...

Stymulacja tACS wspiera pamięć roboczą

Przezczaszkowa stymulacja mózgu za pomocą prądu elektrycznego jest metodą, której zastosowanie w terapii różnych zaburzeń zdobywa coraz większą popularność. Najnowsze wyniki badań wykazały, że można ja wykorzystać także do poprawy pamięci roboczej.

Pamięć robocza jest bardzo ważna dla sprawnego funkcjonowania. To w niej zapisywany jest np. początek zdania i to dzięki niej możliwe jest pamiętanie kontekstu po dojściu do jego końca. Wynikiem różnego rodzaju demencji, w tym także choroby Alzheimera, jest m.in. zaburzenie tej ważnej funkcji mózgu. Pamięć robocza działa najsprawniej w wieku 20-30 lat, po czym jej efektywność spada. U osób w wieku 60-70 lat jest już znacznie osłabiona, nawet bez współwystępujących chorób neurodegeneracyjnych.

Wiadomo, że dla działania pamięci roboczej kluczowa jest synchronizacja między czołowymi i skroniowymi obszarami kory mózgu. Jest ona osiągana dzięki właściwej aktywności fal mózgowych theta (4-8 Hz) i gamma (powyżej 25 Hz). Uważa się, że sprzężenie tych dwóch rytmów odzwierciedla lokalne przetwarzanie i przechowywanie informacji w pamięci i może integrować te dane w wielu skalach przestrzennych.

Udowodniono, że przezczaszkowa stymulacja prądem przemiennym (tACS, ang transcranial alternating-current stimulation) pozwala na modulowanie aktywności fal mózgowych. Naukowcy z Boston University w Stanach Zjednoczonych postanowili sprawdzić, czy technika ta będzie przydatna w stymulacji pamięci roboczej. W tym celu Poprosili grupę osób w wieku powyżej 60. i 70. roku życia o wykonanie zadania wymagającego użycia tej funkcji mózgu – należało określić czy prezentowane jeden po drugim obrazy różniły się między sobą. Grupę kontrolną stanowiły osoby w wieku ok. 20 lat.

Zgodnie z oczekiwaniami naukowców, osoby starsze osiągnęły znacznie gorsze wyniki niż młodsze. Jednakże gdy zastosowano u nich stymulację tACS w obrębie kory skroniowej i przedczołowej, różnice między dwoma grupami uległy zatarciu. Wzmocnienie pamięci roboczej obserwowano przez okres 50 minut od zakończenia stymulacji. Podczas eksperymentu uczeni zauważyli, że część młodych osób także wykazuje problemy z pamięcią roboczą. Również u nich zastosowano stymulację tACS, co także przyczyniło się do poprawy ich wyników w teście badającym tę funkcję.

Wyniki otrzymane przez zespół z Boston University świadczą o tym, że możliwe jest przywrócenie właściwej synchronizacji między poszczególnymi obszarami kory mózgowej, która zanika w miarę postępowania procesu starzenia się. Odkrycie to otwiera drogę do opracowania nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych, które pozwoliłyby poprawić zdolności poznawcze, a tym samym codzienne funkcjonowanie wielu osób.

Bibliografia

Reinhart R.M.G., Nguyen J.A. Working memory revived in older adults by synchronizing rhythmic brain circuits. Nature Neuroscience 2019

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Hirudoterapia – sposób na migenę?

Nie masz dostępu do tych treści Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik, aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej. Przejdź do logowania Nie masz jeszcze konta? Dołącz do nas! Logowanie

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Archiwum: