porównuje się do tych, które towarzyszą ludziom w stanach silnego zatrucia alkoholowego. Jak dotąd nie udało się jednak określić z całkowitą pewnością jaki jest mechanizm zachodzących zmian neurodegeneracyjnych.

Rozwiązaniem tej zagadki są potencjalnie wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców z brytyjskiej szkoły wyższej – King’s College London – które opublikowane zostały w prestiżowym czasopiśmie Current Biology. Grupa badawcza wykorzystała w swoich próbach klinicznych dwa modele zwierzęce (myszy oraz muszki owocówki), których mózgi były stymulowane, tak aby imitować zmiany neuronalne w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych u ludzi. W czasie badań naukowcy zauważyli, że komórki nerwowe w niektórych strukturach ośrodkowego układu nerwowego pozostają zablokowane i jednocześnie tracą zdolność do usuwania z ich wnętrza toksyn. Dodatkowo dochodzi do sytuacji, w której te uszkodzone neurony nie są zastępowane nowymi, w efekcie czego zaburzony zostaje proces naturalnej autofagocytozy (autofagii). Proces ten polega na rozkładzie dysfunkcyjnych komórek nerwowych na podstawowe elementy, które są następnie poddawane swoistemu recyklingowi i mogą być ponownie wykorzystywane do odbudowy struktur mózgu.

Zaburzenia autofagii skutkuje brakiem czynności czyszczących mózg, w następstwie czego w jego wnętrzu gromadzone są toksyny. Nadmiar tych szkodliwych substancji sprawia, że neurony stają się jakby “zdezorientowane” i w celu ratowania sytuacji pozbywają się ze swojego wnętrza cząsteczek istotnych dla ich prawidłowej pracy. Takie działanie skutkuje ostatecznie utratą ich funkcji oraz przyspieszeniem procesu obumierania neuronów “normalnych”.

Według naukowców w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych powinno się więc zastosować nowe terapie, które zamiast “oczyszczać” neurony będą prowadziły do selektywnej śmierci komórek uszkodzonych. Takie rozwiązanie powinno zaowocować znaczną poprawą rezultatów leczenia, a także widocznym spowolnieniem postępu choroby. Ich założeniem jest aby stosowane terapie skupiały się na blokowaniu mechanizmów, które kolidują oraz uniemożliwiają przebieg naturalnej śmierci dysfunkcyjnych komórek nerwowych.

Dr Olga Baron w jednym z wywiadów powiedziała: “Wyniki naszych badań mogą pomóc w poszukiwaniu nowych terapii chorób neurodegeneracyjnych. Kolejnym celem jest sprawdzenie czy aktywowanie naturalnej autofagii pozwoli na powstrzymywanie oraz leczenie większości schorzeń mózgu.”

Wyniki opublikowane w Current Biology pozwolą na opracowanie nowych terapii chorób neurodegeneracyjnych i prawdopodobnie mogą pomóc pacjentom cierpiącym z powodu tych schorzeń. Ważne jest w tym przypadku to, że nakierowanie leczenia na nowe tory nie wiąże się z drastycznymi modyfikacjami struktury mózgu, a jedynie z aktywacją naturalnych procesów, które w przebiegu tych chorób zostają zablokowane.

Bibliografia

Olga Baron, Adel Boudi, Catarina Dias, Michael Schilling, Anna Nölle, Gema Vizcay-Barrena, Ivan Rattray, Heinz Jungbluth, Wiep Scheper, Roland A. Fleck, Gillian P. Bates, Manolis Fanto, Stall in Canonical Autophagy-Lysosome Pathways Prompts Nucleophagy-Based Nuclear Breakdown in Neurodegeneration, Current Biology, 2017

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: