...

Mapa zmian ekspresji białek w mózgu podczas choroby Alzheimera

Choć choroba Alzheimera od lat stanowi przedmiot intensywnych badań, przyczyny rozpoczynania się procesów neurodegeneracyjnych wciąż nie są znane, podobnie jak nie istnieje na nią skuteczny lek. Wyniki badań międzynarodowego zespołu naukowców pozwoliły uzyskać wgląd w zmiany ekspresji białek w chorym mózgu i rzucić nieco nowego światła na to schorzenie.

Choroba Alzheimera to obszar zainteresowania ogromnej liczby naukowców na całym świecie. Kolejne badania skutkują coraz lepszym poznaniem czynników warunkujących postęp tego schorzenia, poznawane są wciąż nowe biomarkery, które można wykorzystać do jego wczesnego diagnozowania. Nadal jednak niewiele wiadomo o bezpośrednich przyczynach rozpoczęcia procesów neurodegeneracyjnych, które w konsekwencji prowadzą do obumierania tkanki nerwowej i utraty pamięci.

Zespół naukowców z Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii zbadał ekspresję białek w obrębie regionów ludzkiego mózgu. Próbki tkanki pobrano pośmiertnie od 18 osób (9 ze stwierdzoną chorobą Alzheimera i 9 bez otępienia, stanowiących próbę kontrolną), z sześciu różnych regionów: hipokampa, zakrętu obręczy, kory czuciowej, kory ruchowej i móżdżku. Za pomocą spektrometrii masowej zbadano skład białek znajdujących się w poszczególnych próbkach. Udało się zidentyfikować 129 zmian występujących we wszystkich obszarach mózgu, w tym co najmniej 44 nie powiązane wcześniej z chorobą Alzheimera. Zaobserwowano także setki innych różnic, które pojawiały się jedynie w późnych stadiach choroby. Udało się dzięki temu stworzyć molekularną mapę zmian pojawiających się w wyniku procesu chorobowego.

Nie stanowił zaskoczenia fakt, iż obszary najsilniej atakowane przez chorobę wykazywały największe różnice (ok. 30%) w ilości białek w stosunku do grupy kontrolnej – w obrębie hipokampa, kory śródwęchowej i zakrętu obręczy – podczas gdy w korze czuciowej i ruchowej zmiany były znacznie mniejsze (11-13%). Jednakże odkryto, iż móżdżek, do tej pory uważany za niewrażliwy na procesy neurodegeneracyjne w chorobie Alzheimera, również wykazywał stosunkowo wysoki poziom zmian (20%).

“Uważamy, że zmiany, które obserwujemy w regionach dotkniętych skutkami choroby, stanowią wczesne zmiany patologiczne, obecne przed śmiercią komórek – mówi dr Richard Unwin, współautor badania. – Stanowią one nowe cele dla twórców leków, ponieważ wiemy, że ważne jest wczesne podjęcie leczenia.”

Już wcześniej podejmowano próby analizowania zmian w produkcji białek przez mózg zaatakowany chorobą Alzheimera, jednak skupiano się tylko na pojedynczych obszarach. Wyniki otrzymane przez zespół z Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii umożliwiają całościowe spojrzenie na proces neurodegeneracyjny. Ponieważ zaś zidentyfikowano cztery potencjalne geny, które mogą stanowić podstawę istotnych zmian ekspresji białek następujących w wyniku procesu chorobowego, być może otrzymano szansę na opracowanie nowych, skutecznych leków. Z pewnością uzyskane wyniki mogą stanowić podstawy do dalszych badań, aby jak najlepiej poznać procesy rozpoczynania się i rozwoju choroby Alzheimera.

Bibliografia

Xu J., Patassini S., Rustogi N., Riba-Garcia I., Hale B.D., Phillips A.M., Walvdogel H., Haines R., Bradbury P., Stevens A., Faull R.L.M., Dowsey A.W., Cooper G.J.S., Unwin R.D. Regional protein expression in human Alzheimer’s brain correlates with disease severity. Communications Biology, 2019

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: