...

Lasery przeciwko otępieniu

Wyniki interdyscyplinarnych badań wskazują na to, że lasery na swobodnych elektronach mogą w przyszłości stać się narzędziem do walki z chorobą Alzheimera poprzez rozbijanie złogów beta-amyloidu.

Włókna beta-amyloidu są rodzajem peptydów, które wykazują zdolność do tworzenia charakterystycznych złogów, będących przyczyną wielu zaburzeń, włączając w to chorobę Alzheimera. Wyjaśnienie, co powoduje tworzenie się tych agregatów, jest niezwykle ważne, gdyż może przyczynić się do opracowania skutecznej kuracji zapobiegającej rozwojowi tego schorzenia.

Naukowcy z Tokyo University of Science przeprowadzili badania mające na celu opracowanie sposobu rozpuszczania agregatów beta-amyloidu. W przeszłości próbowano wykorzystać do tego celu różne metody fizyczne. Okazało się jednak, że dysocjacja tych białek w wodzie jest trudna. Dlatego też prowadzono próby z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego oraz laserów. Zespół wybrał laser FIR-FEL, który charakteryzuje się wysoką siłą penetracji i jest dobrze absorbowany przez układy biologiczne. Wykorzystuje się go w obrazowaniu tkanek, diagnostyce nowotworów i w badaniach biofizycznych.

Zespół prowadził badania z użyciem peptydu DFKNF, gdyż związek jego fibrylacji z patogenezą jest dobrze znany. Peptyd ten automatycznie składa się do konfiguracji beta-kartki. Wykazano, że laser FIR-FEL jest w stanie zniszczyć tę sztywną konfigurację, a także zakłócić powstawanie wiązań wodorowych pomiędzy sąsiednimi arkuszami. Jest to proces dysocjacji, który prowadzi do powstawania wolnych peptydów.

“Chcieliśmy zademonstrować zastosowanie silnych laserów na swobodnych elektronach w naukach przyrodniczych, co umożliwiły badania interdyscyplinarne – mówi Takayasu Kawasaki, współautor badania. – Nasze badanie pokazuje po raz pierwszy, że FIR-FEL jest przydatny również w rozkładaniu struktury agregatów włókienkowych.”

Naukowcy sprawdzili zmiany konformacyjne włókien peptydowych wywołanych przez napromieniowanie laserem poprzez analizę stosunku różnych rodzajów struktur drugorzędowych przyjętych przez peptydy: alfa-helisy, beta-kartki, beta-zakrętu i innych konformacji. Wyniki wskazywały na to, że udział beta-kartki wśród innych form był wyraźnie zmniejszony, co wskazuje na zniszczenie tej sztywnej struktury.

Dzięki zastosowaniu technik skaningowej mikroskopii elektronowej oraz odpowiedniego barwienia możliwe było również ustalenie, że laser FIR-FEL powoduje powstanie zmian morfologicznych w samych włóknach. Sprawia to, że mógłby by stosowany do niszczenia złogów beta-amyloidu pojawiających się głęboko w tkankach – tak, jak ma to miejsce w przypadku choroby Alzheimera.

“Po raz pierwszy stwierdziliśmy, że sztywny agregat włókienek amyloidowych można skutecznie rozbić za pomocą lasera na swobodnych elektronach w obszarze terahercowym, przy długości fali 50-100 mikrometrów – podsumowuje Kawasaki. – Naszym kolejnym krokiem będzie zrozumienie, w jaki sposób FIR-FEL wpływa na różne typy włókienek peptydowych. Nasze badania mogą pomóc w opracowaniu nowych metod terapii nieuleczalnych schorzeń, takich jak choroba Alzheimera. Mogą także pomóc w opracowywaniu nowych metod manipulowania struktura biokompatybilnych.”
Bibliografia

Kawasaki T., Tsukiyama K., Irizawa A. Dissolution of a fibrous peptide by terahertz free electron laser. Scientific Reports 2019

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: