...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: mikrobiota

Dla wszystkich

Bakterie a choroby neurodegeneracyjne

Skład mikroflory bakteryjnej oraz jej wpływ na zdrowie człowieka jest przedmiotem wielu badań naukowców z całego świata. Główny wpływ na to mają wielorakie interakcje pomiędzy układem odpornościowym, błoną śluzową jelit oraz stosowaną dietą. To, jakie bakterie zasiedlają nasz organizm jest w dużej mierze warunkowane materiałem genetycznym przekazywanym od rodziców oraz nawykami żywieniowymi. Jedno z takich badań przeprowadził właśnie zespół naukowców Uniwersytetu w Lund. W swoich doświadczeniach sprawdzali oni jak flora bakteryjna myszy wpływa na ryzyko

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Błonnik na poprawę funkcji poznawczych

W większości regionów świata mamy do czynienia ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Oznacza to, że w populacji ogólnej zwiększa się odsetek osób starszych. W rezultacie wzrasta częstość występowania schorzeń charakterystycznych dla wieku podeszłego, w tym zaburzeń funkcji poznawczych. Dlatego tak istotne jest, by jak najlepiej je poznać, a także opracować metody ich leczenia i zapobiegania im. Na przestrzeni ostatnich lat ukazało się wiele badań naukowych potwierdzających związek między składem mikrobioty jelitowej, a zdolnościami poznawczymi. Rodzaj

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Choroba Alzheimera zaczyna się w jelitach?

Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną demencji – w samej Europie cierpi na nią niemal milion ludzi. Pośrednio cierpią również ich krewni, zmuszeni do bezsilnego obserwowania postępującej degradacji osobowości swoich najbliższych. W ostatnich latach naukowcy rozpoczęli badania nad rolą mikrobiomu jelitowego w rozwoju i przebiegu tej choroby. Zespół szwajcarskich uczonych z Uniwersytetu Genewy (UNIGE) i Medycznego Uniwersytetu Genewy (HUG) podjął współpracę z badaczami z włoskiego Uniwersytetu w Neapolu. Celem było zweryfikowanie zależności między zaburzeniem równowagi mikrobiomu

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Co strach ma wspólnego z bakteriami?

Strach to jedna z podstawowych emocji. Pozwala reagować na zagrożenie i dzięki temu pomaga przetrwać człowiekowi i innym zwierzętom w świecie pełnym niebezpieczeństw. Pierwszy rok życia człowieka stanowi kluczowy okres dla rozwoju tej emocji. Półroczne dziecko potrafi już odróżnić twarz wyrażającą strach od twarzy wyrażających inne stany emocjonalne. W kolejnych miesiącach życia niemowlę zaczyna odczuwać m.in. lęk przed wysokością, obcymi osobami i nieznanymi przedmiotami. Te reakcje stają się intensywniejsze około 12 miesiąca życia. Nic dziwnego.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Czy „pijana małpa” faktycznie jest pijana?

Ludzka skłonność do alkoholu fascynuje Roberta Dudley’a, biologa z UC Berkeley w Stanach Zjednoczonych, od przeszło 25 lat. W 2014 roku napisał on książkę zatytułowaną “Pijana małpa: dlaczego pijemy i upijamy się”, w której przedstawia dość niecodzienne wyjaśnienie tego fenomenu. Otóż jego zdaniem sympatia do alkoholu obecna u człowieka zakorzeniła się już miliony lat temu – gdy pierwsze małpy zorientowały się, że zapach fermentacji wydobywa się z dojrzałych i wysokokalorycznych owoców. Wykazał on mianowicie, że

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Depresja, bakterie i endokannabinoidy

Depresja jest obecnie jedną z wiodących przyczyn niezdolności do pracy. Według statystyk cierpi na nią ponad 300 milionów ludzi na całym świecie. Ze względu na skalę zapadalności oraz skutki ekonomiczne związane z tą chorobą, naukowcy poszukują nowych metod jej leczenia. Aby je znaleźć, muszą określić dokładną przyczynę oraz zbadać mechanizm leżący u podstaw zaburzeń nastroju. Jest to zadanie dość trudne, zważywszy na fakt, że prace naukowe opisują wiele niekorzystnych zmian związanych z wystąpieniem depresji. Wśród

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Emocje zależne od bakterii

Mikroorganizmy zasiedlające ciało człowieka są tematem wielu badań. Kolejne odkrycia pozwalają ustalić, jak ważną rolę odgrywają bakterie w różnych obszarach życia. Obecnie wiadomo, że wpływają one na zdrowie, samopoczucie oraz kondycję fizyczną. W ostatnich próbach klinicznych naukowcy wykazali, że istnieje także silna zależność pomiędzy mikroflorą jelitową a strukturą i funkcjonowaniem mózgu. Jak tłumaczą, zmienność profilu bakteryjnego wpływa w sposób znaczący na różnice behawioralne ludzi. Wyniki badań przeprowadzonych przez zespół naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Kiszonki, odporność a ewolucja

Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu w Lipsku dowiedli, że kwas D-fenylomlekowy (D-PLA), będący metabolitem wytwarzanym przez bakterie kwasu mlekowego (LAB, Lactic acid bacteria) i wchłanianym w jelitach, ulega związaniu z trzecim receptorem kwasu hydroksykarboksylowego (HCA3), modulując działanie komórek układu odpornościowego człowieka. Badacze uważają, że receptor ten wyewoluował, aby umożliwić małpom człekokształtnym spożywanie pokarmów, które zaczęły ulegać rozkładowi. Naukowcy sugerują, że HCA3 odpowiada za właściwości przeciwzapalne bakterii pochodzących z żywności fermentowanej. „Jesteśmy przekonani, że receptor ten może

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Migdały dla jelit

Mikrobiota jelitowa to zespół mikroorganizmów, głównie bakterii, żyjących w układzie pokarmowym. Niektórzy badacze nazywają ją “nowym organem w obrębie organizmu” ze względu na mnogość pełnionych przez nie funkcji. Wspomagają procesy trawienia i wchłaniania substancji oraz uczestniczą w syntezie niektórych witamin. Udowodniono, że spożywanie niektórych rodzajów żywności, np. produktów kiszonych, może pozytywnie wpływać na skład i ilość bakterii jelitowych oraz ich aktywność. Wyniki najnowszych badań przeprowadzone przez badaczy z King’s College London oceniły wpływ migdałów, które

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mikrobiom jelitowy a leczenie depresji

Osoby cierpiące na duże zaburzenia depresyjne (MDD, ang. major depressive disorder) posiadają zwiększoną ilość funkcjonalnych połączeń sieci trybu domyślnego (DMN, ang. default mode network) oraz biomarkerów depresji w mózgu. GABA to neuroprzekaźnik hamujący, krążący w płynach ustrojowych, wykazujący zdolność do przekraczania bariery krew-mózg oraz metabolizowany m.in. z udziałem bakterii jelitowych. Celem przeprowadzonych badań klinicznych było sprawdzenie, czy obniżona zawartość mikrobiomu jelitowego jest istotnie skorelowana z DMN i MDD. Oszacowano, że ciało człowieka zasiedla blisko 38

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mikrobiota jelit a choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer disease, AD) to złożone schorzenie neurodegeneracyjne charakteryzujące się postępującym pogorszeniem funkcji poznawczych i zdrowia psychicznego. Należy ona do głównych przyczyn otępienia. Bowiem jednym z najczęściej dotkniętych obszarów mózgu w przebiegu tej choroby jest hipokamp, czyli obszar kluczowy dla procesów uczenia się i zapamiętywania. W obrazie histopatologicznym AD obserwuje się zewnątrzkomórkowe złogi β-amyloidu oraz wewnątrzneuronowe nagromadzenie hiperfosforylowanego białka tau i komórek zapalnych w postaci tzw. splotów neurofibrylarnych. Opisane zmiany prowadzą do rozwoju

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mikrobiota jelit dla zdrowego mózgu

W ludzkim przewodzie pokarmowym żyją znaczne ilości mikroorganizmów. Od wielu lat wiadomo, że prawidłowy skład tej mikrobioty jest niezbędny do właściwego funkcjonowania jelit. Wyniki badań z ostatnich lat wskazują na to, że wchodzące w jej skład bakterie mogą w istotny sposób wpływać także na pracę ośrodkowego układu nerwowego. Naukowcy obserwowali myszy, u których przeprowadzono transplantację mikrobioty kałowej. Zwierzęta zaczęły wykazywać zachowania podobne do występujących u dawców. W innych eksperymentach wykazano, że wprowadzenie do przewodu pokarmowego

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mikrobiota jelitowa a motywacja do ćwiczeń

Jak powszechnie wiadomo, aktywność fizyczna sprzyja zachowaniu zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Ma to poparcie w wynikach wielu badań, które wykazały, że regularnie powtarzany wysiłek zmniejsza ryzyko rozwoju chorób przewlekłych, poprawia funkcje poznawcze i wydłuża życie. Jednak największą trudnością jest utrzymanie odpowiedniej częstości treningów. U podłoża tego problemu znajduje się zaangażowanie i zmienne osobniczo mechanizmy regulujące motywację do ćwiczeń. Regionem mózgu odpowiedzialnym za motywację i inicjowanie aktywności fizycznej jest prążkowie. Jako ważny czynnik stymulujący

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Odkryto setki bakterii wytwarzających energię elektryczną

Bakterie elektromagnetyczne to takie, które są w stanie wytworzyć pewną ilość energii elektrycznej. Jak dotąd, znaleziono je w środowiskach naturalnych, takich jak kopalnie i osady różnych zbiorników wodnych. Naukowcy z University of California w Berkeley, postanowili przebadać ludzki mikrobiom jelitowy, w celu zlokalizowania w nim bakterii elektrogennych. Odkryto, że bakterie znajdujące się w jelitach, wytwarzają prawie tyle samo energii, co inne bakterie elektrochemiczne (do 100 000 elektronów na sekundę przez jedną komórkę). “Wiele bakterii, które

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Opalanie się a mikrobiom

Skóra jest największym narządem człowieka, oddzielającym wnętrze organizmu od środowiska zewnętrznego. Na jej powierzchni znajdują się miliardy drobnoustrojów, które tworzą specyficzny mikrobiom. Składa się on głównie z trzech typów bakterii: Actinobacteria, Proteobacteria i Firmicutes. Mikroorganizmy te wspierają funkcje ochronne skóry, co ma kluczowe znaczenie dla homeostazy naskórka. Stąd tak ważne jest zachowanie odpowiedniego składu ilościowego i jakościowego bakterii na powierzchni skóry. Mikrobiota utrudnia osiedlanie i namnażanie się patogenów, co chroni przed rozwojem infekcji: grzybiczych, bakteryjnych,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Probiotyk dla matki, zdrowy mózg dla dziecka

Drobnoustroje komensalne zamieszkujące ludzkie ciało znacząco wpływają na funkcjonowanie całego organizmu. Mikrobiota jelit oraz produkowane przez nią metabolity posiadają zdolność modulowania funkcji mózgu, a także ludzkiego zachowania. Dysbioza, czyli zaburzenie równowagi mikrobioty w jelitach, może być przyczyną licznych schorzeń. Wyniki wielu badań naukowych wskazują na fakt, że mikrobiota matki wpływa nie tylko na jej organizm, ale także na zdrowie jej potomstwa. Czynniki takie jak: infekcja, nieodpowiednia dieta czy stres występujące podczas ciąży mogą prowadzić do

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Probiotyk na depresję?

Zdaniem WHO co szósty człowiek na świecie doświadczy w swoim życiu epizodu depresji. Osoby, które dopada ten stan, ledwo są w stanie wygrzebać się z łóżka. Doskwiera im dotkliwy brak energii, apetytu i chęci do życia. Dziś eksperci używają narzędzi psychoterapeutycznych i medycznych, by pomóc pacjentom uwolnić się od objawów depresji. Jednak leczenie bywa bezowocne, być może dlatego, że wciąż zbyt niewiele wiadomo o mechanizmach powodujących depresję. Dlatego naukowcy nieustannie sposobów na usprawnienie istniejących protokołów

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Probiotyki nie zawsze pro-kognitywne

Prawidłowy skład mikrobioty jelit jest niezbędny do zachowania dobrego zdrowia, ma również wpływ na pracę ośrodkowego układu nerwowego. Dlatego też lekarze zalecają jej odbudowę po przebytej antybiotykoterapii lub w innych sytuacjach, gdy jest ona zaburzona. Profilaktyczne stosowanie bakterii probiotycznych jako suplementu diety staje się coraz bardziej popularne. Jednak wyniki najnowszych badań świadczą o tym, że ich nadużywanie może przynosić więcej szkody niż pożytku. Zespół naukowców z Medical College of Georgia, na University of Alberta, badali

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Sztuczne słodziki działają toksycznie na bakterie jelitowe

Grupa naukowców z Ben-Gurion University of the Negev (BGU) w Izraelu oraz Nanyang Technological University w Singapurze, przebadała sześć sztucznych słodzików, zatwierdzonych przez FDA (z ang. The Food and Drug Administration). Stosunkowo niedawno zostały one zaakceptowane także przez prawo żywnościowe Unii Europejskiej. Pod lupę wzięto: aspartam, sukralozę, sacharynę, neotam, adwantam oraz acesulfam K. Substancje te analizowano pod kątem wpływu na mikrobiom jelitowy. Wyniki badań były jednoznaczne – sztuczne substytuty cukru wykazują toksyczne działanie w stosunku

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Wpływ serotoniny na mikrobiom jelitowy

Biolodzy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles stanowczo podkreślają, że serotonina (5-HT, 5-hydroksytryptamina) oraz substancje ukierunkowane na działanie tego neuroprzekaźnika, takie jak antydepresanty, mogą mieć kluczowy wpływ na mikrobiom jelitowy. Wcześniejsze badania dowiodły, że bakterie jelitowe regulują poziom serotoniny w nabłonku oraz świetle jelita. Obecnie poszukuje się odpowiedzi na pytanie: czy 5-HT odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu mikroorganizmów zasiedlających tę część układu pokarmowego? Amerykańscy naukowcy wykazali, że podnoszenie poziomu serotoniny w organizmie, poprzez jej doustną

Przeczytaj całość