...

Stymulacja tACS wspiera pamięć roboczą

Przezczaszkowa stymulacja mózgu za pomocą prądu elektrycznego jest metodą, której zastosowanie w terapii różnych zaburzeń zdobywa coraz większą popularność. Najnowsze wyniki badań wykazały, że można ja wykorzystać także do poprawy pamięci roboczej.

Pamięć robocza jest bardzo ważna dla sprawnego funkcjonowania. To w niej zapisywany jest np. początek zdania i to dzięki niej możliwe jest pamiętanie kontekstu po dojściu do jego końca. Wynikiem różnego rodzaju demencji, w tym także choroby Alzheimera, jest m.in. zaburzenie tej ważnej funkcji mózgu. Pamięć robocza działa najsprawniej w wieku 20-30 lat, po czym jej efektywność spada. U osób w wieku 60-70 lat jest już znacznie osłabiona, nawet bez współwystępujących chorób neurodegeneracyjnych.

Wiadomo, że dla działania pamięci roboczej kluczowa jest synchronizacja między czołowymi i skroniowymi obszarami kory mózgu. Jest ona osiągana dzięki właściwej aktywności fal mózgowych theta (4-8 Hz) i gamma (powyżej 25 Hz). Uważa się, że sprzężenie tych dwóch rytmów odzwierciedla lokalne przetwarzanie i przechowywanie informacji w pamięci i może integrować te dane w wielu skalach przestrzennych.

Udowodniono, że przezczaszkowa stymulacja prądem przemiennym (tACS, ang transcranial alternating-current stimulation) pozwala na modulowanie aktywności fal mózgowych. Naukowcy z Boston University w Stanach Zjednoczonych postanowili sprawdzić, czy technika ta będzie przydatna w stymulacji pamięci roboczej. W tym celu Poprosili grupę osób w wieku powyżej 60. i 70. roku życia o wykonanie zadania wymagającego użycia tej funkcji mózgu – należało określić czy prezentowane jeden po drugim obrazy różniły się między sobą. Grupę kontrolną stanowiły osoby w wieku ok. 20 lat.

Zgodnie z oczekiwaniami naukowców, osoby starsze osiągnęły znacznie gorsze wyniki niż młodsze. Jednakże gdy zastosowano u nich stymulację tACS w obrębie kory skroniowej i przedczołowej, różnice między dwoma grupami uległy zatarciu. Wzmocnienie pamięci roboczej obserwowano przez okres 50 minut od zakończenia stymulacji. Podczas eksperymentu uczeni zauważyli, że część młodych osób także wykazuje problemy z pamięcią roboczą. Również u nich zastosowano stymulację tACS, co także przyczyniło się do poprawy ich wyników w teście badającym tę funkcję.

Wyniki otrzymane przez zespół z Boston University świadczą o tym, że możliwe jest przywrócenie właściwej synchronizacji między poszczególnymi obszarami kory mózgowej, która zanika w miarę postępowania procesu starzenia się. Odkrycie to otwiera drogę do opracowania nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych, które pozwoliłyby poprawić zdolności poznawcze, a tym samym codzienne funkcjonowanie wielu osób.

Bibliografia

Reinhart R.M.G., Nguyen J.A. Working memory revived in older adults by synchronizing rhythmic brain circuits. Nature Neuroscience 2019

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: